Archívum

 

2022. évi Nívódíjasok

Link1, Link2, Link3, Link4, Link5

A 2023. évi küldöttgyűlés előkészítő anyaga

Link

 

                                                                B E M U T A T K O Z Á S

 

Tisztelt Kolléganők, Kollégák, Kedves Barátaim!

 

Nagy örömömre szolgál, hogy lehetőség nyílik az Építési Tagozat HONLAPJÁNAK megújulására. Ezzel az új megjelenési formával módunk lesz arra, hogy szakmai tevékenységünkről, munkánkról ezeken az oldalakon keresztül, egymás gondolatait megismerjük, kicseréljük. Mód nyílik arra is, hogy e gondolatok megismerésével támpontotokat kapjunk arra vonatkozóan, hogy munkánkat hogyan, milyen irányban fejlesszük, merre haladjon szakmai tevékenységünk, milyen intézkedéseket tegyünk elképzeléseink, terveink megvalósítása érdekében.

A Magyar Mérnöki Kamara tevékenységére hagyományosan jellemző a mérnököket foglalkoztató gondolatok megbeszélése, eszmecserék lefolytatása és ez vezet a magas szintű fejlesztésekhez, alkotásokhoz. A Magyar Mérnöki Kamara képviseli a legkülönbözőbb szakmájú mérnököket, tagjai között megtalálhatók az építőmérnököktől, építészmérnököktől kezdve az energetikai területtel foglalkozó mérnökökön keresztül, a biomechanikai tevékenységet végző mérnökök is. Ebben a sokszínű, sok-szakmájú kamarában dolgozik az Építési Tagozat.

A Magyar Mérnöki Kamarán belül két nagy terület van: a Területi /megyei/ Kamarák és a Szakmai Tagozatok. A Területi Kamarák megyénként végzik munkájukat, e szervezetekben vannak a mérnök tagok és a nyilvántartásokban szereplő felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök. A Szakmai Tagozatok szakmai területenként vannak csoportosítva, és mi ezek között, az Építési Tagozatban végezzük szakmai unkánkat, igen jelentős tagsággal. A tagozatok között a legnagyobbak vagyunk, közel 2800 kollégával (tervezőkkel, szakértőkkel, felelős műszaki vezetőkkel és műszaki ellenőrökkel). Munkánkhoz tartozik a regisztráltak szakmai továbbképzése is, ez a létszám további közel 1300 fő.

Az Építési Tagozat feladatait, munkáját, tevékenységét a Tagozat ÜGYRENDJE határozza meg – az ÜGYRENDET lásd…………-. a Tagozatot az elnökség irányítja, amelyben van elnök, alelnökök és az elnökségi tagok; összetételében a tagozat tevékenységének megfelelően a szakma tapasztalt szakemberei találhatók itt. Az elnökség havonta tartja üléseit, az emlékeztetők megtalálhatók: lásd ………….

A Tagozaton belül három szakosztály működik: a Fiatal Mérnökök Csoportja, a Felelős Műszaki Vezetők és az Építési Műszaki Ellenőrök szakosztálya, valamint a Terület- és Településrendezési szakosztály; ezek mellett vannak a Tagozat területi szakcsoportjai. A Tagozat kapcsolati rendszere igen széles körű, kiterjed az egyetemekre, társ-szakmai és társadalmi szervezetekre egyaránt, e szervezetek többségének képviselői az elnökség tagjai is.

A Tagozat feladatai, munkája, tevékenysége a HONLAP további részein megismerhető.

A következő időszakban a HONLAP keretei között is várjuk kezdeményezéseiket, javaslataikat.

dr. Kiss Jenő elnök

 


2022. május 30-án tartotta időközi tisztújító küldöttgyűlését az MMK Építési Tagozata. A küldöttgyűlést jelenlétével megtisztelte Wagner Ernő, az MMK elnöke, dr. Rátkai Gábor, az MMK főtitkára, Kassai Ferenc, a BPKM elnöke, és több szakmai tagozat, ill. területi kamara képviselője is.

