A tagozatot érintő szabványok, tervezési előírások, segédletek

Alkalmazott Épületenergetika – segédlet a 9/2023 (V.13) ÉKM rendelet figyelembevételével Link

Irányelv nagyprojektekhez: A Magyar Projektmenedzsment Szövetség és az ÓBUDA GROUP kiadványa (fordítás német nyelvről) Link

ÉPÍTÉSÜGYI SZABVÁNYOK

Az érvényben lévő (a nagy szám miatt itt nem kerül felsorolásra) építésügyi szabványok a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) honlapján érhetők el :
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Az építésügyi műszaki irányelv jogszabály vagy európai, vagy nemzeti szabvány által nem vagy nem teljeskörűen szabályozott területen, ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára, széles körű szakmai összefogással és állami felügyelet mellett létrehozott, magyar nyelven kiadott, mindenki számára hozzáférhető építésügyi műszaki előírás. (Étv.)
Az építési műszaki irányelv a műszaki előírások hierarchiájában a nemzeti szabványok alatt helyezkedik el. A szövetségek, gyártók vagy kamarák által készített irányelvekkel szemben az építésügyi műszaki irányelvek alkalmazását – a tűzvédelmi műszaki irányelvekhez hasonlóan – jogszabályi hivatkozások is támogatják.

A szabványokhoz és más irányelvekhez hasonlóan az Építésügyi Műszaki Irányelvek alkalmazása is önkéntes. Amennyiben az irányelv alkalmazása műszaki tartalmú jogszabályban, szerződésben, illetve azok mellékleteiben kerül rögzítésre, kötelező érvényű is lehet.

Az irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMSZB) 2016-ban jött létre. Tagjai a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Szabványügyi Testület, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az ÉMI Nonprofit Kft., a Lechner Nonprofit Kft., az Országos Atomenergetikai Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, valamint az építési szabályozásért és építéshatósági ügyekért a felelős miniszter által vezetett minisztérium által delegált személyek. A Bizottság elnöke az építésgazdaságért felelős miniszter által kinevezett szakmai vezető.

A titkársági feladatok ellátása és az irányelv tervezetek előkészítése egyaránt az ÉMI Nonprofit Kft. feladata.

A szakmai szervezetek által javasolt, az ÉMSZB által elfogadott témakörökben a delegált illetve felkért szakemberekből álló munkacsoportok készítettek irányelv tervezeteket. A széles körben véleményezett és javított anyagokról az ÉMSZB tagjai szavaznak. A jóváhagyott irányelvek nyomdai előkészítés után kerülhetnek közzétételre.

Az eddig megjelent építésügyi műszaki irányelvek többségét az Építési Tagozat tagjai –felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök szakértők – is haszonnal forgathatják.

Az eddig megjelent irányelvek itt találhatók. A közzétett irányelvek listája havonta frissül.