Partnerszervezetek

 

25 éves a Baranya-megyei Mérnöki Kamara

BAMA – Az új technológiákat hozták el a cégek a műszaki kar partnertalálkozójára  

 

ÉVOSZ

Az építési ágazat 2024. évi súlyponti problémái és javaslatok ezek megoldásához Link

Sajtóközlemény – Építőipari árváltozások 2022. I. félév Link

Foglalkoztatási feszültségek az építőiparban – Sajtóközlemény, 2022.07.12 Link

Az építési ágazat 2022. évi súlyponti problémái, megoldási javaslatok. Link

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSz) 1989. október 27-én jött létre; az alapszabályában is rögzített céljai a következők:

 • a magyar építési vállalkozók szakmai érdekképviselete,
 • hozzájárulás az építésügy fejlesztéséhez, szabályozást elősegítő tevékenységéhez, az építésügy hatékony működéséhez, a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez.

A céloknak megfelelően fogalmazta meg feladatait is; többek között:

 • kezdeményezi, koordinálja, szervezi és képviseli tagjai szakmai, munkaadói érdekeinek érvényre juttatását;
 • gyakorolja mindazokat a véleményezési, egyetértési és vétójogot, amelyeket a jogszabályok biztosítanak számára;
 • tagjai véleménye alapján állást foglal és képviseletet lát el az építésügyi ágazat szakmai, gazdasági kérdéseiben;
 • figyelemmel kíséri az építési vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és az illetékes szerveknél kezdeményezi azok korszerűsítését;
 • oktatási, felnőttképzési tevékenység és szolgáltatás szervezésével elősegíti az építésügy szellemi és fizikai munkaerő-bázisának fejlesztését;
 • a szakterületét érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, az Országgyűlés szakbizottságaival, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel.

(bővebben lásd: http://evosz.hu/dokumentumok/letoeltheto-dokumentumok )
Az ÉVOSz elnöke: Koji László igazgató, INCONEX Kft.

tiszteletbeli elnökei:
Kreszán Albert
Tolnay Tibor

alelnökei:
Bujdosó Sándor vezérigazgató, VIV Zrt.
Gönczöl Péter ügyvezető igazgató, STRABAG MML Kft.
Kemény Péter igazgató, Híd Mérnöki Tanácsadó Kft.
Keszthelyi Tibor elnök-vezérigazgató, FŐMTERV Zrt. Peterka Attila stratégiai igazgató, WHB Kft.
Tóth Istvánné felügyelő bizottság elnöke, DÉSZ-KER Zrt.
Varga Antal igazgatóság elnöke, DUNA ASZFALT Zrt.
Zórándy Miklós ügyvezető, SITE ART Kft.

elnökségi tagjai:
Bognár Árpád vezérigazgató, Swietelsky Magyarország Kft.
ifj. Böröczffy István ügyvezető, Böröczffy Kft.
Derczó István ügyvezető, Weinberg ’93 Kft.
Grabarics Gábor cégtulajdonos, Grabarics Építőipari Kft.
Gyutai Csaba vezérigazgató, ÉMI Nonprofit Kft.
Hargitai Zoltán ügyvezető, HAMIX Kft.
Horváth Sándor igazgató, HOSA NOVUS Kft.
Kálmán Péter vezérigazgató, Óbuda-Újlak Zrt.
Knáb János műszaki igazgató, MERKBAU Zrt.
Kovács Ákos vezérigazgató, FŐBER Zrt.
Markovich Béla ügyvezető, MAPEI Kft.
Mikusi Róbert vezérigazgató-helyettes, MARKET Zrt.
Peresztegi Imre elnök, ZÁÉV Zrt.
Sal László vezérigazgató, A-HÍD Zrt.
Sokorai István vezérigazgató, Bayer Property Zrt.
Szalados László műszaki vezérigazgató-helyettes, KÉSZ Holding Zrt.
Szikszai Zoltán vezérigazgató, Magyar Építő Zrt.
Tóth Attila elnök, CÉH Zrt.
Tóth Imre ügyvezető, IMOLA Konstrukt Kft.
Dr. Tóth László vezérigazgató, NOX Zrt.
Varga Csaba igazgató, ÁCSA Kft.
Weninger Richárd ügyvezető, VER-BAU Kft.

Az ÉVOSz-nak mintegy 250 vállalkozás tagszervezete van.

Az elnökség rendszeresen ülésezik – ezek fontosabb témáiról tájékoztatókat közlünk.

Tájékoztatás az ÉVOSZ 2021. február 25-i elnökségi üléséről

ÉVOSZ ajánlás a 2021. évi minimális rezsióradíjra: Link

Felmérés a COVID-19 építési piacra gyakorolt hatásáról: http://evosz.hu/data/dokument/cikk1372.pdf

ÉVOSZ felmérés: Hol tart és hova juthat 2021-ben a magyar építőipar?
Link

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a 2021. szeptember
29-i elnökségi ülését kibővítve, közösen tartotta meg az MKIK
Építésgazdasági Kollégiumával és a BKIK Építőipari Osztályának elnökségével.

