17° C
Ma 2024. május 21., kedd, Konstantin napja van.
17° C
Ma 2024. május 21., kedd, Konstantin napja van.
Villamosenergia-tárolás a tenger mélyén

Villamosenergia-tárolás a tenger mélyén

A szél- és vízenergiából származó villamos energia tárolása jelenleg nagy kihívást jelent. A természeti erők viszont nem mindig állnak teljes mértékben a rendelkezésünkre, amikor villamos energiára van szükségünk. Egy start-up cég most meg akarja oldani a problémát....

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Májusi mérnök-kalauz

máj 1, 2024 | história

Technikatörténeti érdekességek, programok, műszaki- és mérnöki évfordulók 2024 májusában.

 

200 éve született Tomori Anasztáz mérnök

Dunaföldváron, 1824. május 1-én született Tomori (Theodorovits) Anasztáz (1824-1894) mérnök, tanár. Pesten végzett mérnöki tanfolyamot. 1854-ben örökölt hatalmas vagyonából bőkezűen támogatta a magyar tudósokat és művészeket. Támogatásával jelent meg az első Shakespeare fordítás hazánkban. A Kisfaludy Társaság egyik alapító tagja és a Magyar Tudományos Akadémia (1858.) levelező tagja volt.

 

140 éve született Kerényi István mérnök

Küllődön, 1884. május 2-án született Kerényi István (1884-1961) bányamérnök. Munkásságát 1913-ban kezdte a Gölnicbányai Bányabiztosságon, 1918-1943. között a Pécsi Bányakapitányság munkatársa, majd vezetője, 1943-1961. között a Budapesti Bányakapitányság, majd jogutódja a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség vezetője volt. Közben 1943-1944-ben a Műegyetemen a bányajog meghívott előadója volt.  Legjelentősebb eredményei a munkásvédelem és a bányabiztonság fokozásával kapcsolatosak.

 

100 éve született Rőder Iván mérnök

Kolozsváron, 1924. május 3-án született Rőder Iván (1924-1988) gépészmérnök. Iskoláit szülővárosában végezte. 1944-46-ban katona volt. 1946-47-ig a Goldberger Textilgyárban betanított segédszerelőként dolgozott. Miután gépésztechnikusi végzettséget szerzett, a Kőbányai Fonógyárban helyezkedett el technikusként, ahol 1948-51-ben dolgozott. 1951-ben a Textilipari Kutató Intézetbe került, ahol előbb technikusként működött, majd miután a BME gépészmérnöki diplomát szerzett 1969-ben, kinevezték tudományos munkatársnak. Utóbb főmunkatárs, majd tudományos osztályvezető lett. 1980-ban vonult nyugdíjba. Ő szerkesztette a Pamutipar c. szakmai folyóiratot, és tagja volt a Magyar Textiltechnika szerkesztőbizottságának is. Pamuttípusú szálasanyagok fonásra való előkészítés-technológiájával, és az erre szolgáló gépi berendezések fejlesztésével foglalkozott. 1977-ben Eötvös Loránd-díjat kapott.

 

90 éve született Kővári György mérnök

Budapesten, 1934. május 3-án született Kővári György (1934-1982) Ybl-díjas építészmérnök, a Magyar Államvasutak Vállalat (MÁV) Tervező Vállalat tervezője, majd osztályvezetője. A főbb megvalósult épületei: budapesti Déli pályaudvar teljes átépítése és új fejépülete, balatonfüredi pályaudvar, budapesti Keleti pályaudvar metrócsatlakozása, kazincbarcikai pályaudvar és a Kőbánya-Kispest metróvégállomás.

 

175 éve született Hegedűs Károly mérnök

Szatmárban, 1849. május 4-én született Hegedűs Károly (18491925) gépészmérnök, a hazai iparoktatás megalapozója. A budai műegyetemen nyert gépészmérnöki oklevelet. 1874-ben vasúti szolgálatba lépett. 1876-ban állami ösztöndíjjal Ausztriában és Németországban tanulmányozta az ipari szakoktatást. Ezután Svájcban, Franciaországban, Belgiumban és Angliában tett hosszabb tanulmányutat. 1878-ban kormány-megbízással tervet készített a hazai ipari szakoktatás megszervezésére. 1879-ben az akkor felállított Budapesti állami ipariskola igazgatójává nevezték ki. Ő szervezte meg a Technológiai Iparmúzeumot, amelynek haláláig főigazgatója volt. Számos cikket, tanulmányt írt az ipari szakoktatásról.

 

Budapesti szakkiállítások

MACH-TEC, az IPAR NAPJAI és az AUTOMOTIVE kiállítás-együttes május 7-10. között a HUNGEXPO Kiállítási Központban lehetőséget teremt arra, hogy kicseréljük tapasztalatainkat és megismerjük a jó gyakorlatokat a jelenlegi gazdasági helyzetben való hatékony működésről. A résztvevőknek lehetőségük nyílik az üzletkötésre, és arra, hogy felépítsék, megerősítsék kapcsolataikat meglévő és új partnereikkel is. Az idei kiállításokat számos, a szakmai partnerek és kiállítók által szervezett, magas színvonalú program kíséri. Regisztráció a díjmentes belépőért: iparnapjai.hu/mmk

 

Védelmi és irányítástechnikai fórum

Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) egyik legnagyobb érdeklődés mellett zajló rendezvénye a Védelmi és Irányítástechnikai Fórum (VIF). Esztergomban május 7-10. között rendezik a 9. VIF-et, a MEE Energetikai Informatika Szakosztálya és a MAVIR ZRt. Szekunder szakszolgálati osztály és az OVRAM Relévédelmi csoportjának szakmai közreműködésével. Bővebb infó: https://vif.mee.hu/

 

Mi energiánk – Fiatalok a tudományban c. minikonferencia

A BME mérnök hallgatóinak egy csoportja 2002-ben az egyetemi oktatóik segítségével megalapították az Energetikai Szakkollégiumot. Május 9-én délután 17 órától a BME Q épület QBF13-as termében a Mi energiánk – Fiatalok a tudományban címmel minikonferenciát tartanak. Bővebb infó: www.eszk.org

 

125 éve született Lipka István Károly mérnök

Újpesten, 1899. május 9-én született Lipka István Károly (1899-1990) mérnök, matematikus, egyetemi tanár. A Budapesti Tudományegyetem bölcsészeti kar matematika-fizika szakán folytatta tanulmányait, ezzel párhuzamosan a Műegyetemen is hallgató volt. 1923-ban matematikából, elméleti és kísérleti fizikából doktorált, és középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1923-1926 között a várpalotai gimnáziumban tanított. 1926-tól a szegedi tudományegyetem geometriai tanszékén tanársegéd, 1929-ben ösztöndíjas volt a hamburgi egyetemen, 1933-ban a szegedi egyetemen magántanár, 1942-től intézeti tanár a szegedi egyetemi geometriai tanszékén. 1948-ban, mint statisztikus a Csepel Műveknél helyezkedett el, majd a szerszámgépgyárban lett gyártmánytervező. A fogaskerekekre vonatkozó tanulmányait az MTA is jelentékenyen támogatta. 1954-ben a Szerszámgép Fejlesztési Intézetbe került Halásztelekre. 33 – nemzetközileg is elismert – dolgozata jelent meg a matematika tárgyköréből, 42 a műszaki gépészeti tárgykörből, főleg a szerszámgépipari feladatok megoldására vonatkozóan.

 

100 éve született Csoma János mérnök

Anarcson, 1924. május 9-én született Csoma János (1924-1998) mérnök, VITUKI (Vízügyi Tudományos Kutatóintézet) tudományos osztályvezetője, a folyószabályozás és a folyók jégjelenségeinek, valamint egyéb hidraulikai kérdéseknek sokat publikáló szakértője. Főbb művei: A korszerű folyószabályozás alapelvei és módszerei. 1973, Szigyártó Zoltánnal közösen: A matematikai statisztika alkalmazása a hidrológiában. 1975.

 

125 éve született Vér Tibor mérnök

Trsztenában, 1899. május 11-én született Vér (Wéber) Tibor (1899-1957) gépészmérnök. Műegyetemen 1922-ben szerezte a gépészmérnöki oklevelét. Vezető szerepe volt az I. világháborút követő jobboldali diákmozgalmakban. 1924-1936 között műegyetemi adjunktus, 1942-44-ben c. rk. tanár, 1937-42. között alelnöke, 1942-44. között elnöke volt a Budapesti Mérnöki Kamarának. 1938-44 között a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet keretében létesült Országos Automobilkísérleti Állomás, a mai Közlekedés-tudományi Intézet elődjének volt az igazgatója. 1944-ben Iparügyi Minisztérium államtitkára lett, majd 1944-ben Ausztriába távozott. 1957-ben kivándorolt az USA-ba. Főbb művei: Az anyagvizsgálat néhány újabb problémájáról (1930); Szerkezeti anyagok vizsgálata (1937); Válogatott fejezetek az anyagvizsgálat köréből (1942); Die Bruchgefahr in Koustruktionen des Maschinenbaues (Technika, Zürich, 1954)

 

