25° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
25° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...

Felhívás Csány László-díj kitüntetés javaslatára

febr 10, 2020 | praxis

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére Csány László-díj kitüntetést alapított. E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek, dolgoznak, valamint

  • kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként vagy építőként,
  • akik alkotói tevékenységükön túl a közlekedés területén működő mérnökök képzésével, társadalmi, illetve tudományos tevékenységükkel a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették, a magyar mérnökök nemzetközi elismertségét növelték.

A kitüntetést megtestesítő kisplasztikára – az alkotó szobrászművész által szignózva – Csány László domborított portréja, valamint, „Csány László-díj” és „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül.

A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat Elnöksége, bármely szakosztálya, területi szakcsoportja, vagy a tagozat legalább öt tagja együttesen.

A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással eredeti aláírással ellátott nyomtatott dokumentumként, valamint elektronikus levélként pdf formátumban 2020. április 17-ig a kuratórium elnökének: Kiss Károly(Főmterv, 1024 Budapest, Lövőház utca 37.) postai és a kiss.karoly@fomterv.hu elektronikus levelezési címre („Csány László Díj-javaslat” tárgy megjelöléssel) kell eljuttatni.

A díj odaítélésére tett javaslatnak tartalmaznia kell:
a javasolt személy adatait (név, kamarai azonosító), szakmai tevékenységét méltató életrajzot, a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását, a javaslat indoklását, az ajánló személyek adatait (név, kamarai azonosító). A kitüntetésre beérkezett javaslatokat a Csány László-díj Kuratóriuma értékeli, majd titkos szavazással dönt a kitüntetés(ek) odaítéléséről.

Rendkívül indokolt esetben a díjazottak közül, évente legfeljebb egy fő részére adományozható a posztumusz díj. Nem kaphatnak Csány László-díjat a kuratórium tagjai mandátumuk lejártáig.

A Csány László-díj átadására a Közlekedési Tagozat küldöttgyűlésén kerül sor, melynek tervezett időpontja június 5. A hatályos Csány László-díj szabályzata és az eddigi névsora a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedés Tagozat honlapján megtekinthető (http://www.fomterv.hu/mmk/?q=csany-laszlo-dij).

Csány László-díj Kuratóriuma

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...