Az előadás az élő közvetítés csúszása miatt 32:10-nél kezdődik.

Dr. Szabó Tibor ügyvéd – Vállalkozási formák, adózási módok KATA után c. előadása – 2022. augusztus 23.


– Kérdések és válaszok –

 

 1. Mekkora a 2022.08.31.-ig realizálható KATA-s árbevétel összege?
  12 millió forint, de ha nem szünteti meg a tevékenységét augusztus 31-ével, akkor szeptemberben a következő számlával elveszíti az áfa alanyi adómentességét – ha alanyi adómentes.
 2. Számla kibocsátás határideje: 2022.08.31. is lehet?
  Igen, a számla kelte 2022. augusztus 31-e is lehet.
 3. Meddig kell befolynia a bevételnek?
  Az később is befolyhat. A lényeg, hogy a legkésőbb augusztus 31-ig kiszámlázott összeget augusztus 31-én kell egészében bevételnek tekinteni.  Kifizethetik októberben is, akkor is katás bevétel lesz – más adók nem terhelhetik.
 4. A bevétel folyószámlára való megérkezése a „régi” KATA-s státusz megszűnését követi, ettől beszámításra kerül, mint 2022. évi KATA-s bevétel?
  Lásd előbb: augusztus 31-éig kiszámlázott minden tétel azon a napon bevétel lesz, függetlenül attóll, hogy mikor érkezik a bankszámlára.
 5. Az a KATA-s, aki más adózási formában folytatja a tevékenységét, és 2022. évben a 12 millió forintnyi árbevételéből kihasználatlan maradt pl. 2,0 mFt, ezt az árbevételt az új adózási forma mellett realizálhatja?
  Itt az áfára kell figyelni az előbbiek szerint. Ha egyéni vállalkozóról van szó, aki átalányadót választ, akkor a 2022. szeptember 1- december 31-e között 8 millió forint bevételt szerezhet (számlázhat). Ez az átalányadó évközi választása esetén az aktuális bevételi értékhatár. Vállalkozói szja alatt nincs ilyen.  Tehát mondhatjuk, hogy amit nem számlázott le augusztus 31-ig katásként, azt leszámlázhatja szeptember 1-tól – pl. átalányadósként, és ez már ott lesz bevétel és adóalap.
 6. A fenti pl. 2,0 mFt árbevétel az átalányadózás alapján kedvezményesen adózik?
  Abszolút kedvezményesen adózik, postosabban ez éppen bele fog férni az átalányadó mentesség értékhatárába, amely 1.200 eFt jövedelemig áll fenn, az átalányadó szeptember 1-től való választása esetén is. Tehát ha 2022. szeptember 1-től december 31-ig 2 millió forint bevétele lesz, akkor nem kell sem szja-t, – és ha nem nyugdíjas – akkor sem tb. járulékot, sem szociális hozzájárulási adót fizetnie. (Nyugdíjas vállalkozónak ez utóbbiakat egyébként sem kell). Amit kell majd, az a helyi iparűzési adó – kedvezményes adómegállapítási mód választása esetén 2.000.000 x 1,2 x 0,02 (ha 2 százalék az adókulcs)
 7. A tudomány mai állása szerint az átalányadózásra való átállás esetén mi a vállalkozó dolga?
  Jelen állás szerint az átalányadó választását – a katából ki nem zárt – egyéni vállalkozónak augusztus 31-ig kell bejelenteni a ONYA-ban – Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban – https://onya.nav.gov.hu  az „Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése” menüpontban vagy ÁNYK-ban a 22T101E jelű adatlapon. A NAV szerint az október 31-i határidő csak az új katából kizártakra vonatkozik. Aki tehát eleve nem választhatja, pl. ügyvéd. Aki azért nem választja, mert kifizetői bevétele lesz, arra a NAV szerint az augusztus 31-i határidő vonatkozik. Ez vitatható – ellenére javasolt a hivatalos álláspont szerint eljárni.
 8. Átalányadózás esetén az éves árbevételi limit 24 mFt. Az alanyi ÁFA mentesség határát nem emelik fel 24 mFt-ra? Esetleg a „műkörmösök és taxisok új-KATA”-jának 18 mFt/év limitjére?
  Az a biztos, hogy jelenleg és szeptemberben még  12 millió forint az alanyi mentességi határ. Egyébként könnyen lehet, hogy az év végi egyébként is mentrendszerűen következő adóváltozásokat arra használja fel a kormányzat / Országggyűlés hogy az átalányadó szabályait finomítsa, még kedvezőbbé tegye, és ennek része lehet egy alanyi mentességi értékhatár korrekció is. Ha igen, az is nyilván csak jövőre.
 9. Átalányadózás esetén nyugdíjas milyen adókat kell, hogy fizessen?