125 éves a Pollák-Virág-féle betűíró gyorstávíró

Szegedi Napló 1899. május 14.-ei számában Vozáry Pál (1850-1918) mérnök, lapszerkesztő lelkesen számol be Pollák Antal (1860-1943) feltaláló és Virág József (1870-1901) gépészmérnök találmányáról, a betűíró gyorstávíróról. A világszenzációnak számított készülék kipróbálására 1899 tavaszán került sor az Egyesült Villamossági Rt. és a szegedi távírda között, amely során óránkénti 80-100 ezer szót sikerült továbbítaniuk, a Wheatstone automata távíróval szemben, mely ugyanennyi idő alatt mindössze 6-8 ezer szót továbbított. A feltalálók és Pintér József (1858-1928), az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (a Tungsram jogelőd) igazgatója csak ezt követően szánták rá magukat arra, hogy az új eszközt bemutassák. E bemutatóra a Magyar Mérnök- és Építész-egyletben került sor. Nagy sikert arattak, még maga Eötvös Loránd (1848-1919) fizikus, feltaláló, akadémikus, egyetemi tanár is személyesen gratulált nekik.

 

Közvilágítási ankét

Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Világítástechnikai Társaság (VTT) idei közvilágítási ankétját a fény nemzetközi napjához (május 16.) kötve Hévízen, a Thermal Hotelben május 15-16. között rendezi. Immáron 53. alkalommal tanácskoznak a közvilágítás tervezői, kivitelezői, üzemeltetői és a közvilágításért felelős önkormányzatok küldöttei. Ők azok a szakemberek, akik gondoskodnak a települések köz-, közlekedés és vagyonbiztonságát szolgáló közvilágítás működéséről. Feladataik közepette részt vesznek a világítástechnikai szabványok alkotásában és alkalmazásában is. Bővebb infó: vilagitas.org

 

125 éves az Állami Obszervatórium

Konkoly Thege Miklós (1842-1916) csillagász, meteorológus, akadémikus az május 16-án kelt „Ajándékozási szerződésben” a Magyar Államkincstárnak ajándékozta az általa alapított és fejlesztett ógyallai csillagvizsgálót teljes felszereléssel a családi kúriával és az ehhez tartozó parkkal együtt. Az ajándékozás idején a Konkoly-obszervatóriumot negyedmillió korona értékre becsülték.

 

110 éve született Ajtai Miklós mérnök

Rákosligeten, 1914. május 19-én született Ajtai Miklós (1914-1982) vegyészmérnök. 1947-től több minisztériumban dolgozott csoportfőnöki, államtitkári rangban, majd könnyűipari miniszterhelyettes volt. Az Országos Tervhivatal (OT) elnökhelyettese (1955-61), elnöke (1961-67), miniszterelnök-helyettes (1967-74), az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnöke (1970-78). Az Állami Díj és a Kossuth Díj Bizottság elnöke (1965-74), majd a MTESZ elnöke (1974-80). Pártfunkcionáriusoktól eltérő személyisége és képzettsége révén a 60-as években a reformpárti tábor egyik reménysége volt.

 

125 éve született Szentmártony Aladár mérnök

Budapesten, 1899. május 22-én született Szentmártony Aladár (1899-1958) Kossuth-díjas gépészmérnök. A Műegyetem gépészmérnöki karára iratkozott be. Súlyos harctéri sebesülése tanulmányai bevégzésében jó ideig hátráltatta. Már szigorló gépészmérnök volt, amikor a Magyar Siemens és Schuckert kábelgyár szolgálatába lépett, melynek utóbb műszaki, majd ügyvezető igazgatója lett. Közvetlenül a II. világháború után hozta létre élete legjelentősebb művét, a hazai kábelgépgyártó ipart, 1949-től a Ganz Villamossági Gyár műhelyfőnöke, 1950-től a Villamosipari Központi Kutató Laboratórium technológiai osztályának vezetője volt. Itt dolgozta ki munkatársaival közösen az alumíniumköpenyű kábelek gyártását.

 

125 éve született Cholnoky László vegyész

Ozorán, 1899. május 29-én született az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Cholnoky László (1899-1967) kémikus, Kossuth-díjas vegyész. Tudományos munkássága középpontjában a vitamin-kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól hetvenöt dolgozatot publikált.

 

Építéstudományi konferencia

Május 30. és június 2. között Csíksomlyón rendezik az ÉPKO konferenciát. Témakörök: Acélszerkezetek; Építéstechnológia, építésszervezés; Építészet; Építőanyagok; Épületgépészet; Hídépítés; Környezet-védelem; Környezetkímélő közlekedési rendszerek, fenntartható városi mobilitás; Városrendezés, várostervezés; Magasépítészet; Népi építészet; Útépítés; Vasbetonszerkezetek; Vasútépítés.

