Szakmai állásfoglalások

Szakmai állásfoglalás a világjárvány miatt bevezetendő közlekedési beavatkozásokról

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Elnöksége szakmai állásfoglalása a világjárvány miatt bevezetendő közlekedési beavatkozásokról.

A díjas parkolási létesítmények díjmentes használatával és a kerékpáros létesítmények fejlesztésével kapcsolatban:

A parkolás és a kerékpársávok kialakításával kapcsolatosan a járvány miatti rendelkezések következtében kialakult helyzet is rámutat a hiányokra, a megoldandó feladatokra, amelyekkel átfogóan, valamennyi szakmai szempont figyelembevételével (összközlekedés, közúti-, kötöttpályás közlekedés, közösségi-, kerékpáros és gyalogos közlekedés,településfejlesztés,környezetvédelem, forgalombiztonság, élhető környezet, a parkolás rendszere…stb.) kritikusan mielőbb foglalkozni kellene.
Nem támogatjuk az ezekkel kapcsolatos ad-hoc intézkedések meghozatalát.

Díjmentes parkolással kapcsolatban A jelenlegi járványhelyzetben fennálló fertőzésveszély a közösségi közlekedéssel történő utazás kockázatát megnöveli, a gépkocsival rendelkező utazók módválasztását a saját gépkocsi használata felé tolja. A döntés fontos motivációi az utazás ideje és költsége, benne a kényelem ennek elemeként pedig a közlekedési módok eltérő kockázata.

Ebből ered az elképzelés, hogy a gépkocsit választó közlekedőt segíteni kell úgy, hogy legalább a parkolás ingyenes legyen. A parkolási díj legfontosabb célja – közlekedési szakmai szempontból – nem a pénz bevétel, hanem a parkolásszabályozás.
Egy adott körzet parkolási kapacitása a helyi lakosok járműveinek napközbeni és éjszakai elhelyezését, valamint a körzetbe valamilyen céllal érkezők gépjárműveinek – normális körülmények között – elsősorban napközbeni várakozását igyekszik kielégíteni. Az autóval ideérkezők számát és a napközben üres parkolók használatát az üres helyek korlátozott száma mellett leginkább a parkolási díj megfelelő szintje szabályozza. A díj arra készteti a közlekedőt, hogy csak annyi ideig használja a parkoló felületet, ameddig szükséges számára. Ez azt eredményezi, hogy az adott parkolóállást egy nap alatt többen igénybe tudják venni, így tehát a díjfizetés miatt a parkolási kapacitás növekszik. A díj léte és mértéke egy kényes egyensúlyi helyzet kulcseleme. A jelenlegi helyzetben az otthonmaradók magasabb száma miatt napközben egyébként iskevesebb az üres parkoló. Ha egy rendkívüli helyzet pl. világjárvány esetén, jószándékú kedvezményezési okokból bevezetik a parkolási díjmentességet, a parkolás költségnek kiiktatása ráadásul megnöveli a legforgalmasabb célterületekre irányuló forgalmat.
A gépjárművel közlekedő így ezzel az intézkedéssel csak látszólag kerül kedvezőbb helyzetbe ő sokkal nehezebben tud szabad parkolóállást találni. Emiatt megnövekszik parkolóhely keresésével töltött idő és a bejárt út hossza, ami megnöveli az érintett utcák forgalmát, jobban megterheli a környezetet, növeli annak zajszintjét, rontja annak levegőjét, mindemellett a parkolási kínálat is leromlik. Ezek a hatások egyben a területen lakók életét is nagymértékben nehezítik.

A kerékpáros létesítmények fejlesztésével kapcsolatban
Ugyanezen okok mentén vetődik fel a közlekedőkben, hogy saját, vagy megosztott használatú mikromobilitási eszközüket (kerékpárját, rollerét stb.) használják. Ebből logikusan fakad az a jószándékú gondolat is, hogy a közlekedőt segíteni kell ebben. Szakmai szempontból ezért azok az intézkedések tekinthetők célravezetőnek, melyek során ezen eszközök számára javulnak a lehetőségek. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló tér véges, ezért logikus lépés e felületek újragondolása, átszervezése a fenti eszközök használói számára nagyobb tér biztosítása érdekében.

Természetesen minden közlekedésfejlesztési intézkedést alapos, szakmai megfontolások után, megfelelő mérnöki ismeretekkel és jogosultsággal rendelkező szakember tervei alapján, átfogó, összközlekedési megközelítésből szabad csak végrehajtani. A megfelelő szakmai döntések meghozatalához a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata továbbra is felajánlja támogatását.