Tagozati bemutatkozás

Tisztelt Kolléganők, Kollégák, Kedves Barátaim!

Önök az MMK Építési Tagozatának honlapját látják. Ezen keresztül nagyobb lehetőségünk van arra, hogy beszámoljunk szakmai tevékenységünkről, munkánkról, megismerjük egymás gondolatait, ismereteket és véleményt is cseréljünk. Reméljük, hogy szélesebb körből vehetjük figyelembe azokat a gondolatokat, felvetéseket, amelyek segíthetik kamarai munkánk, szolgáltató tevékenységünk jobbítását, annak fejlesztési irányait és tagjaink is jobban eligazodhatnak a Magyar Mérnöki Kamra által nyújtott előnyök körében.

A Magyar Mérnöki Kamara köztestületi feladatai mellett támogatja a mérnökök innovatív, fejlesztő, alkotó tevékenységét, segíti elő érvényesülésüket. Hagyományosan jellemző a mérnököket foglalkoztató gondolatok megbeszélése, eszmecserék lefolytatása és ezzel is, tagjai révén, elősegíti a magasabb szintű fejlesztéseket, alkotásokat. A Magyar Mérnöki Kamara a legkülönbözőbb szakmájú mérnököket képviseli, tagjai között megtalálhatók az építőmérnököktől, építészmérnököktől kezdve az energetikai területtel foglalkozó mérnökökön keresztül, a biomechanikai tevékenységet végző mérnökökig minden mérnöki szakterület. Ebben a sokszínű, sok-szakmájú kamarában dolgozik az Építési Tagozat.

A Magyar Mérnöki Kamara két nagy működési területre osztható, ezek a Területi /megyei/ Kamarák és a Szakmai Tagozatok. A Területi Kamarák megyénként végzik munkájukat, alapvetően e szervezetekhez tartoznak a rendes mérnök tagok és a csak nyilvántartásokban szereplő, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök. A Szakmai Tagozatok a mérnöki szakágak szerint vannak csoportosítva, ezek egyike, közülük az egyik legnépesebb, az Építési Tagozat, tervezőkkel, szakértőkkel, felelős műszaki vezetőkkel és műszaki ellenőrökkel. Ez utóbbiak egy része nem feltétlenül tagjai a Kamarának, de regisztráció kötelesek, a Kamara feladata az ő szakmai továbbképzésük is.

Az Építési Tagozat feladatait, munkáját, tevékenységét a Tagozat Ügyrendje szerint végzi – lásd link.

A Tagozatot az Elnökség irányítja, amely elnökből, két alelnökből és az elnökségi tagokból áll, akik a Tagozathoz tartozó szakterületek tapasztalt képviselői. Az elnökség havonta tartja üléseit, az ezekről készült emlékeztetőket is közzétesszük a Tagozat Honlapján – lásd link.

A Tagozaton belül három szakosztály működik: a Felelős Műszaki Vezetők és az Építési Műszaki Ellenőrök Szakosztálya, a Terület- és Településrendezési Szakosztály, valamint a Fiatal Mérnökök Csoportja, a Területi Kamarák keretein belül működnek a Tagozat Területi Szakcsoportjai. A Tagozat kapcsolati rendszere igen széles körű, kiterjed az egyetemekre, társ-szakmai és társadalmi szervezetekre egyaránt, e szervezetek többségének képviselői megtalálhatók az elnökség tagjai között.

A Tagozat feladatait, tevékenységét részletesen megismerhetik a HONLAP további fejezeteiben és szeretettel várjuk észrevételeiket, javaslataikat az epitesi.tagozat@mmk.hu e-mail címén és várjuk azok jelentkezését is, akik szeretnének részt venni az Építési Tagozat munkájában

Budapest

Az Építési Tagozat elnöke