A Human Telex Consulting Kft. gondozásában látott napvilágot az Innováció – Az alkotás útja című mű. A szerző, prof. dr. Deák Csaba két évtizede foglalkozik az innováció területével egyetemi tanárként, gyakorló innovátorként és tanácsadóként. 2005–2010 között egy innovációmenedzsmenttel foglalkozó kutatóintézetet vezetett, számos kfi-projektet valósított meg, illetve felügyelt felső vezetőként, 2012–2014 között a Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai elnökhelyettese volt. Figyelemre méltó a szerző gondolatsora:

„Az innováció sikere és az elvárt eredmények elérése kifinomult folyamatokat, alapos tudást és megfelelő eszközök használatát követeli meg. Jelen könyv főbb részei betekintést adnak az olvasónak az innováció által megvalósuló alkotásba. Az I. rész bemutatja az alkotás igényét. Azt, hogy miért és pontosan mibe vágunk bele. A II. rész az alkotás folyamatának szemléltetésével foglalkozik az ötlettől az eredmények hasznosulásáig. A III. részben az alkotás tárgya került a fókuszba, megismerve a termék- és szolgáltatásinnováció, a folyamatinnováció és az üzletimodell-innováció sajátosságait. A IV. rész az alkotó szerszámosládájába bekerülő eszközök és módszerek egy csoportját mutatja be. Maga e könyv megírása is egy alkotási folyamat volt.”

A színes fotókkal, táblázatokkal és ábrákkal illusztrált művet jól tudják használni az innováció iránt érdeklődő, de elsősorban innovációval, innovációmenedzsmenttel foglalkozó szakemberek, az innovációs projektek gazdái, a kkv-k vezetői, a befektetők és az innovációs intézményrendszer munkatársai is. A könyv alkalmas a jövő szakembereinek felkészítésére is. Az alapok elsajátításától a gyakorlati használhatóságig segít eligazodni az innováció világában.