Hírek, Hírlevelek

FELHÍVÁS

A 2023. ÉVI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATRA

A kiemelkedő építészeti-műszaki színvonalon megvalósított építmények: épületek, műtárgyak és épületegyüttesek (továbbiakban együtt: építmények), illetve az ezekben közreműködő szervezetek pályázat útján történő szakmai elismerésére az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) 1999-ben

Építőipari Nívódíjat

 alapított, amelyhez idő közben további szakmai szervezetek, így a pályázat lebonyolítását vállaló Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, az MTF Közműtechnológiákért Egyesület és a Közlekedéstudományi Egyesület is csatlakoztak. Az Alapítók és a Csatlakozók a hazai építési szakma meghatározó részét képezik, az általuk évente odaítélt Építőipari Nívódíj ezért kiemelkedő szakmai elismerésnek tekintendő, amelyet ezáltal valóban „a szakma adományoz a szakmának”.

 

A 2023.- évi Építőipari Nívódíjra jelen pályázati kiírás alapján, az itt megjelölt

építmény-kategóriákban lehet jelentkezni.

 

Az Építőipari Nívódíj a létrehozott építményt és annak megvalósítási folyamatát komplex módon értékeli. Ennek megfelelően a benyújtott pályázatok bírálata az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelésére, a megvalósítás műszaki-technikai színvonalának megítélésére, gazdaságossági kérdéseire és a közreműködők: beruházó, tervező, kivitelező együttműködésének minősítésére tejed ki (bírálati szempontok).

 

Pályázati feltételek:

 

A 2023.évi Építőipari Nívódíjra 2020. január 1. és 2022. december 31. között használatbavételi engedélyt kapott, 100 MFt nettó beruházási értéket meghaladó építménnyel lehet pályázni. Pályázat benyújtására az adott építmény létrehozásában érdemben közreműködő építtető, beruházó, tervező, kivitelező vállalkozó egyaránt jogosult lehet, a többi közreműködő írásbeli hozzájárulásával (továbbiakban: Pályázó).

A pályázóknak az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumától a 06-30-525-1300 telefonon, e-mailen: (mesterdij@mesterdij.hu) kért, vagy az Internetről (www.mesterdij.hu) letöltött űrlap kitöltésével és az ott meghatározott mellékletek csatolásával kell jelentkezniük. Csatolni kell továbbá az építtető, az engedélyezési tervdokumentációt készítő tervező és az üzemeltető véleményezését, valamint az eredményhez meghatározó módon hozzájárult és a pályázó által kiválasztott három alvállalkozó kivitelező nyilatkozatát is, amiben kijelentik, hogy hozzájárulnak a pályázathoz és a feltételeket magukra nézve is kötelezőnek ismerik el.

A jelentkezési díj 400.000,- Ft+ 27% ÁFA, melyet a 10200940-22016209-00000000 sz. számlára kell befizetni.

 

A pályázati dokumentációkat legkésőbb 2023. szeptember 15.-án 16.00 óráig az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának elektronikus úton kell beadni az alábbi email címre:

jelentkezes2023nivodij@gmail.com

 

Az Építőipari Nívódíj építmény-kategóriái:

 

többlakásos lakóépület,

középület, melyeket a Bíráló Bizottság a benyújtott pályázatok, és a pályázó javaslatainak figyelembe vételével kategorizál: például irodaépület, kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és szabadidős építmény, egészségügyi és egyéb középület,

ipari és energetikai építmény,

mezőgazdasági építmény,

– műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció,

– közlekedési létesítmény,

– komplex infrastrukturális létesítmény,

– környezetvédelmi és vízügyi létesítmény.

 

A pályaművek elbírálását a kiíró szervezetek képviselőiből álló független, az adott témakörben jártas, elismert szakemberek végzik (Bíráló Bizottság). A Bíráló Bizottság meghatározott ügyrend szerint eljárva, a benyújtott pályázati anyag -, illetve a pályázóval egyeztetett időpontban történő helyszíni bejárások alapján értékeli a pályázatokat. Amennyiben a helyszíni bejárás akadályokba ütközik, a pályázónak a Bíráló Bizottság székhelyén tartandó előadás keretében lehetővé kell tennie a vizuális (további fotó, videó) megtekintését és a kiírásnak való megfelelést dokumentációval kell biztosítani.

