9° C
Ma 2024. február 26., hétfő, Géza napja van.
9° C
Ma 2024. február 26., hétfő, Géza napja van.
Megkezdődött az Esztergomot védő új gát építése

Megkezdődött az Esztergomot védő új gát építése

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság megkezdte az Esztergomot védő új gátrendszer első ütemének megvalósítását, amelynek során másfél kilométernyi árvízvédelmi rendszer épül ki a Prímás-szigeten – közölte a szervezet szóvivője.   A sziget városiasabb területén, a...

Átadták a Corvinus Egyetem új, jövőbe mutató campusát

Átadták a Corvinus Egyetem új, jövőbe mutató campusát

Az ország legfenntarthatóbb felsőoktatási épületének otthont adó Gellért Campust csütörtökön ünnepélyes megnyitón adták át a Corvinus egyetemi polgárainak Újbudán. A közösségi tervezés alapján készült, 680 hallgató befogadására alkalmas budai campus kooperációra...

XXVI. Mérnökbál

XXVI. Mérnökbál

„Elképesztően csodálatos és tiszteletreméltó a mérnökök világa” A báli szezon legrangosabb és legjobb hangulatú eseménye a hagyományos fővárosi mérnökbál, melyet két év szünet után, február 9-én rendezett újra Budapesten a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a Budapesti...

Dél-budai Centrumkórház: tervezői közbeszerzés

jan 7, 2021 | országjáró

A BFK Budapest Fejlesztési Központ a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztésére – a projekt előkészítés kapcsán engedélyezési tervek elkészítésére, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére – tervezői közbeszerzést írt ki.

 

A XI. kerületben, a Dobogó városrészben épül fel Magyarország legmodernebb kórháza, amely összesen 1 200 000 embert szolgál majd ki és amelyben valamennyi típusú egészségügyi ellátást igénybe lehet majd venni. Az ajánlati felhívásban megfogalmazott feladat a Dél-budai Centrumkórházhoz kapcsolódó közösségi és közúti, valamint a gyalogosok és kerékpárosok megfelelő kiszolgálására alkalmas közlekedési infrastruktúra tervezése. A meghatározott közlekedési beavatkozások olyan új, vonzó alternatívát jelentenek majd, amelyek nemcsak az új kórház forgalmát, de a térségben megjelenő egyéb közlekedési igényeket is jól ki tudják majd szolgálni és a hosszútávú városfejlesztési szempontokhoz illeszkedve hozzájárulnak az egész térség közlekedésének, mobilitásának javításához.

— Tervezési szerződés a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztésére, a projekt előkészítés kapcsán engedélyezési tervek elkészítésére, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint,

— Dobogó út hozzávetőlegesen 412 méter hosszú szakaszának (Lapu utca – Balatoni út közötti szakasz) 2×2 sávban történő tervezése a mentő járművek előnyben részesítésnek figyelembevételével

— Külön szintű csomópont tervezése az M1–M7 autópálya bevezető szakasz – Budaörsi út – Gazdagréti út – Lapu utca – Dobogó út kereszteződésében

— Csomópont tervezése a Balatoni út – Dobogó út kereszteződésében

— Mentő-, és buszsávok létesítésének vizsgálata, tervezése

— Egyéb beavatkozási lehetőségek vizsgálata a tervezési területen.

A tervező feladata:

— Az engedélyezési tervek kidolgozása során felmerülő kérdésekben a tervezési feladat véglegesítésére részletes döntéselőkészítő dokumentációk (DeD) készítése,

— Forgalmi modellezés,

— Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása indokolt esetben környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, környezetvédelmi engedély beszerzése,

— Indokolt esetben Közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítése,

— Teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő engedélyezési terv készítése,

— Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és tervbemutatójának megtartása,

— Végleges, beérkezett észrevételek és bírálatok szerint javított engedélyezési tervek elkészítése,

— Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata, szükséges adatszolgáltatása, szükséges tervmódosítások elvégzése és közreműködés a módosításban,

