Vajda György Állami és Széchenyi-díjas gépész- és villamosmérnök, energetikus magánkiadásában jelent meg az Energiaellátás és ellátásbiztonság c. könyv. Vajda professzor kutatási területe a nagyfeszültségű elektrotechnika, a villamosszigetelés-technika, valamint az energetika. 1952–1957 között a Méréstechnikai Intézet igazgatója, 1970–1992 között a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet igazgatója, majd 1994–2000 között az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója volt. Kutatásai során feltárta az energiafelhasználás és az ahhoz kapcsolódó gazdasági folyamatok bizonyos kölcsönhatásait, elsősorban a növekedési ütemre vonatkozóan. Elemezte az energiapolitikát alakító különböző tényezőket (kapacitás, tározási lehetőségek, pénzügyi helyzet), valamint a villamosenergetika társadalmi vonatkozású kockázatait is vizsgálta. Külön módszert dolgozott ki az ellátási módok sorolására.

Nevéhez fűződnek az atomenergia biztonságos felhasználásával kapcsolatos kérdések vizsgálatai is. Több mint százötven tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője. Vajda professzor legújabb szakkönyve a jövő évtizedek legfontosabb energiaellátási és ellátásbiztonsági kérdéseit tárgyalja. Áttekinti a világ energiaellátásának helyzetét és annak problémáit. Ezek elemzésére támaszkodva bemutatja a célszerű jövőbeni megoldásokat. A nemzetközi energiahelyzetbe ágyazva vizsgálja a magyar viszonyokat, ismerteti a hazai megoldásokat nehezítő problémákat és konfliktusokat, valamint az azokból kivezető utakat. Mindvégig szem előtt tartja az energiaellátás biztonságát veszélyeztető, illetve előmozdító körülményeket.