A tagozathoz tartozó jogosultságok, tanúsítványok (szabályzatok)

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának tájékoztatója link

Szakmagyakorlási-szabályzat, jogosultságok: lásd az mmk honlapján.

Az Építési Tagozathoz tartozó jogosultságok

I. Tervezési szakterület

 • Építéstechnológiai tervező ÉPT

II. Településtervezési szakterületek

 • településtervezési szakterület: TT
 • zöldterületi és tájrendezési szakterület: TK
 • közlekedési szakterület: TKö
 • viziközmű szakterület: TV
 • energiaközmű szakterület: TE
 • hírközlési szakterület: TH

III. Településrendezési szakértés

 • településrendezési szakértői szakterület: SzTT
 • zöldterületi és tájrendezési szakértői szakterület: SzT
 • közlekedési szakértői szakterület: SzKö
 • viziközmű szakértői szakterület: SzV
 • energiaközmű szakértői szakterület: SzE
 • hírközlési szakterület: SzH

IV. Építésügyi műszaki szakértés

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület

 • Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület épületszerkezeti szakértői részszakterület, jelölése: SZÉS2
 • Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületfizikai szakértői részszakterület, jelölése: SZÉS4
 • Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési szakipari szakértői részszakterület, jelölése: SZÉS9
 • Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési szerelőipari szakértői részszakterület, jelölése: SZÉS10
 • Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építőanyagipari szakértői részszakterület, jelölése: SZÉS11
 • Építési beruházási szakértői szakterület, jelölése: SZB

V. Építési műszaki ellenőrzés

 • Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek, magasépítési szakterület, jelölése: ME-É
 • Szakági építési műszaki ellenőri szakterület, mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület, jelölése: ME-M
 • A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei, energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület, jelölése: ME-EN-A
 • Egyéb építmények építési műszaki ellenőri szakterületek, magasépítés szakterület (É-II.), jelölése: ME-É-II.
 • Egyéb építmények építési műszaki ellenőri szakterületek, mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (ÉM-II) szakterület, jelölése: ME-ÉM-II.

VI. Felelős műszaki vezetés

 • Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek
 • Építési szakterület, jelölése: MV-É
 • Építési szakterület részszakterülete, jelölése: MV-É-R
 • Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek
 • Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület, jelölése: MV-M
 • A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek,
 • Energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület, jelölése: MV-EN-A
 • „B” kategória, jelölése: MV-Ép/B
 • „C” kategória, jelölése: MV-Ép/C

Szakmagyakorlási-szabályzat melléklet link


Tanúsítás, tanúsítványok

A Magyar Mérnöki Kamara tagjainak kérelemre, meghatározott szakmagyakorlási területeken tanúsítja megfelelő végzettségüket, gyakorlatukat és magas szintű képességüket. A tanúsítási rendszerrel a Magyar Mérnöki Kamara elő kívánja segíteni a mérnöki szolgáltatások színvonalának emelését. A tanúsítás mérnök kamarai szolgáltatás.

A tanúsítvány 5 éves időszakra szól, meghosszabbítása továbbképzéshez kötött. A továbbképzések szervezése, elbírálása a szakterületi sajátosságoknak és a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzatának a figyelembevételével történik.

A kérelmező szakmai gyakorlatát – a szakmai feltételrendszer teljesítésén túl – a szakértői testület ilyen irányú döntése esetén szóbeli beszámolóval is igazolja.

Tanúsítvány csak kamarai tagoknak adható az alábbi szakterületekre:

6. Építési Tagozat
6.1. Építéstechnológiai szakértő
6.2. A gyártóbázis betontechnológiai tervezője
6.3. A helyszíni beton bedolgozás technológusa
6.4. Beruházáslebonyolítás

A tanúsítvány igénylése:
A kérelmet a 15.000 forint szolgáltatási és adminisztrációs díj országos kamara részére történő befizetését követően (számlaszám: 10102086-68905702-00000007), a Magyar Mérnöki Kamaránál kell benyújtani elektronikusan (a szente.oliver@mmk.hu címen). A kérelem postai beküldéséhez használható űrlapot letöltheti a következő címen, lásd az mmk.hu honlapon.

A kérelemhez a következő dokumentumok csatolása szükséges:

• a kérelmező részletes szakmai tevékenységét bemutató önéletrajza;
• a szakirány elbírálásához a leckekönyv és a rendelkezésére álló, a kérelmezett szakterülethez kapcsolódó további oklevelek, bizonyítványok másolata;
• a szakmai gyakorlat igazolása;
• a kamarai díj befizetésének igazolása;
• vizsgakövetelmény esetén a sikeres vizsgát igazoló okirat másolata.
A kérelmező szakmai gyakorlatának és a referenciáinak igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.