Jegyzőkönyvek

A Vasúti Szakosztály elnökségi ülésének jegyzőkönyve – 2016. 01. 13.

JEGYZŐKÖNYV,

amely a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről készült.
Az ülés helye: MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2016. január 13.
Megjelentek:

Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Csárádi János elnökségi tag
Csoma András elnökségi tag
Kuna Ferenc elnökségi tag
Halmos Benedek küldött
Károly István meghívott

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

  1. A Déli pályaudvar ügyében a Közlekedési Tagozat állásfoglalása
  2. Vasúti Szakosztály tisztújítás 2016
  3. Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad 1.
Sullay János tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közlekedési tagozat elnökségi ülését később tartják meg. A Déli pályaudvar ügyében a Közlekedési Tagozat állásfoglalást adott ki, amely a Tagozat honlapján is olvasható.

Ad 2.
A Vasúti Szakosztály elnökségi tagjainak és küldötteinek tisztújítását 2016. április hónapban tervezzük lebonyolítani. A Vasúti Szakosztály elnöksége a választás lebonyolítására Jelölőbizottságot hagyott jóvá, amelynek összetétele a következő:
Gyebnár Péterné: gyebnar.peterne@fomterv.hu
Karácsony Tamás: karacsony.tamas@mav.hu
Károly István (elnök): karoly.istvan@t-online.hu
Nagy Zoltán: nagyz@utiber.hu
Rege Béla: rege-bela@freemail.hu

A Jelölőbizottság tagjainak névsorát a Közlekedési Tagozat honlapján és a Mérnök Újság 2016. januári számában is megjelentetjük. Felelős: Rege Béla.
A választással kapcsolatban személyi javaslatokat, észrevételeket a Jelölőbizottság legkésőbb 2016. március 30-ig köszönettel vár bármely fenti e-mail-címre.

Ad 3.
A következő elnökségi ülést 2016. február 24-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Károly István meghívott


Szíves tudomásul: Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján