Szakmát érintő jogszabályok

Építésügyi jogszabályok

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
 • 253/1997. (XII.20.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 85/2000. (XI.8.) FVM r. a telekalakításról
 • 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
 • 16/2010. (II.5.) Korm. r.  a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
 • 24/2009. (IX.30.) NFGM r.  a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
 • 41/2017. (XII.29.) BM r. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
 • 252/2006. (VII.15.) Korm. r. a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 • 190/2009. (IX.15.) Korm. r. a főépítészi tevékenységről
 • 266/2013. (VII.11.) Korm. r az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 275/2013. (VII.16.) Korm.r. az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 
 • 191/2009. (IX.15.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 194/2009. (IX.15.) Korm. r. az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
 • 76/2009. (IV.8.) Korm. r. a területrendezési hatósági eljárásokról
 • 1996. évi XXI. törvény   a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. r. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 8/2020. (VI. 26.) MvM r. az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról
 • 2020. évi LIX. törvény a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 249/2004. (VIII. 27.) ITM r. a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről