Díjak, kitüntetések

Csány László-díj

Felhívás a Csány László-díj kitüntetés javaslatára

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére

Csány László-díj

kitüntetést alapított. E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint

  • kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy építőként,
  • akik alkotói tevékenységükön túl a közlekedés területén működő mérnökök képzésével, társadalmi, illetve tudományos tevékenységükkel a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették a magyar mérnökök nemzetközi elismertségét növelték.
Csány László

A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat elnöksége, bármely szakosztálya, területi szakcsoportja, vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen.

A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással eredeti aláírással ellátott nyomtatott dokumentumként, valamint elektronikus levélként pdf formátumban

2024. április 19-ig

a Kuratórium Elnökének: Kiss Károly (FŐMTERV, 1024 Budapest, Lövőház utca 37.) postai vagy a
kiss.karoly@fomterv.hu elektronikus levelezési címre („Csány László Díj-javaslat” tárgy megjelöléssel) kell eljuttatni.

Csány László-díj

A díj odaítélésére tett javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a javasolt személy adatait (név, kamarai azonosító),
  • szakmai tevékenységét méltató életrajzot,
  • a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását,
  • a javaslat indoklását,
  • az ajánló személyek adatait (név, kamarai azonosító).

A Csány László díj Kuratóriuma a kitüntetésre beérkezett javaslatokat a csatolt dokumentumok alapján értékeli, ezért célszerű a díjazásra ajánlott személy érdemeinek minél teljesebb bemutatása. A Kuratórium titkos szavazással dönt a kitüntetés(ek) odaítéléséről.

Rendkívüli indokolt esetben, a díjazottak közül, évente legfeljebb egy fő részére adományozható a posztumusz díj.

Nem kaphatnak Csány László díjat a Kuratórium tagjai mandátumuk lejártáig.

A Csány László díj átadására a Közlekedési Tagozat küldöttgyűlésén kerül sor, melynek tervezett időpontja 2024. június 7.

A hatályos Csány László díj Szabályzata és az eddig díjazottak névsora a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat honlapján megtekinthető.

Csány László-díj, Felhívás 2024

Csány László-díj, Korábbi díjazottak

Csány László

A Csány László-díj kuratóriuma