Kiadvány tervezetek véleményezése

Az alábbi oldalon a szakmát érintő dokumentumok egyeztetési változata található, amelyre Tagjaink véleményét kérjük.

Kérjük, hogy a megküldött dokumentumtervezetre vonatkozó észrevételeket kizárólag az adott témakörhöz csatolt sablonban gyűjtsék össze, mivel ez az összesítés és az értékelés átláthatóságát és megfelelő szakmai minőségét hivatott biztosítani. Az észrevételek kezeléséhez elengedhetetlen a megfelelő hivatkozások (érintett fejezet, alpont, bekezdés, mondat stb.) azonosítható módon történő megadása.

A kiadványokkal kapcsolatos észrevételeket tagozatunk testületi véleményként szeretné továbbítani az illetékeseknek. Azokat tudjuk feldolgozni, melyek egy-egy konkrét elv, vagy konkrét szövegtervezettel kapcsolatban szakszerűen kerülnek megfogalmazásra oly módon, hogy azt ne kelljen stilisztikai, ill. nyelvtani okok miatt átfogalmazni, átszerkeszteni.

Az ilyen típusú anyagokat csak akkor tudjuk testületi véleményként kezelni, ha a kozlekedesi.tagozat@mmk.hu e-mail címre érkezik.

Jelenleg az alábbi témákban várjuk a véleményeket:

Hazai előírások, szabványok  egyeztetési dokumentumai:

Elsőkörös egyeztetés alatt:

Második körös egyezetés alatt:

Egyéb egyeztetési dokumentumok:


AZ EGYES TÉMÁK RÉSZLETES INFORMÁCIÓI:

MAÚT – Útburkolati jelek tervezése

A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság szakmai közmegegyeztetési folyamatának keretében elérhetővé tesszük az e.UT 04.03.xx:xxxx c. tervezetet, a mellékelt, véleményezést segítő sablonnal együtt.

Tervezet:

Sablon:

A dokumentum jelen munkaközi változata (dátum: 2021.06.04.) a készítő munkabizottság által a közmegegyeztetéshez összeállított változat. Az anyaggal kapcsolatos kérdésekben részletesebb felvilágosítás kapható: Pál András (pal.andras@kozut.hu, tel: + 36 70 702 2840) 

Kérjük, hogy a véleményeket, észrevételeket legkésőbb 2021. június 28., 16:00 óráig küldjék meg a kozlekedesi.tagozat@mmk.hu e-mail címre.

MAÚT – Dinamikus könnyű ejtősúlyos mérések

A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság szakmai közmegegyeztetési folyamatának keretében elérhetővé tesszük az e.UT 09.02.xx:xxxx c. tervezetet, a mellékelt, véleményezést segítő sablonnal együtt.

Tervezet:

Sablon:

A dokumentum jelen munkaközi változata (dátum: 2021.06.04.) a készítő munkabizottság által a közmegegyeztetéshez összeállított változat.

Az anyaggal kapcsolatos kérdésekben részletesebb felvilágosítás kapható: Dr. Szendefy János (szendefy.janos@emk.bme.hu, tel: +36 20 320 2291) 

Kérjük, hogy a véleményeket, észrevételeket legkésőbb 2021. június 28., 16:00 óráig küldjék meg a kozlekedesi.tagozat@mmk.hu e-mail címre.

Véleményezés alatt lévő útügyi műszaki előírások

További információ: https://ume.kozut.hu/statusz/velemenyezes-alatt-levo-utugyi-muszaki-eloirasok

Véleményezési űrlap letölthető: