26° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
26° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...

Idézhető Neumann János

máj 10, 2023 | könyv

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által – a Neumann 120 emlékév tiszteletére – kiadott Egy nagy tudós gondolataiból – Idézhető Neumann János című, magyar–angol nyelvű, ritkán látható fotókkal illusztrált díszalbumot a tudománytörténet által elkötelezett hazai kutatók jegyzik: Hargittai István fizikai kémikus professzor (BME), akadémikus és fia, Hargittai Balázs, a Saint Francis Egyetem (Egyesült Államok, Pennsylvania) kémiaprofesszora. Ismert tudósokként eljutottak a nemzetközi tudományos elit szaktekintélyeihez, akiket személyesen szólítottak meg, hogy mondják el gondolataikat Neumann János (1903–1957) mérnök-matematikus, korszakalkotó informatikusról. A Hargittai család már több élvezetes és tartalmas tudománytörténeti kötetben bizonyított, a tudásukra újabb kitűnő példa nemcsak a találó idézetek válogatása, de a kötethez írt Neumann-életrajz is.

A kötet fókuszában egy olyan magyar tudós áll, aki az Egyesült Államokban vált közéleti tényezővé és iskolateremtővé számos tudományterületen, és akit közkeletűen a mai, modern informatika megalapozójának tartunk. Az idézetek bemutatják a vívódó, felelős, sokszor szellemes, sokszor pedig aggódó, esendő személyiség vonásait: humorát, a hithez és a halandósághoz való viszonyát, és az emberi kapcsolatait is. Hol aforizmatikusan tömör – és egy Neumann-megemlékezésben, tanulmányban, házidolgozatban is jól idézhető – mondásokban, hol mélyebb gondolatsorokban rajzolódik ki előttünk a tudós tudományhoz való viszonya, beleértve a számára mindent behálózó és értelemmel telítő matematikát, továbbá a játékelmélete révén oly fontossá váló gazdaságtudományt és a számítógépek világát. Neumann Jánosnak a globális kihívások és az éghajlat változásával kapcsolatban évtizedekkel ezelőtt leírt gondolatai 2023-ban aktuálisabbak, mint valaha…

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...