Bővebb infó: https://www.emt.ro/

 

120 éve született Neugebauer Tibor fizikus

Budapesten, 1904. május 30-án született Neugebauer Tibor (1904-1977) Kossuth-díjas fizikus, egyetemi tanár. A világon elsőként ismerte fel, hogy a fénnyel megvilágított molekulák anharmonikus kényszer-rezgést végezve, dupla frekvenciájú fényt is sugároznak. Kidolgozta a gömbvillám elméletét a kvantum-mechanika alapján. Eredményesen foglalkozott a szupravezetéssel és a magfizikai kérdésekkel is.

 

Folyamatfejlesztési konferencia

Az immáron XVII. LEAN Fórum – folyamatfejlesztési konferenciát május 31.-én Budapesten rendezik. Kiemelt témáink között lesznek a Digitális transzformáció és a LEAN menedzsment kapcsolata, a LEAN Office – azaz az adminisztratív területek és szolgáltatók hatékonyság és folyamatfejlesztése, valamint az energiahatékonyság fejlesztése. Bővebb infó: https://www.leanforum.hu

 

125 éve született Bárány Nándor mérnök

Kisbéren, 1899. május 31-én született Bárány Nándor (1899-1977) Kossuth-díjas gépészmérnök-feltaláló, akadémikus. Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadsereg tagja volt. Tanácsköztársaság bukása után éveken át nem vehetett részt hazai felsőfokú képzésben, ekkor fizikai munkásként a Székesfővárosi Gázműveknél dolgozott. 1923-ban a BME gépészmérnöki karára nyert felvételt, és itt szerezte diplomáját 1928-ban. Később a honvédség állományába került, ahol műszaki tiszt, mérnök őrnagyi rangot szerzett. A Süss Nándor-féle Precíziós Mechanikai Intézetben (MOM) 1945-ig végzett kutatómunkát. 1954-től a BME docense, 1956-tól egyetemi tanára, 1957-től a finommechanikai-optikai tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az alkalmazott optika hazai úttörője. 1967-ben vonult nyugdíjba. Az finommechanikai-optikai műszerszerkesztés területén számos tudományosan megalapozott tervezési módszer fűződik a nevéhez. 1974-től társszerkesztője volt a Finommechanika – Mikrotechnika című tudományos folyóiratnak.

 

Felhasznált irodalom:

MMK Történeti (Bizottság) Munkacsoport: Magyar mérnökök évfordulói 2023-ban
Internet: mmk.hu/kamarai/historia

Évfordulóink a műszaki és természettudományokban
MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága sorozatának egyes kötetei

História – Tudósnaptár – Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Internet: tudosnaptar.kfki.hu/historia

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Informatikatörténeti Fórum
Internet: itf.njszt.hu

Dr. Hajtó Ödön: A mérnöki hivatásért
2021. – Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Nagy Ferenc szerk.: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig
1997. – BETTER – MTESZ – OMIKK

Kenyeres Ágnes szerk.: Magyar Életrajzi Lexikon I-IV. 1967-1990. – Akadémiai Kiadó
Internet: arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és
a jogelőd Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) kiadványai

Mérnök Újság (MÚ) és MÚ Online História rovat (Magyar Mérnöki Kamara)
Internet: mernokvagyok.hu és mernokvagyok.hu/blog/category/historia

Mérnöki évfordulók, emléknapok és programok – 2014. január 1-től havi bontásban
Internet: mmk.hu/kamarai/historia

EMT Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciák kiadványai
(Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság) Internet: ttk.emt.ro

Fejér László szerk.: Vizeink Krónikája (Vízügyi múzeum 2001.)
Internet: library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_067/?pg=0&layout=s

A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei 1917-2017 között (MHT, 2019.)
Internet: hidrologia.hu/mht/letoltes/LEXIKON_WEB.pdf

Kozák Péter író, szerk.: © Névpont, 2022. Nemzeti életrajzi adatbázis, virtuális sírkert
Internet: nevpont.hu/

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár: Magyar Tudós Tárlat – életrajzok
Internet: mezogazdasagikonyvtar.hu/a-gyujtemeny/elektronikus-forrasok/magyar-tudostarlat-eletrajzok

Egyéb szakmai életrajzok és műszaki források

 

Készítette: Sipos László József villamosmérnök, minőségügyi szakmérnök

Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Történeti (Bizottság) Munkacsoport tagja

Villamosenergia-tárolás a tenger mélyén

Villamosenergia-tárolás a tenger mélyén

A szél- és vízenergiából származó villamos energia tárolása jelenleg nagy kihívást jelent. A természeti erők viszont nem mindig állnak teljes mértékben a rendelkezésünkre, amikor villamos energiára van szükségünk. Egy start-up cég most meg akarja oldani a problémát....

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...