— Idegen terület érintettsége esetén a kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása és ezzel összefüggésben felmerülő tervezések (talajvédelmi terv, művelés alóli kivonás stb.),

— Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetési határok tervének elkészítése, jóváhagyatása,

— A megvalósításhoz szükséges összes jogerős engedély, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást valamennyi terv esetén, jogerős építési engedély megszerzése,

— Előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése,

— Szükség esetén a fakivágási engedély megszerzése,

— Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljes körű engedélyezési dokumentáció elkészítése, végleges – amennyiben indokolt elvi – engedélyek beszerzése,

— Kiviteli tervek elkészítése, minden engedély és hozzájárulás megszerzése,

— Hatósági előírás esetén független tervellenőrzési feladatok elvégzése,

— Organizációs terv elkészítése,

— Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése,

— Közreműködés a megrendelő által irányított részvételiségi folyamatban, ennek keretében a megrendelő által lefolytatott lakossági igényfelmérések során feltárt lakossági igények, elvárások lehetőség szerinti beépítése a tervekbe, részvétel lakossági fórumokon, tájékoztató eseményeken, illetve a lakossági tájékoztatáshoz, információ nyújtáshoz szükséges, a tervezői feladatokhoz szorosan kapcsolódó és a tervezési diszpozícióban részletezett vizualizációs anyagok magas színvonalon történő elkészítése,

— Jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján kivitelező kiválasztására irányuló eljárásban ajánlatkérési/közbeszerzési dokumentáció műszaki köteteinek/műszaki leírás összeállítása,

— Műtárgy kiviteli terv hatóság általi jóváhagyatása,

— Vízjogi létesítési engedély megszerzése csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan,

— ÚB állásfoglalások megszerzése amennyiben szükséges ÚME-tól való eltérés,

— A tervezési feladat magában foglalja továbbá a költségbecslés készítését.

 

Tervezési terület:

A Dél-budai Centrumkórház építésére kijelölt terület a XI. kerület Dobogó városrészében helyezkedik el, az M1–M7 közös bevezető szakasza, a Balatoni út, a Budaörsi út, valamint a Gazdagréti út Dobogó út és a becsatlakozó Őrmezei út által határolt területen.

A további beavatkozások elvégzéséhez szükséges vizsgálatok a kórház telkén és közvetlen elérését biztosító csomópontokon kívül a Kelenföldi pályaudvar, M1-M7 autópálya, Egér út, Péterhegyi út által lehatárolt területet is érinti, beleértve az 1. sz. főút kezdő szelvénye (Sasadi úti csomópont) és az Egér út közötti szakaszát.

 

A teljes kiírás: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1267-2021:TEXT:HU:HTML&src=0

 

Látványtervek: M-Teampannon

 

Megkezdődött az Esztergomot védő új gát építése

Megkezdődött az Esztergomot védő új gát építése

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság megkezdte az Esztergomot védő új gátrendszer első ütemének megvalósítását, amelynek során másfél kilométernyi árvízvédelmi rendszer épül ki a Prímás-szigeten – közölte a szervezet szóvivője.   A sziget városiasabb területén, a...

Átadták a Corvinus Egyetem új, jövőbe mutató campusát

Átadták a Corvinus Egyetem új, jövőbe mutató campusát

Az ország legfenntarthatóbb felsőoktatási épületének otthont adó Gellért Campust csütörtökön ünnepélyes megnyitón adták át a Corvinus egyetemi polgárainak Újbudán. A közösségi tervezés alapján készült, 680 hallgató befogadására alkalmas budai campus kooperációra...

XXVI. Mérnökbál

XXVI. Mérnökbál

„Elképesztően csodálatos és tiszteletreméltó a mérnökök világa” A báli szezon legrangosabb és legjobb hangulatú eseménye a hagyományos fővárosi mérnökbál, melyet két év szünet után, február 9-én rendezett újra Budapesten a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a Budapesti...