A tagozat által alapított díjak, egyéb kitüntetések, elismerések

A Magyar Mérnöki Kamara felterjesztése alapján a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át Nagy Gyula okl. gépészmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnöke a hazai mérnöktársadalom érdekében végzett munkája, valamint a kormányzati energetikai projektek szakmai támogatásában és a köztestületek eredményes együttműködésének előmozdításában vállalt szerepe elismeréseként; valamint Wéber László okl. építészmérnök, a BME címzetes egyetemi docense, a Wéber és Társa Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője a hazai építőipar területén végzett több évtizedes, eredményes munkája, valamint a mérnöki kamarai mesteriskolák megszervezésében, illetve a mérnökök továbbképzésében vállalt szerepe elismeréseként. 

Tájékoztatás a MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZATA által alapított KARDOS ANDOR DÍJ-ról

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata a tevékenységi, illetve érdekeltségi körében végzett kiemelkedő mérnöki munka elismerésére KARDOS ANDOR DÍJ -at alapított, amelyet a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2002. december 11-i ülésén, 35/2002. (XII.11.) számú határozatával jóváhagyott. A díj emlékeztet a múlt század sokoldalú jeles mérnökére és iskolateremtő egyéniségére, Kardos Andor professzorra és jelképezni hivatott a kitüntetés névadójának szakmai alapállását és erkölcsi felfogását, az építés területén tevékenykedő mérnök elméleti és gyakorlati tevékenységének egységét.

A kitüntetés a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata azon tagjainak adományozható, akik hosszabb időszakon keresztül az építési tevékenységben kiemelkedő szerepet vállaltak, illetve kimagasló egyéni teljesítményt nyújtottak a tervezés, kivitelezés, szakértés, oktatás, általában az építési szakterületen. Évente egy díj adományozható; esetlegesen több arra érdemes és együttesen alkotó mérnök között a díj megosztható.

A jelölési felhívást – az Építési Tagozat Elnöksége – az értékelés szempontjainak és a jelölés beérkezési határidejének közzététele mellett minden év február 15-ig – a Mérnök Újságban és a Tagozat honlapján hirdeti meg. A kitüntetésre jelölni a felsorolt követelményeknek megfelelő tagtársunkat lehet.

A kitüntetés plakettel, oklevéllel, valamint pénzjutalommal jár. A kitüntetést megtestesítő plaketten a következő feliratot kell elhelyezni: MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPĺTÉSI TAGOZAT KARDOS ANDOR – DĺJ, és felírásra kerül a díjazott neve és a kitüntetés évszáma is. Az oklevél két oldalas mappában kerül átadásra, egyik oldalán Kardos Andor életrajzát kell ismertetni, a másik oldala tartalmazza a díjazott nevét és a kitüntetés időpontját.

A jelöltek közül az Építési Tagozat Elnöksége választja ki az adott év díjazottját. A döntés-előkészítést az ezzel előzetesen megbízott elnökségi tagok végzik. A díjat odaítélő elnökségi tagok a titkos szavazás során, a jelöltek körét több lépcsőben folyamatosan szűkítve, egyszerű többséggel hozza meg a döntését a díjazott személyéről. A díj odaítélésénél előnyben részesül az a tagtársunk, aki mérnöki tevékenységéért a megelőző három évben állami vagy kamarai kitüntetést nem kapott.

A kitüntetést az Építési Tagozat Elnöksége évente, az Építők Napja rendezvényeihez kapcsolódva, ünnepélyes keretek között adja át a díjazottnak.

2023. évben Kardos Andor Díjat kapott:

Hlatky Attila okleveles építőmérnök – Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara
Szerencsés Gyula okleveles építőmérnök – Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamara

 

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának elnöksége a 2021. évi Építők Napja alkalmából Kardos Andor Díjat adományozott Dr. Kiss Jenő okleveles építészmérnöknek, az MMK Építési Tagozat elnökének.