 

A Bizottság – általános esetben – építmény-kategóriánként egy-egy Építőipari Nívódíjat ítél oda, melytől indokolt esetben eltérhet. Emellett lehetősége van arra is, hogy egyes pályázott építményt, illetve az ebben közreműködőket Elismerő Oklevélben részesítse. A Pályázó azzal, hogy a kiírás feltételeit elfogadta, a Bíráló Bizottság döntésének is aláveti magát. A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, a Pályázó azonban kérheti az őt érintő jegyzőkönyvrész megismerését. A bírálati jegyzőkönyveket a Bizottság titkára archiválja.

 

Az Építőipari Nívódíjat – építmény kategóriánként odaítélt – Tanúsító Oklevél és a Pályázó kérelmére és költségére elkészített, az építményen elhelyezendő művészi, bronzkeretes réztábla jeleníti meg. A táblán az építmény megnevezése mellett az építtető, a beruházó, a tervező, a kivitelező vállalkozó (fővállalkozó, generálvállalkozó), illetve az általa megnevezett legfeljebb három – a kivitelezésben érdemi munkát végzett – közreműködő alvállalkozó kivitelező és mindezeknek a létesítmény megvalósulását közvetlenül irányító helyi vezetői is feltüntetése kerülnek.

 

Az Építőipari Nívódíj odaítélésével egyidejűleg a kiemelkedő munkát végző felelős műszaki irányítók részére – különdíjként – a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata Építési Alkotói Díjat, a Magyar Építész Kamara Sándy Gyula Díjat, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség épületgépészeti díjat is adományoz. A díjazottak kiválasztásában a Bíráló Bizottság véleményezőként működik közre.

 

A 2023. évi pályázat eredményét a Bíráló Bizottság elnöke (illetve megbízottja) ünnepélyes keretek között, szakmai rendezvény keretében hirdeti ki (előre láthatóan december hó folyamán) és ugyanekkor adja át az Építőipari Nívódíj Tanúsító oklevelét, illetve az Elismerő Okleveleket. Az Építőipari Nívódíj feljogosítja a díjazott szervezeteket, hogy a díj logóját (emblémáját) három éven keresztül kiadványaikon, illetve levelezéseiken szerepeltessék. Lehetőség van arra is, hogy a díjazottak az eredmény kihirdetését követően saját költségükre Építőipari Nívódíj-érmet rendeljenek a művésztől.

 

Az Építőipari Nívódíjat megjelenítő bronzkeretes réztáblának az építményen történő elhelyezésére ünnepélyes keretek között a döntést követő év első felében (2024. első hónapjaiban) kerül sor, ennek engedélyezését, megszervezését és költségeit a díjazottnak kell vállalnia. Ugyanilyen feltételekkel lehetőség van arra is, hogy az Elismerő Oklevelet tábla formájában is kihelyezzék.

 

Az Alapítvány a logók, táblák és érmék elkészítésében közreműködik és minden segítséget megad.

 

A pályázati dokumentációt a Pályázó az eredmény kihirdetését követő hat hónapon belül a titkárságtól – előzetesen telefonon egyeztetett időpontban – visszakérheti.

Jelentkezési lap: Link
Kiegészítő magyarázat:
Link
Ügyrend:
Link

Várjuk a jelentkezéseket!

 

Budapest, 2023. május 24.

 

Az Alapítók és Csatlakozók nevében és felhatalmazásukkal

Wéber László

az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának

elnöke

 

Kihirdették és megünnepelték a 2023. évi ÉV Irodája verseny győzteseit Link 

Interjú Lánszki Regővel építészeti államtitkárral, az új országos főépítésszel: Link

 

A 2022. évi Építők Napján a Magyar Mérnöki Kamara képviseletében Zsigmondi András beszéde: Link


Tájékoztató az MMK küldöttgyűléséről, ahol elfogadásra került az MMK új Alapszabálya, Kiss Jenő cikke link

Egy különleges híd Kínából. Link

ÉVOSZ felmérés: Hol tart és hova juthat 2021-ben a magyar építőipar?
Link