Egyéb kategória

MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS, ÉPÍTÉSÜGYI IRÁNYELVEK

Az ÉMI meghatározó szerepet vállal az építésügyi szabályozás terén is. Szakértői véleményezik az építésügyi jogszabályokat és javaslatot tesznek azok fejlesztésére. Számos területen kapcsolódik be a szabványosítással kapcsolatos munkákba is: több más mellett közreműködik új építőipari szabványok kidolgozásában, a meglévő szabványok felülvizsgálatában. Figyelemmel kíséri a hazai és más európai szabványok változásait, és szakmai tapasztalatát kamatoztatva részt vesz az építésügyi szabványokat bemutató kiadványok szerkesztésében.
Az ÉMI irányítja az Építésügyi Műszaki Irányelvek készítésének folyamatát, melynek keretében többek között javaslatokat tesz irányelv-témakörökre a szakmagyakorlók meglátásai alapján, elkészíti, vagy véleményezi a felkért szakértők által írt irányelveket és javaslatokat fogalmaz meg azok tartalmára, biztosítja a szakmai nyilvánosságot és a nyílt véleményezési lehetőséget, illetve az elkészült irányelvek nyilvánosságát. Az ÉMI a 2017 májusában megalakult Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság titkári feladatait is ellátja.