Tájékoztatás a MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZATA által alapított ÉPÍTÉS ALKOTÓI DÍJ-ról

 Az MMK Építési Tagozata elnöksége egyenrangúnak tekinti a tervezés és a megvalósítás alkotó mérnöki munkáját; célul tűzte ki ennek a gondolatnak a mind szélesebb szakmai közvéleményben való érvényre juttatását. Ezen elvnek és célnak megfelelően az MMK Építési Tagozata a sikeres és jelentős műszaki alkotások megvalósítását irányító mérnökök munkáját

ÉPÍTÉSI ALKOTÓI DÍJ

kitüntetéssel ismeri el a következő szabályozási elvek mellett:

 1. Az Építési Alkotói Díj a magasépítés és a mélyépítés területén (ideértve az út-, vasútépítés, a vonalas létesítmények építése, általában az infrastrukturális építés szakterületét is) évente egy alkalommal két szakterületen adományozható. A díj személyre szól, kollektíva vagy munkacsoport részére nem ítélhető oda;
 2. A kitüntetésre egy-egy kiemelkedő alkotás, amely részt vett az adott év Építőipari Nívódíj pályázatán, projektvezetői, fő-építésvezetői, felelős műszaki vezetői, építésvezetői beosztásban dolgozó mérnökei jelölhetők, az MMK – tagság nem követelmény. Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány keretében működő Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottság minden évben e díjakra jelölést tesz, melyet az MMK Építési Tagozata által a Bizottságba delegált tagja terjeszt a tagozat elnöksége elé és hagyat jóvá. A Díjak átadása az adott évi Építőipari Nívódíjak átadásával egyidejűleg történik.
 3. A díjazás során kizáró tényező: az adott létesítmény megvalósítása során halálos üzemi baleset fordult elő, az építés-hatósági ellenőrzés kirívó szabálytalanságot állapított meg, a jelölt vagy pályázó díjazásával a munkáltatója nem ért egyet.
 4. A díjjal plakett és oklevél jár.

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata Építési Alkotói Díjban részesítette

2023. évben
Magasépítésben
Futó Marcell okleveles építőmérnököt a Pedrano Construction Hungary Kft projektvezetőjét, a budapesti Budapest One irodaház építésének felelős műszaki vezetőjét
Mélyépítésben
Visy Gergely okleveles építészmérnököt, a Strabag Építőipari Zrt projektvezetőjét, a Vajda Real Estate új dunaföldvári papírgyára II. ütem építésének felelős műszaki vezetőjét.

2022. évben
Magasépítésben
Griecs András okleveles építészmérnököt a DVM Group Kft. projektvezetőjét, a budapesti Szervita Square Building építésének felelős műszaki vezetőjét
Mélyépítésben
Papp László okleveles építőmérnököt, a Duna Aszfalt Zrt projektvezetőjét, az M44 Tiszahíd projekt, felelős műszaki vezetőjét.

2021. évben
Magasépítésben
Veszelák Péter okleveles építőmérnököt, a Market Építő Zrt projektvezetőjét, a budapesti Szabad György irodaház megvalósításának sikeres irányítóját
Mélyépítésben
Nagy Sándor okleveles építőmérnököt, a West Hungaria Bau projektvezetőjét, a budapesti, városligeti Múzeum Mélygarázs építési munkáinak sikeres irányítóját

2020. évben
Magasépítésben
Medgyesi Bálint Jánost, a Swietelsky Magyarország Kft. projektvezetőjét a Meininger Hotel kivitelezési munkáiért
Mélyépítésben
Németh Róbertet, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. projektvezetőjét a kecskeméti Szentgyörgyi Dezső repülőbázis kivitelezési munkáiért

2019. évben
Magasépítésben
Horváth Helga Ida okleveles építőmérnököt, az Archibona Építőipari és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. projektvezetőjét, a Hegyvidéki Kulturális Szalon épületének felelős műszaki vezetőjét
Mélyépítésben
Feczkó Róbert építőmérnököt, az A-Híd Zrt. projektvezetőjét, az érdi Szent István úti közúti műtárgyak hídjainak felelős műszaki vezetőjét

2018. évben
Magasépítésben
Áprily Krisztián okleveles építőmérnököt, a Swietelsky Magyarország Kft. projektvezetőjét, a szegedi ELI-ALPS Kutatóközpont megvalósításának sikeres irányítóját
Mélyépítésben
Reichardt Jenő okleveles építőmérnököt,
a HE-DO Kft. fő-építésvezetőjét, a 21. számú főút négy nyomsávúsítási munkáinak sikeres irányítóját

2017. évben
Magasépítésben
Borbély Csaba
okleveles építőmérnököt a LATEREX Építő Zrt. főmérnökét. a BUDAFOKI SZOMSZÉDOK PIACA felelős műszaki vezetőjét
Mélyépítésben
Bárány László építőmérnököt, a KÖTIVIÉP’B Kft. projektvezetőjét, a Kisdelta Árvízi Szükségtározó korszerűsítése projekt, felelős műszaki vezetőjét.


ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ

A kiemelkedő építészeti-műszaki színvonalon megvalósított építmények: épületek, műtárgyak és épületegyüttesek (továbbiakban együtt: építmények), illetve az ezekben közreműködő szervezetek pályázat útján történő szakmai elismerésére az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) 1999-ben Építőipari Nívódíjat alapított, amelyhez idő közben további szakmai szervezetek, így a pályázat lebonyolítását vállaló Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, az MTF Közmű-technológiákért Egyesület és a Közlekedéstudományi Egyesület is csatlakoztak. Az Alapítók és a Csatlakozók a hazai építési szakma meghatározó részét képezik, az általuk évente odaítélt Építőipari Nívódíj ezért kiemelkedő szakmai elismerésnek tekintendő, amelyet „a szakma adományoz a szakmának”.

Az Építőipari Nívódíj a létrehozott építményt és annak megvalósítási folyamatát komplex módon értékeli. Ennek megfelelően a benyújtott pályázatok bírálata az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelésére, a megvalósítás műszaki-technikai színvonalának megítélésére, gazdaságossági kérdéseire és a közreműködők: beruházó, tervező, kivitelező együttműködésének minősítésére tejed ki (bírálati szempontok).

Az Építőipari Nívódíj építmény-kategóriái:

 •  többlakásos lakóépület,
 • középület, melyeket a Bíráló Bizottság a benyújtott pályázatok, és a pályázó javaslatainak figyelembe vételével kategorizál: például irodaépület, kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és szabadidős építmény, egészségügyi és egyéb középület,
 • ipari és energetikai építmény,
 • mezőgazdasági építmény,
 • műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció,
 • közlekedési létesítmény, – komplex infrastrukturális létesítmény,
 • környezetvédelmi és vízügyi létesítmény.

A pályaművek elbírálását a kiíró szervezetek képviselőiből álló független, az adott témakörben jártas, elismert szakemberek végzik (Bíráló Bizottság). A Bíráló Bizottság meghatározott ügyrend szerint eljárva, a benyújtott pályázati anyag -, illetve a pályázóval egyeztetett időpontban történő helyszíni bejárások alapján értékeli a pályázatokat. A Bizottság – általános esetben – építmény-kategóriánként egy-egy Építőipari Nívódíjat ítél oda, melytől indokolt esetben eltérhet. Emellett lehetősége van arra is, hogy egyes pályázott építményt, illetve az ebben közreműködőket Elismerő Oklevélben részesítse.

Az Építőipari Nívódíj odaítélésével egyidejűleg a kiemelkedő munkát végző felelős műszaki irányítók részére – különdíjként – a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata Építési Alkotói Díjat, a Magyar Építész Kamara Sándy Gyula Díjat, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség épületgépészeti díjat is adományoz. A díjazottak kiválasztásában a Bíráló Bizottság véleményezőként működik közre.

Felhívás a 2023. évi Építőipari Nívódíjasok konferenciára
Felhívás a 2023. évi Építőipari Nívódíjasok konferenciára.
és megtekinthető a konferencia programja.

A Magyar Építők magazin tudósítása az ÉVOSZ 2023 évi évzáró közgyűléséről, a 2023 évi Építőipari Mesterdíjak és Építőipari Nívódíjak eredményhirdetéséről. Link 1   Link 2

A 2022. évi Építőipari Nívódíjasok bemutató konferenciája – Meghívó Link

A 2022. évi Építőipari Nívódíjak és Oklevelek: Link

2022. évi Építési Alkotói Díjak: Link

2022. évi Építőipari Mesterdíjak: Link

A 2021. évi Építőipari Nívódíjak – Sajtótájékoztató anyag link

Átadták a 2021. évi Építők Napjára odaítélt díjakat, elismeréseket. Link

Építőipari Nívódíj, 2020 sajtóanyag

link

2000 és 2020 között odaítélt Építőipari Nívódíjak

link

Bálint Péter: Építőipari Nívódíj 2020 – Magyar Építéstechnika 2021. 3. – 4. szám
link