A hazai mérnöki tudomány jeles képviselői: Kemény Sándor, Pusztai Éva, Lakné Komka Kinga, Deák András, Mihalovits Máté a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékének oktatói, valamint Bodnár-Kemény Klára villamosmérnök mint szerzők jegyzik a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatásával a Typotex Kiadó gondozásában megjelent A 6 szigma statisztikai eszközei című, közel hatszáz oldalas szakkönyvet. A gyártási és egyéb folyamatokban elkerülhetetlen az ingadozás. W. A. Shewhart (1891–1967) mérnök, fizikus, a statisztikai minőség-ellenőrzés atyja ezt két részre bontotta: közönséges ingadozásra és tetten érhető hibára. Ez a két hibaforrás különböző kezelésmódot igényel. A szétválasztás technikája az ellenőrző kártya. A tetten érhető hibák okait meg kell találni, és ki kell küszöbölni, ennek fő eszköze a Shainin-módszer. A közönséges ingadozás nagyságát számszerűsítjük, és mértékét a megengedett eltéréshez hasonlítjuk, ezt a viszonyt nevezzük a folyamat képességének. Ahhoz, hogy bármit számszerűsíthessünk, valaminek a nagyságáról véleményt alkothassunk, mérésre van szükség. A mérés felől akkor lehetünk nyugodtak, ha a mérőrendszer hibája elég kicsi, az ennek eldöntésére szolgáló vizsgálatot mérőrendszerképesség-vizsgálatnak nevezzük. Ha a folyamat képességével nem vagyunk elégedettek, javítani kell, erre szolgál a folyamatok robusztussá tétele, melynek fő eszköze a Taguchi-féle minőségjavító kísérlettervezés. A termékek alkatrészekből épülnek föl, a folyamatok részfolyamatokból. A statisztikai tűrésezés szolgál annak elemzésére, hogy az alkatrészek és részfolyamatok hibáiból, ingadozásából hogyan tevődik össze az egész termék és folyamat hibája, illetve ingadozása. Ennek alapján látjuk, hogy a részfolyamatok/alkatrészek ingadozásának nagysága elfogadha­tó-e, és az ezekből felépülő rendszer megfelelő-e.