Egyéb kategória

KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZI JELENLÉT

Megalakulása óta az ÉMI a kutatás-fejlesztés-innováció, valamint a nemzetközi tevékenységek területén is kimagasló fejlődésen ment keresztül. Hazai piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenysége mellett együttműködik számos nemzetközi társszervezettel, vesz részt közösen nemzetközi K+F pályázati felhívásokban.
Kutatást támogató és saját kutatás-fejlesztési tevékenységét kifejezetten a piacorientált kutatás-fejlesztésre összpontosítja, különös tekintettel a felsőoktatási intézményekkel, társintézetekkel és ipari partnerekkel együttműködésben megvalósuló projektekre. Az ÉMI emellett részt vesz az építészeti kultúra fejlesztését szolgáló országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint az oktatási képzési programokban. A Miskolci Egyetemmel kötött stratégiai megállapodása közvetlen eredménye az Egyetemmel, a BorsodChem-mel és a BOSCH-sal közösen megvalósuló projekt, amely hosszú távra megalapoz egy, az építőipari fejlesztéseket magas szinten támogató kutatás-fejlesztési központot.
A Társaság tagja számos európai és nemzetközi szervezetnek, mint az EOTA, az Egolf, az ENBRI, a WFTAO, a CIB, az ECTP, vagy az UEAtc. Nemzetközi társintézetek együttműködő vagy konzorciumi partnereként nemzetközi szinten is részt vesz kutatás-fejlesztési projektekben. Jelenleg futó nemzetközi projektjeiben is az építéságazat innovációs képességét javító, illetve a fenntartható épített környezet megteremtését célzó tevékenységeket lát el. Tagként vagy konzorciumvezetőként tevékenykedik többek között kisméretű hő- és elektromos tárolórendszer fejlesztésében, nZEB és BIM témájú tananyagok fejlesztésében, és további nagyléptékű képzési és tanúsítási rendszerek kidolgozásában az építőipar szereplői számára. Olyan projektben is megmutatja szakmai hozzáértését, mely a kulturális örökség vezérelte rehabilitációt célozza, vagy a lakosság számára nyújt tájékoztatást az építőanyagok környezeti hatásairól. Aktívan részt vesz az energiahatékonyabb, egészségesebb és fenntarthatóbb okos városok kialakítását, valamint a több országon átívelő épületenergetikai szabályozás összefogását és megismertetését célul kitűző projektekben.
A több mint 3,5 milliárd forintos uniós támogatással megvalósuló projektjeivel az ÉMI hozzájárul a hazai épített környezet és építéságazat fejlesztéséhez. Ezek a projektek és az ÉMI aktív szerepvállalása a nemzetközi szervezetek munkájában lehetőséget kínálnak a magyarországi építéságazati kutatás-fejlesztési és innovációs képesség nemzetközi szintű bemutatására illetve erősítésére, a hazai érdekek érvényesítésére és hasonló profilú intézmények tevékenységének, eredményeinek megismerésére.
Aktívan közreműködik továbbá az Európai Unió nemzetközi együttműködési programjaiban, különös tekintettel a Horizont 2020 kutatási keretprogramjára. A Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége – CoM) szervezettel kötött megállapodás alapján „Country Coordinator”, azaz Nemzeti Koordinátorként támogatja a helyi és megyei önkormányzatokat a fenntartható településfejlesztés stratégiaalkotási folyamataiban.

Építőipari ágazati támogatáskezelés
Az ÉMI látja el a 2018 év során meghirdetett, „Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló” támogatási programok (2018/1. és 2018/2. Támogatási program) teljeskörű kezelői feladatait.
A Támogatási program célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek.

Az innováció társadalmasítása
Az ÉMI Nonprofit Kft. az innováció társadalmasítása terén is kilépett a nemzetközi színtérre. 2017-ben sikeres pályázatával elnyerte az USA-ból 2002-ben indult Solar Decathlon nemzetközi, egyetemek között zajló házépítő innovációs versenysorozat 2019-es „Európa-bajnokságának” rendezési jogát. A kezdeményezés központi célja a napenergia, a megújuló energiák és az innovatív technológiák alkalmazásával összefüggő építészeti megoldások népszerűsítése az egyetemi csapatok által felépített pályaműveken keresztül.
Az ÉMI szentendrei székhelyén megvalósult Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) megmérettetésen 10 csapat indult a világ minden tájáról: Magyarország mellett Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Románia, Thaiföld, Belgium egyetemistái képviselték intézményüket, országukat. A megmérettetésen több mint 400 egyetemista épített fel alig két hét alatt nulla energiás lakóházakat. A magyar rendezésű verseny fő témája szerint a résztvevők a meglévő épületállomány felújítását helyezték fókuszba.

2.ábra: A Solar Decathlon Europe 2019 verseny során felépült épületek

Az SDE19 nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny keretében felépült 10 mintaházat Szentendrén az ÉMI Tudományos és Technológiai Ipari Parkjában – az előző versenyektől eltérően – a két hetes versenyt követően még két hónapon át, egy meghosszabbított kiállítás keretében tekinthették meg az érdeklődők. A nulla energiás lakóépületekre több mint 15 ezer ember volt kíváncsi a verseny és a meghosszabbított kiállítás alatt.

Híd szerep az építéságazat szereplői között
Az SDE19 versenyt szervező ÉMI szemléletformáló és széles körű tájékoztató célját szem előtt tartva, az esemény során felépült házak közül több a területén maradt és megújult formában, újabb házakkal bővülve ÉMI Nemzeti Mintaházparkként várja majd látogatóit. A nulla energiás házak mérései tovább folytatódnak, melyek adatai innovatív építőipari vállalkozásoknak, beruházóknak és kivitelezőknek, lakossági építtetőknek, a szakpolitikának, egyetemeknek, valamint kutatóknak egyaránt hasznos információ- és tudásanyagként szolgálhatnak. A látogatóközpontban emellett egy kiállító csarnokban az építőipar szereplői bemutathatják innovatív termékeiket. A Mintaházpark központi helyszíne lehet olyan folyamatoknak, amelyeknek célja az innovációs és piaci termékek, épületek valós környezetben történő elemzése, tesztelése, bemutatása a megvalósításban érdekelt felek és végfelhasználók bevonásával. Az ÉMI Nemzeti Mintaházpark egyik kiemelt célja, hogy közvetítőként működjön majd a szereplők között a közös, fenntartható jövőt támogató értékteremtés érdekében.