29° C
Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van.
29° C
Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van.
Tavaly tovább növekedett az elektromos töltőberendezések száma

Tavaly tovább növekedett az elektromos töltőberendezések száma

2023 végén országosan 2 507 darab engedélyköteles tevékenység keretében üzemeltetett töltőberendezést tartott nyilván a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).   A MEKH engedélyköteles elektromos töltőberendezésekkel kapcsolatos legfontosabb...

Dél-budai Centrumkórház: tervezői közbeszerzés

jan 7, 2021 | országjáró

A BFK Budapest Fejlesztési Központ a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztésére – a projekt előkészítés kapcsán engedélyezési tervek elkészítésére, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére – tervezői közbeszerzést írt ki.

 

A XI. kerületben, a Dobogó városrészben épül fel Magyarország legmodernebb kórháza, amely összesen 1 200 000 embert szolgál majd ki és amelyben valamennyi típusú egészségügyi ellátást igénybe lehet majd venni. Az ajánlati felhívásban megfogalmazott feladat a Dél-budai Centrumkórházhoz kapcsolódó közösségi és közúti, valamint a gyalogosok és kerékpárosok megfelelő kiszolgálására alkalmas közlekedési infrastruktúra tervezése. A meghatározott közlekedési beavatkozások olyan új, vonzó alternatívát jelentenek majd, amelyek nemcsak az új kórház forgalmát, de a térségben megjelenő egyéb közlekedési igényeket is jól ki tudják majd szolgálni és a hosszútávú városfejlesztési szempontokhoz illeszkedve hozzájárulnak az egész térség közlekedésének, mobilitásának javításához.

— Tervezési szerződés a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztésére, a projekt előkészítés kapcsán engedélyezési tervek elkészítésére, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint,

— Dobogó út hozzávetőlegesen 412 méter hosszú szakaszának (Lapu utca – Balatoni út közötti szakasz) 2×2 sávban történő tervezése a mentő járművek előnyben részesítésnek figyelembevételével

— Külön szintű csomópont tervezése az M1–M7 autópálya bevezető szakasz – Budaörsi út – Gazdagréti út – Lapu utca – Dobogó út kereszteződésében

— Csomópont tervezése a Balatoni út – Dobogó út kereszteződésében

— Mentő-, és buszsávok létesítésének vizsgálata, tervezése

— Egyéb beavatkozási lehetőségek vizsgálata a tervezési területen.

A tervező feladata:

— Az engedélyezési tervek kidolgozása során felmerülő kérdésekben a tervezési feladat véglegesítésére részletes döntéselőkészítő dokumentációk (DeD) készítése,

— Forgalmi modellezés,

— Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása indokolt esetben környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, környezetvédelmi engedély beszerzése,

— Indokolt esetben Közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítése,

— Teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő engedélyezési terv készítése,

— Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és tervbemutatójának megtartása,

— Végleges, beérkezett észrevételek és bírálatok szerint javított engedélyezési tervek elkészítése,

— Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata, szükséges adatszolgáltatása, szükséges tervmódosítások elvégzése és közreműködés a módosításban,

— Idegen terület érintettsége esetén a kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása és ezzel összefüggésben felmerülő tervezések (talajvédelmi terv, művelés alóli kivonás stb.),

— Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetési határok tervének elkészítése, jóváhagyatása,

— A megvalósításhoz szükséges összes jogerős engedély, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást valamennyi terv esetén, jogerős építési engedély megszerzése,

— Előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése,

— Szükség esetén a fakivágási engedély megszerzése,

— Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljes körű engedélyezési dokumentáció elkészítése, végleges – amennyiben indokolt elvi – engedélyek beszerzése,

— Kiviteli tervek elkészítése, minden engedély és hozzájárulás megszerzése,

— Hatósági előírás esetén független tervellenőrzési feladatok elvégzése,

— Organizációs terv elkészítése,

— Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése,

— Közreműködés a megrendelő által irányított részvételiségi folyamatban, ennek keretében a megrendelő által lefolytatott lakossági igényfelmérések során feltárt lakossági igények, elvárások lehetőség szerinti beépítése a tervekbe, részvétel lakossági fórumokon, tájékoztató eseményeken, illetve a lakossági tájékoztatáshoz, információ nyújtáshoz szükséges, a tervezői feladatokhoz szorosan kapcsolódó és a tervezési diszpozícióban részletezett vizualizációs anyagok magas színvonalon történő elkészítése,

— Jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján kivitelező kiválasztására irányuló eljárásban ajánlatkérési/közbeszerzési dokumentáció műszaki köteteinek/műszaki leírás összeállítása,

— Műtárgy kiviteli terv hatóság általi jóváhagyatása,

— Vízjogi létesítési engedély megszerzése csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan,

— ÚB állásfoglalások megszerzése amennyiben szükséges ÚME-tól való eltérés,

— A tervezési feladat magában foglalja továbbá a költségbecslés készítését.

 

Tervezési terület:

A Dél-budai Centrumkórház építésére kijelölt terület a XI. kerület Dobogó városrészében helyezkedik el, az M1–M7 közös bevezető szakasza, a Balatoni út, a Budaörsi út, valamint a Gazdagréti út Dobogó út és a becsatlakozó Őrmezei út által határolt területen.

A további beavatkozások elvégzéséhez szükséges vizsgálatok a kórház telkén és közvetlen elérését biztosító csomópontokon kívül a Kelenföldi pályaudvar, M1-M7 autópálya, Egér út, Péterhegyi út által lehatárolt területet is érinti, beleértve az 1. sz. főút kezdő szelvénye (Sasadi úti csomópont) és az Egér út közötti szakaszát.

 

A teljes kiírás: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1267-2021:TEXT:HU:HTML&src=0

 

Látványtervek: M-Teampannon

 

Tavaly tovább növekedett az elektromos töltőberendezések száma

Tavaly tovább növekedett az elektromos töltőberendezések száma

2023 végén országosan 2 507 darab engedélyköteles tevékenység keretében üzemeltetett töltőberendezést tartott nyilván a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).   A MEKH engedélyköteles elektromos töltőberendezésekkel kapcsolatos legfontosabb...