Szakmát érintő jogszabályok

Vasúti tárgyú jogszabályok

Törvények

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

2015. évi CII. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Rendeletek

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ)

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Közúti Villamos Vasúti előírások gyűjteménye

https://www.bkv.hu/hu/kozerdeku_adatok/villamos_infrastruktura_tervezesi_iranyelvek_es_fenntartasi_adatok/