Mérnöki díjszabás

A kamarai törvény rendelkezései alapján a Magyar Mérnöki Kamara kidolgozza a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabását.

Online díjszámítás:

Az on-line díjszámítási felületet elérhetik a következő címen: ON-LINE MÉDI

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2022. július 13-án tartott ülésén a 61/2022 (VII. 13) határozatával elfogadta, hogy az ajánlott mérnöki napidíjat a KSH adott évi inflációval növelt összeggel automatikusan emelje minden év január elsején.

ÚJ MÉRNÖKI DÍJSZABÁS
(Érvényes 2024. január 1-től.)

Mérnöknap díja forintban
(a táblázatban szereplő értékek nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák)
Kiemelt Mérnök Irányító Mérnök Önálló Mérnök Beosztott Mérnök  Kezdő Mérnök Segéd tervező, szerkesztő
405.000 Ft 296.000 Ft 235.000 Ft 178.000 Ft 119.000 Ft 89.000 Ft


Az ajánlott mérnöki napidíj tartalma:

I. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII.13.) Korm. rendelet 18.§-ának figyelembevételével a mérnöki napidíj magában foglalja:

 • a) a szolgáltatást végzők bruttó munkadíja, valamint ezek járuléka,
 • b) adók (az általános forgalmi adó kivételével),
 • c) az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke,
 • d) az értékcsökkenési leírás,
 • e) vállalkozói nyereség,
 • f) általános rezsiköltségek, ennek keretében
  • fa) irodabérlet vagy amortizáció, és rezsiköltségek,
  • fb) hardverek (számítógép, nyomtató, szkenner stb.), szoftverek költsége,
  • fc) könyvelés, ügyvédi szolgáltatás költsége,
  • fd) helyi közlekedés költsége,
  • fe) adminisztrációs költségek (posta, nyomtatás, másolás),
  • ff) kommunikációs költségek (weblap stb.),
  • fg) felelősségbiztosítási díj,
  • fh) kamarai tagdíjak költsége, szakmai továbbképzés költsége, rendezvények költsége,
  • fi) banki költségek,
 • g) az egyéb ráfordítások teljes összegét.

II. A mérnöki napidíj nem tartalmazza a távolsági közlekedés költségeit, azt külön kell elszámolni.

 

Régi díjtáblázatok:

MÉRNÖKI DÍJSZABÁS
(Érvényes 2021. január 1-től.)

Mérnöknap díja forintban
(a táblázatban szereplő értéket nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák)
Kiemelt Mérnök Irányító Mérnök Önálló Mérnök Beosztott Mérnök  Kezdő Mérnök Segéd tervező, szerkesztő
300.000 Ft 220.000 Ft 175.000 Ft 132.000 Ft 88.000 Ft 66.000 Ft

(érvényes 2017. december 1-től 2020. december 31-ig)

Mérnöknap díja a szerződött idő függvényében ezer forintban
(a táblázatban szereplő értéket nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák)
idő (nap) Kiemelt Mérnök Irányító Mérnök Önálló Mérnök Beosztott Mérnök  Kezdő Mérnök Segéd tervező, szerkesztő
1–10 250 180  130 100  70  50
11–30 235  170  120  95  65  47
31–50  220  160  115  90  62  45
50–100  210  150  110  85  58  42
100 felett  200  140  100  80  55  40

Mérnök kategóriák meghatározása

Kiemelt mérnök:
Különleges szaktudást és szakmai tapasztalatot igénylő, általános műszaki, szervezési, gazdálkodási és irányítási gyakorlattal rendelkező mérnök. Felelőssége műszaki, ügyviteli, gazdasági egyaránt. Széles, átfogó szakterület kiemelkedő, általánosan elismert szaktekintélye, kiemelkedő szakmai és irányítói gyakorlattal, tapasztalattal. Jellemzően nagy gyakorlattal és elismertséggel vezető tervezői, szakértői jogosultsággal rendelkezik.

Irányító mérnök:
Önálló, nagy gyakorlatú és áttekintő képességű mérnök, széleskörű szaktudást, szakmai és irányítói tapasztalatot igénylő, felelősségteljes alkotó tevékenység. Elsősorban munkacsoport(ok) munkáját irányítja, osztozik azok felelősségében, esetenként önálló munkát is végez. Felelős a saját és az általa irányított mérnökök munkájáért is. Széles szakterület nagy tapasztalatú, átfogó ismerője, egy vagy több speciális terület szakértője, irányításban és gazdálkodásban gyakorlattal rendelkezik. Jellemzően vezető tervezői, szakértői jogosultsággal rendelkezik.

Önálló mérnök:
Az átlagos, egyszerűbb feladatokat önállóan, felelősséggel megoldja, az összetett, speciális feladatokat esetenkénti irányítással, vagy szakértő bevonásával oldja meg. Irányítja a beosztott mérnök munkáját. Egy szakterületen általános szakismerettel és gyakorlattal rendelkezik. Jellemzően tervezői, kezdő szakértői jogosultsággal rendelkezik.

Beosztott mérnök:
Irányítás alapján végzett felelősség-teljes mérnöki tevékenység, Munkáját részben önállóan végzi, de rendszeres irányítása szükséges. A munkájáért a felelősség részben őt, részben az irányítóját terheli. Egy adott szakterületen kellő gyakorlattal rendelkezik.

Mérnök gyakornok:
Irányítás mellett végzett műszaki, mérnöki tevékenység. Feladatai kezdő szaktudást igénylő részfeladatok önálló megoldása, de a felelősséget a munkáért az irányító mérnök viseli. Szakismerete az egyetemi, főiskolai végzettség szintjének és 1-2 éves műszaki gyakorlatnak felel meg, tervezői, ill. szakértői jogosultsággal még nem rendelkezik.

Segéd tervező, szerkesztő (nem mérnöki tevékenység):
Irányítás alapján végzett műszaki vagy irodai betanított tevékenység, szokványos, ismétlődő részfeladatok megoldása. Szaktudása legalább technikusi, vagy egyéb szakirányú középfokú végzettség és legalább három éves szakmai gyakorlat.