Dr. Kiss Jenő elnöki beszámolóját és a Szakértői testület beszámolóját a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezt követően Wéber László alelnök megköszönte dr. Kiss Jenő a 25 éven keresztül az Építési Tagozat és az MMK nevében végezett munkáját, a pozitív és támogató szemléletet.

A rendezvény résztvevőit köszöntő Wagner Ernő hozzászólásában összegezte a kamara aktuális céljait és eddigi eredményeit.

Ezt követően a Jelölőbizottság javaslata alapján szavaztak a küldöttek a Tagozat egyes tisztségviselőire.

A Tagozat elnöke Tóth Péter lett, az elnökség tagjának választották Csermely Gábort. Az új elnök beszédében felvázolta a következő egy év legsürgősebb tennivalóit és kihívásait.
Tóth Péter javaslatot tett az elfogadott Ügyrend szerinti Tiszteletbeli Elnök személyére. Dr. Kiss Jenő jelölését a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Küldöttgyűlés elnökségi Beszámoló 2022.05.30.: Link
Építési Tagozat tisztújító küldöttgyűlés Jegyzőkönyv: Link

Dr Kiss Jenőt az Építési Tagozat örökös tiszteletbeli elnökévé választották – méltatás Link
Az Építési Tagozat elnökségének tagjai a tisztújítás után Link

Építési Tagozat módosított ügyrend

Meghívólevél

A jelöltek bemutatása


Az Építési Tagozat 2019. évben módosított ügyrendje. Link


Az Építési Tagozat jelöltjei a 2021. évi tisztségviselői választásra

A jelöltekről készült kampányvideó megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=YQ65M4Y-oKg

Tisztelt Kolléganő / Kolléga Úr,

hamarosan sor kerül a Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi küldöttgyűlésére, ahol az Ön szavazataival megválasztják a következő négy esztendő kamarai tisztségviselőit. Engedje meg, hogy ezúton hívjuk fel szíves figyelmét azokra a jelöltekre, akik ehhez az MMK Építési Tagozatának támogatásával jutottak; a fényképre kattintva a jelölt bemutatkozása olvasható.
Úgy véljük, hogy ezek a kollégáink eddigi munkájukkal és a tisztújítás során megfogalmazott terveikkel jól szolgálják majd a Magyar Mérnöki Kamara előtt álló feladatok megoldását, ezért – mint az MMK legnagyobb szakmai tagozatának vezetése – kérjük, szavazzanak az általunk támogatott jelöltekre.

Üdvözlettel: az MMK Építési Tagozat elnöksége

Az Építési Tagozat korábbi elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

2019.06.17., 2019.02.11., 2019.01.14., 2018.12.03., 2018.11.12., 2018.10.08., 2018.09.17., 2018.06., 2018.03.12., 2018.02.12., 2018.01.18., 2017.12.11., 2017.11.13., 2017.10.16., 2017.09.11., 2017.06.12., 2017.03.20., 2017.02.13., 2017.01.16., 2016.12.12., 2016.11.14., 2016.10.16., 2016.09.12., 2016.06.20., 2016.05.23., 2016.04.25., 2016.03.21., 2016.02.23., 2016.02.22., 2016.01.25.

Az MMK Építési Tagozata által korábban adományozott Építési Alkotói Díjak:
2005. évben:
Lukács Zsolt Hídépítő Zrt:
Papp Sándor Mihály Vegyépszer Zrt:
Kis Vámosi Tamás Arcadom Zrt:
2006. évben:
Tóth Péter Keviép Kft.
Zeke János Pyrus- Rumpold Kft.
2007. évben:
Kasza Kálmán Magyar Építő Zrt.
Magyar János Hídépítő Zrt.
Gref Nándor Maszer Zrt.
Szegedi József CÉH Kft.