  Nyugdíjas is érvényesítheti 1,2 millió forint jövedelemig az átalányadómentességet. Ez felett a feletti rész 15 %-a szja-t kell fizetni. Bevételben 2 millió forint bevétel felel meg a 1,2 milliós adómenetsségi határnak. 2 millió forint felett a feletti rész 60 %-a x 15 % az szja. Nyugdíjas egyéni vállalkozót nem terheli 18,5%-os tb. járulék és a 13 % szociális hozzájárulási adó. Az adóköteles rész szja-ja mellett még helyi iparűzési adót kell fizetni, lásd 6. pont.
 10. Mi a teendője annak a KATA-s vállalkozónak, akinek a 2022.08.31-el megszüntetésre kerül a státusza és nem kíván tovább vállalkozási tevékenységet folytatni?
  Szüntesse meg az egyéni vállalkozását. A 7. pont szerinti nyomtatványon lehet bejelenteni.
 11. az, mint a 9. kérdés, de KATA-s BT-re vonatkozóan?
  Egyszerűsített végelszámolást kell lefolytatnia. Van egy kiadványunk erre a www.kezikonyvek.hu oldalon, a Cégmegszüntetési segédlet amellyel önállóan – ügyvéd nélkül – gyorsan, olcsón egyszerűen lebonyolítható.
 12. 08.31-vel le kell zárni az üzleti évét a KATA-s vállalkozónak és vállalkozásnak (Bt)?
  Igen, a bt  üzleti éve a számviteli törvény hatálya alatt 2022. szeptember 1-ével kezdődik.
 13. Eddig valaki vizsgálta (?), hogy megvalósult-e színlelt szerződéskötés. Most, hogy arra hivatkozással szüntették meg, hogy az tömegesen fennállt, s a megoldás az új-KATA, feltételezem, hogy az új adózási formák esetén nem áll fenn a munkáltató és munkavállaló közötti szerződéskötés tilalma?
  Nem nagyon vizsgálták. Új kata alatt nincsenek is ilyen szabályok.  Az új adózási módokban sincs ilyen tiltás, de vannak általános adózási alapelvek, mint a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, vagy a szerződések valódi tartalom szerinti minősítésének követelménye – amely a foglalkozatatási jogviszonyokra, vállalkozási, megbízási szerződésekre is alkalmazható – adózási módtól függetlenül, a jövőben is.
 14. Az átalakulásnál a korábbi hírekkel ellentétben, ugye nem kell a Bt-knek könyvvizsgálat?
  A Bt-nek katáról a számviteli törvényre kell áttérnie – és a nyító mérleget kellett volna könyvvizsgálóval ellenőriztetni, de ezt a könyvvizsgálati kötelezettséget az augusztus 9-i kormányrendelet eltörölte.
 15. Egy Bt milyen adózási formát választhat? Milyen teendői vannak a vállalkozásnak az átállással kapcsolatban?
  A kisvállalati adót választhatja – ha nem választja augusztus 31-ig, akkor a társasági adó alá kerül.  A választás bejelentését az e célra rendszeresített nyomtatványon, a „22T201T- BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A CÉGBEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT SZERVEZETEKNEK ÉS EGYÉNI CÉGEKNEK” elnevezésű nyomtatványon lehet megtenni. Ez év közben is választható.
 16. A jellemzően kis költség-hányadú egyéni vállalkozóknak az átalányadózás a legoptimálisabb adózási forma?
  Igen. De az adómentesége miatt talán még a 40%-nál nagyobb költséghányadúaknak  is.
 17. Átalányadózás esetén kötelező könyvelő alkalmazása?
  Nem. Csak bt-nek 10 millió forint bevétel felett.
 18. Az átalányadózás esetén nem kell költség számlákkal foglalkozni?
  Nem. De a 40%-ban minden költség elszámoltnak tekintendő.
 19. Az átalányadózónak számlázási/ bevételi nyilvántartást kell vezetnie, és kész?
  A pénztárkönyv bevételi rovatát kell vezetnie, feltéve, hogy alanyi adómentes. De ezzel még nincs kész. Havi adó és járulékbevallás benyújtására kötelezett – kivéve, ha nyugdíjas.
 20. Mérnöki szolgáltatás esetén alkalmazható az ECHO? Ha igen, akkor kérem szíveskedjék összevetni az átalányadózással.
  Az ekho bizonyos mérnöki és hasonló foglalkozásokra alkalmazható. Ezek:
 • Akusztikus mérnök
 • Audiotechnikai mérnök
 • Hangmérnök
 • Televíziós műszaki adásrendező
 • Koncert-fénytechnikus
 • Koncert-színpadtechnikus
 • Filmstúdió technikus
 • Hangmester
 • Hangrestaurációs technikus
 • Hangstúdió-technikus
 • Hangtechnikus
 • Képtechnikus
 • Rögzítéstechnikai technikus
 • Stúdiótechnikus
 • Videótechnikus
 • Zenei technikus

  Az átalányadó 2 millió forint árbevételig bizonyosan jobb a megbízónak is és a vállalkozónak is – mert addig adómentesség van. Az felett lehet gondolkodni az ekhón,  – de csak az előbbi foglalkozásokban. Itt 60 millió forint a bevételi értékhatár – ha valaki kifutna az átalányadóból.