Az ülésen napirendre kerültek a Kormányzat és a Gazdasági Versenyhivatal
által 2021. július hónapban végzett építőipari célvizsgálat tapasztalatai. A
célvizsgálat eredményéről és várható folytatásáról tájékoztatást adott
. Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
. Tamásné Czinege Csilla, a Pénzügyminisztérium adószakmai ügyekért
felelős helyettes államtitkára,
. Horváth Gábor, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója.
A nagy érdeklődéssel kísért ülésről emlékeztető készült, amelyet csatolunk.
Link


Építéstudományi Egyesület

Az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) az önkormányzatiság elve alapján működő, az alapítók személyes közreműködésével és vagyoni hozzájárulásával létrehozott jogi személy, közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet, amely országos jelleggel és nemzetközi kapcsolatokat kialakítva végzi feladatait.

Az Egyesület az építési szakterületen az építmények műszaki, gazdasági tervezésében, kivitelezésében,  fenntartásában,  üzemeltetésében,  az  ingatlanfejlesztésben,  a  terület-és településfejlesztésben, környezetvédelemben, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó oktatásban,  műszaki  fejlesztésben  és  kutatásban,  illetve  az  építésügyi  igazgatásban dolgozók,  ez  irányú  tanulmányokat  folytatók,  fenti  szakterületekről  nyugdíjba  vonult természetes  személyek,  valamint  jogi  személy  tagok  önkéntes  tagságon  alapuló szervezete. Munkája során együttműködik mindazon szervezetekkel, egyesületekkel vagy jogi személyiségű, illetve jogi személyiség nélküli szervezetekkel és természetes személyekkel, akik (amelyek) az ÉTE céljának elérését, munkáját segíthetik

Az Egyesület kiemelt célja a kutatás és fejlesztés, illetve a szakmai hagyományok őrzése, ápolása, továbbadása, valamint az építéstudomány színvonalának állandó emelése, műszaki kultúrájának fejlesztése, terjesztése, az alkotómunka támogatása. Munkája során törekszik a tagok közgazdasági és szervezési ismereteinek bővítésére, a kutatás-fejlesztés eredményeinek, gyakorlati alkalmazásának terjesztésére.

Bővebben lásd: https://eptud.org/

Az Építéstudományi Egyesület 2022. évi Tisztújító Közgyűlésének jegyzőkönyve. Link

Az ÉTE elnöke: dr. Nagyunyomi Sényi Gábor
              társelnök: Varga Mihály
              főtitkár: Uhrinyi Balázs
              elnökségi tagok: Ábrahám Ferenc
                                             Prof. Becker Gábor
                                             Lipcsei Gábor
                                             Dr. Magyar Zoltán
                                             Molnár Dénes
                                             Semmelweis Tamás
                                             Szádeczky-Kardoss Gábor


Magyar Építész Kamara

A Magyar Építész Kamara (MÉK) önkormányzattal, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, melynek létrehozását a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény rendelte el, hasonlóan a Magyar Mérnöki Kamarához.

Az 1997-ben bejegyzett Magyar Építész Kamara az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának biztosítása érdekében ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt közfeladatokat. A kamara közfeladatai végrehajtása érdekében szervezi tevékenységét, összehangolva azokat önigazgatási és érdekképviseleti feladataival. Ennek keretében:

 • az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának elősegítése, egyúttal a megrendelők, mint fogyasztók védelme érdekében:
 • megállapítja és közreadja – az építészeti tevékenység etikai-fegyelmi szabályait;
 • kidolgozza az építészeti tevékenységhez tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeit az ajánlott díjszabással együtt;
 • meghatározza a területi kamarai biztosok egységes működési rendjét;
 • létrehozza és működteti jogszabály vagy az alapszabály által előírt bizottságokat;
 • a fiatal építészek szakmagyakorlásra való felkészülésének elősegítése érdekében ösztöndíjakat, diplomadíjakat hirdet, a szakmagyakorlási jogosultság megszerzését elősegítő szolgáltatásokat nyújt;
 • a szakmagyakorlás szakmai színvonalának elősegítése érdekében:
 • jóváhagyja és értékeli a kötelező szakmai továbbképzések programját;
 • a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartja és közzéteszi;
 • az állami tervtanácsokba tagokat delegál;
 • a tervpályázatok kiírásának szakszerűségét ellenőrzi;
 • a tervpályázatok bíráló bizottságába magasan képzett tagot delegál;
 • a tervtanácsokba és a bíráló bizottságokba delegált tagok munkáját beszámoltatásukkal ellenőrzi.

Bővebben lásd: http://mek.hu/index.php?menu=magyar_epitesz_kamara

A MÉK elnöke: dr. Hajnóczi Péter
alelnökök: Szalay Tihamér
Turi Attila
Tutervai Mátyás
elnökségi tagok: dr. Bachmann Bálint DLA
dr. Makovényi Ferenc
Dulácska Zsolt
Eltér István
Schulcz Péter


Magyar Építőművészek Szövetsége

A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) a hazai építészek egyesülete, az Union International des Architectes (Építészek Nemzetközi Szövetsége, UIA) szervezet alapítója, és hazai képviselője. 1902-ben alapította, többek között Lechner Ödön, Lajta Béla, Komor Marcell.

A MÉSZ célja az építészeti minőség képviselete, a példaértékű építészeti alkotások és eredmények láthatóvá tétele. Ennek érdekében aktív szerepet vállal a szakmai és társadalmi közéletben, hogy a magas színvonalú, művészi értékű építész alkotó munkát és hivatást bemutassa. Jelenlétével a társadalom nyilvánossága elé tárja a hazai építészek minőségi alkotásait, terveit, véleményét és tapasztalatait.

Bővebben lásd: http://www.meszorg.hu/index.php?t=fooldal

A MÉSz elnöke: Krizsán András DLA
alelnökei: Golda János
Zoboki Gábor DLA
elnökségi tagjai: Csillag Katalin
Kovács Csaba
Nagy Csaba
Szabó Levente
elnökségi póttagjai: Anthony Gall, Fajcsák Dénes


ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

AZ ÉMI NONPROFIT KFT. RÖVID BEMUTATKOZÁSA

1. AZ ÉMI TEVÉKENYSÉGEI
2. LABORATÓRIUMI SZOLGÁLTATÁSOK
3. MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
4. NAGYBERUHÁZÁSOK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA, MŰSZAKI- ÉS TERVELLENŐRZÉSE
5. NUKLEÁRIS TEVÉKENYSÉG
6. KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZI JELENLÉT
7. MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS, ÉPÍTÉSÜGYI IRÁNYELVEK
8. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK, TUDÁSMEGOSZTÁS
9. HIVATKOZÁSOK

Az ÉMI honlapja: Link

Ezúton értesítjük, az ÉMI Nonprofit Kft. aktuális híreiről.

ÉMI-előadás az FM & Hybrid Office 2021 rendezvényen

Buday-Malik Adrienn, az ÉMI innovációért felelős vezérigazgató-helyettese Fókuszban a fenntarthatóság – Nincs több idő várni címmel tart szakmai előadást a június 8-án megrendezésre kerülő FM & Hybrid Office 2021 konferencián. Az eseményt, amelyen szakmai partnerként is közreműködünk, az új világhoz igazodó online és offline formában is megtartják, így bárki csatlakozhat a konferenciához.
További részletek ➡ https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-ingatlan/fm-hybrid-office-2021/1162/attekintes  

Szakmai Partnerként és előadóként vesz részt az ÉMI az Építőipar 2021 konferencián

Az építéságazat meghatározó eseményén, az Építőipar 2021 konferencián az ÉMI vezérigazgatója, Gyutai Csaba Digitalizáció, hatékonyság és fenntarthatóság az építőiparban címmel tart előadást június 10-én a Marriott hotelben. A neves szakmai konferencián az alábbi weboldalon található feltételekkel részt lehet venni személyesen, de online is becsatlakozhatnak az érdeklődők.
További részletek ➡ https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-ingatlan/epitoipar-2021/1158/attekintes

Szakértőként kérdezték az ÉMI-t a Hello Vidék magazintól

A Hello Vidék magazin körbejárta az építőanyagok megfelelőségértékelésének témáját, melyhez Megfelelőségértékelő Központunk vezetője, Pataki Erika nyújtott segítséget. A cikk egyik lényeges megállapítása, hogy nincs általános megfelelőség az építési termékek esetében. A legfontosabb, hogy az épület, illetve az adott helyiség funkciójához legyenek igazítva az építőanyagok, amelyeket Magyarországon ún. teljesítménynyilatkozat nélkül nem lehet beépíteni.

A cikk elérhető ➡ https://www.hellovidek.hu/otthon/2021/05/10/ezekkel-az-epitoanyagokkal-csak-penzkidobas-a-lakasfelujitas-itt-a-segedlet?fbclid=IwAR2mYYAAvPlcmshlWzQMwhdsw6o0oWJxPvBctyCvxbJ_nmUlfV8DXLtH2cg 

Építési anyagok labor- és helyszíni vizsgálata Debrecenben és Győrben is

Az építési termékek különböző laboratóriumi vizsgálatát szentendrei központunk mellett vidéki kirendeltségeinken is végezzük. Nyugat-magyarországi kirendeltségünk Győrben, Kelet-magyarországi laboratóriumunk pedig Debrecenben található, melyek szakértői és vizsgálati tevékenységükkel lefedik a környező megyéket.

További részletek ➡ http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/L2IMIG.html  

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége – https://tmsz.org.hu

efca /Nemzetközi Mérnöki Tanácsadók Szövetsége/ – http://efcanet.org

Lechner Tudásközpont – http://www.lechnerkozpont.hu

TERC Kft. – https://www.terc.hu

ÉTK Kiadó Kft. – http://www.etkkft.hu

Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség – https://www.measz.hu