Aktív életem zömét Szegeden töltöttem, a mai nevén a Magyar Közútnál, különféle – főleg tervezőmérnöki – pozíciókban. Én terveztem Magyarország első modern elvek szerinti körforgalmú csomópontját az 55. és az 53 sz. főutak metszésében a Bács-Kiskun vármegyei Kisszállás mellett, francia szabvány felhasználásával. Segítőim ebben a bajai-párizsi illetőségű Cser Tibor, dr. Bényei András professzor, és a francia körforgalom-specialista, Bernard Guichet úr voltak. Kilenc évig megyénk közúti főmérnöke lehettem.


Köszönöm Wagner Ernő MMK-elnök úrnak és Dubniczky Miklós főszerkesztő úrnak, hogy lehetővé teszik néhány dolgozatom közzétételét! Korszakos jelentőségű esemény ez, mivel ilyen a MMK életében még nem volt.
Dolgozataimat témakörök szerint rendeztem. A következőkben a dolgozataim linkjeit adom meg, melyekre kattintva kinyílik maga a dolgozat. Mindegyikhez egy kódot rendeltem, amely megkönnyíti a vélemények, a reakciók csoportosítását. Kérem, szíveskedjenek válaszaikban ezekre hivatkozni.
Mint kiderül majd, szeretem magyarul megnevezni a dolgokat, és kerülöm a mellébeszélést, a köntörfalazást. Ha vannak hibáim, azok az én hibáim. Azokkal lesz a dolgozatom velem azonos.
Természetesen nem kell velem egyetérteni. Írásaimat gondolatébresztőnek szánom. Súlyosnak találom a mérnökség hallgatásba kényszerülését, mellőzését. Szeretném, ha mérnökség a társadalom előtt, mint a józan paraszti és képviselői jelennének meg. Szeretném a mérnökök párbeszédét kezdeményezni az alábbi témákban, mely remélhetőleg hozzásegíthet bennünket majd egy kamarai, mérnöki vélemény leírásához.

Kérem, tiszteljenek meg véleményük közreadásával! Kérem, ehhez adják a teljes nevüket!

 

A hazai autópályahálózat:

 

Országunk mérnöki ügyei:

 

A szegedi déli, a harmadik híd:

 

Egyéb szegedi mérnöki ügyek:

 

Kamarai ügyek

 

Tervezés, beruházás

 

Selmecbánya

 

Dr. Rigó Mihály aranydiplomás erdőmérnök, okl. építőmérnök, a BME műszaki doktora
Elérhetőségeim: dr.rigo.mihaly@t-online.hu és 30/349-25-43