4° C
Ma 2023. december 02., szombat, Melinda és Vivien napja van.
4° C
Ma 2023. december 02., szombat, Melinda és Vivien napja van.

„Vízgazdálkodási Információs Rendszer és téradatbázis fejlesztése”

júl 1, 2023 | praxis

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a „Vízgazdálkodási Információs Rendszer és téradatbázis fejlesztése” elnevezésű KEHOP-1.1.0-15-2022-00015 azonosítószámú projektjének alapvető célja, hogy geodéziai, illetve geometriai alapadatokkal, valamint az adatelhelyezések és adatelérések minőségi javításával támogassa a vízgazdálkodási tevékenységet és az azt kiszolgáló IT infrastruktúra fejlesztésével biztosítsa a Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) működését.


A projekt további céljai között szerepel, hogy a Vízügy adatbázisait olyan, jelenleg aktuális adatokkal töltse fel, amelyek képesek a dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modellek elkészítésére, vagyis meghatározott medrekről és környezetéről geometriai állapotrögzítés készül. A projektben eddig, mintegy 2000 km vízfolyás – csatorna, kisvízfolyás – felmérése történt meg. A felmérések során az a törekvés, hogy az alkalmas technológiák a lehetőségek mentén ki legyenek használva. Sor került a  földi és légi lidar eszköz, mérőállomás, szintező, GNSS, multibeam és singlebeam szonár beépítésére, mely eszközök mind a terep mind a víz alatti területek felmérésére szolgálnak.

A felmérési eredményeket egy rendezett adatbázis kezeli.

A projekt lehetővé tette a legkorszerűbb medermérő eszköz beszerzését, amelynek feladata az elkövetkező években a Duna medrének szkennelése, pásztázása lesz. A szkennelés során 3D pontfelhő keletkezik, amelyből digitálisan kezelhető, mérnöki szemüvegen keresztül elemezhető, úgynevezett. digitális felületmodell keletkezik. A műszer a KDVVIZIG Dr. Csoma János mérőhajóra került fel.

A projekt több informatikai alkalmazás fejlesztését is előirányozta, amelyből kettő már elkészült.

Megvalósult a Vízügyi Alapadat Portál (VizApP), egy térinformatikai alapon működő objektumkezelő webes karbantartó és lekérdező felhasználói felület. A platform segítségével a vízügyi ágazat számára az adattár szöveges és térképi adatai együtt lekérdezhetők és az adatkörök meghatározott halmaza szerkeszthető.
Elkészült egy olyan alkalmazás, mely a vízügyi ágazat felmérési tervét és a felmérési terv végrehajtásához kapcsolódó alapnyilvántartásokat integrálja egy rendszerbe. A rendszert a felhasználók webes platformon keresztül érik el, amely rendkívül előnyös a nem e témával foglalkozók számára, mivel külön szoftverek telepítését így mellőzhetik. Az alkalmazás előnye, hogy az információk egy platformon keresztül elérhetőek az operatív munkavégzők és a vezetők számára egyaránt.
Folyamatban van a vízügyi felhasználású országos domborzati modelleket előállító és használó információs alkalmazás fejlesztése. Az alkalmazásnak tudnia kell a felmérési terv végrehajtása során keletkezett geodéziai, geometriai adatok egy helyen történő használatát. Az alkalmazásban különböző rutinok, függvények gondoskodnak arról, hogy a kívánt felületek előállítása – interpolációja – megtörténjen. Az alkalmazás szintén web alapú platformra támaszkodik a megjelenítés kapcsán. 

SZAKMAI CÉLOK:
• VIZIR megfelelő működésének biztosítása;
• komplex alapadatbázis tervezése, adatkarbantartás támogatása téradatokat kezelő alkalmazással;
• a vízügyi ágazat nagyfeladatainak támogatása geodézia, távérzékelési adatgyűjtéssel, illetve a jövőben a felmérési tevékenységeket támogató információs rendszer elkészítése.
• A felmérési terv végrehajtásának átláthatóságát biztosító rendszer elkészítése;
• A vízügyi szakágazatok ellátása aktuális adatokkal;
• Az ágazat felmérő rendszereinek amortizációs pótlása, megfelelő színvonalra hozatala

INFRASTRUKTURÁLIS CÉLOK:
• