Egyéb kategória

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS

A Megfelelőségértékelő Központ az építési termékek forgalmazásához, beépítéséhez szükséges műszaki értékelési és tanúsítási tevékenységeket végzi. Ennek keretében, jogszabályi kijelölés birtokában nemzeti, illetve európai műszaki értékeléseket ad ki, 34 termékkörben a harmonizált termékszabvánnyal nem lefedett termékekre, valamint akkreditált tanúsító szervezetként teljesítményállandósági és üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványokat bocsát ki több száz harmonizált termékszabvány, illetve egyedi műszaki előírások alapján.
A műszaki értékelések során meghatározza az adott építési termék felhasználási területe szempontjából releváns termékjellemzőit és laboratóriumi vizsgálati eredmények, számítások, illetve egyéb lehetséges módszerek alapján megadja azok teljesítményértékeit. Ez irányú tevékenysége az építési termékek szinte teljes vertikumát lefedi.
A teljesítményigazolási eljárásai során az építési termékek gyártóüzemeit, illetve a gyártóüzemek gyártásellenőrzési rendszerét ellenőrzi, tanúsítja, illetve rendszeres időközönként felülvizsgálja. Munkája számos hazai, európai, sőt távol- és közel keleti építőanyag gyártó üzemre kiterjed.
A fentieken kívül Alkalmazástechnikai Bizonyítványokat állít ki építőipari segédanyagok, illetve segédszerkezetek alkalmazási feltételei vonatkozásában.