4° C
Ma 2023. december 02., szombat, Melinda és Vivien napja van.
4° C
Ma 2023. december 02., szombat, Melinda és Vivien napja van.

Infotér konferencia 2023

nov 19, 2023 | országjáró

A megszokott helyszínen, a balatonfüredi Anna Grand Hotel termeiben, valamint néhány közeli létesítményben rendezték meg a 14. INFOTÉR Konferenciát október 17-19. között. A konferencia előadásainak videói, az előadókkal készített rövid interjúk – egyéb információk mellett – elérhetők az Infotér híroldalon.

 

A Mérnök Újság több előadónak is feltette a kérdést: mit üzen a magyar mérnöktársadalomnak?

Dr. Latorcai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár: „Egy minden szempontból átalakuló és felgyorsult világba léptünk, ahol ha lemaradunk, kimaradunk. Egyszerre kell használnunk múltbéli tapasztalatainkat, és folyamatosan alkalmazkodnunk a jelen kihívásaihoz. Egy multipoláris, többszereplős és a szinte nap mint nap bővülő, infokommunikációs vívmányokkal átszőtt világban kell tudnunk érvényesíteni nemzeti érdekeinket és biztosítani polgáraink jólétét. Mindezt úgy, hogy közben lépést kell tartanunk a jövő megnyeréséért folyó együttműködési, vagy éppen ellenérdekelti versenyben. A kormány mindezek figyelembevételével tervezi a jövőt, amelyhez valamennyi gazdasági szereplőnek együttműködést kínál, így a magyar mérnöktársadalom javaslatai előtt is nyitott. Különösen is fontos az együttműködés amikor korszerű, 21. századi infrastruktúra kialakításáról beszélünk, amelynek működtetéséhez innovatív megoldásokra van szükség és ehhez a ma, illetve a jövő magyar mérnökei meggyőződésem szerint kiváló javaslatokkal támogathatják a közös munkát.”

Dr. Tilinger Krisztina, világűrpolitikai tanácsadó, Világűrjog és Politika Kutatóintézet, Eötvös József Kutatóközpont: „Interdiszciplinaritás: az űrtevékenységek végzése során elengedhetetlen a különböző tudományágak képviselőinek szoros egymásra hangoltsága. Magyarországon az 1940-es évektől kezdve folynak magas színvonalú tudományos kutatások a világűrről. Az elmúlt két évtizedben azonban a társadalomtudományi kutatások nem kaptak kiemelkedő helyet e témában. A Ludovika Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezt a hiányt kívánta pótolni, egy független kutatóintézet létrehozásával, amelynek célja a világűrjog és -politika kutatása és oktatása. A magyar mérnököket arra bátorítom, hogy minél többen folytassanak nyílt és őszinte szakmai diskurzust jogászokkal annak érdekében, hogy mind a hasonló érdeklődési területek, illetve az esetleges eltérő nézetek bemutatásra, megbeszélésre és megoldásra kerüljenek.”

Dr. Kovács Kálmán, a Magyar Asztronautika Társaság elnöke, a BME docense: „Robbanásszerű lesz az az igény, amely az űrtevékenységhez kapcsolódó vállalkozások irányában jelentkezni fog. Ezért mind a hazai, mind a nemzetközi űripar és űrszolgáltatások területén igen nagy lesz a kereslet az űrmérnökök, illetve az űrismeretekkel rendelkező mérnökök iránt.”

Dr. Csernoch László rektorhelyettes, Debreceni Egyetem: „A világűr meghódítása a következő nagy technikai kihívás.”

A válaszok gondolatébresztőként diskurzusok és kamarán belüli tevékenységek kiindulópontjai lehetnek.

 

Zentai István