Szakmát érintő jogszabályok

Vasúti tárgyú jogszabályok

Feltöltés dátuma:

Átjárhatósági Műszaki Előírások gyűjtménye minden EU által használt hivatalos nyelven: https://www.era.europa.eu/activities/technical-specifications-interoperability_en 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről e-vasút előírás lista: Törvények 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 2015. évi CII. törvény a […]

Szakmát érintő jogszabályok

Közúti tárgyú jogszabályok

Feltöltés dátuma:

1988. évi I. törvény  a közúti közlekedésről (Kkt.) 30/1988. (IV.21.) MT r. a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtásáról (Kkt. Vhr.) 6/1998 (III.11.) KHVM r. az országos közutak kezelésének szabályozásáról (OKKSZ) 2003. évi CXXVIII. törvény   a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 3/2001. (I. 31.) KöViM r.   a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről […]

Szakmát érintő jogszabályok

Építésügyi jogszabályok

Feltöltés dátuma:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 253/1997. (XII.20.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekről 85/2000. (XI.8.) FVM r. a telekalakításról 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 16/2010. (II.5.) Korm. r.  a […]

Műszaki előírások, szabványok, segédletek

Útügyi műszaki előírások

Feltöltés dátuma:

Érvényben lévő UME-k: https://ume.kozut.hu/statusz/ervenyben-levo-utugyi-muszaki-eloirasok https://www.maut.hu/home/tartalom/1/1?U=b9c99825-b30b-4f7b-b5ae-354582ae27aa Véleményezhető ÚME-k https://ume.kozut.hu/statusz/velemenyezes-alatt-levo-utugyi-muszaki-eloirasok Műszaki eltérés (ÚME alóli felmentés) https://ume.kozut.hu/statusz/muszaki-elteres-egyedi-allasfoglalas Az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 16/2017. (V. 25.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdés, valamint az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 2/2019. (I. 9.) ITM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont szerinti felhatalmazás alapján, […]

Szakmát érintő jogszabályok

Környezet-, víz- és természetvédelmi jogszabályok

Feltöltés dátuma:

1995. évi LIII. törvény   a környezet védelmének általános szabályairól 314/2005. (XII.25.) Korm. r. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 2003. évi LXXXIX. törvény   a környezetterhelési díjról 2001. évi LXXXI. törvény   a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. […]