Testületek, tisztségviselők

A közlekedési tagozat elnöksége:

Alapító és tiszeletbeli elnökök

Név
Dr. Karsay László alapító elnök
Hamarné Szabó Mária tiszteletbeli elnök
Molnár László tiszteletbeli elnök

A Közlekedési Tagozat elnöksége

Lakits György elnök
Kocsis Tünde elnökhelyettes
Kovács Éva elnökhelyettes
Bokory Gábor
Perjés Tamás
Szerencsi Gábor
Szilágyi András
Dr. Tóth Csaba

Póttagok

Róna Tivadar
Kovács Géza
Rédly László

Az elnökségi ülések állandó meghívottjai:

  • a Tagozat Minősítő Bizottságának elnöke
  • a szakosztályok elnökei
  • a megyei szakcsoportok vezetői.

A szakmai gyakorlat szakirányúságát vizsgáló szakértői testület:

Wettstein Anikó elnök
Kocsis Tünde
Dr. Orosz Csaba
Nádasdy Tamás
Bokory Gábor

Póttagok:

Püski Ottó
Mangel János
Papp Ferenc Szilárd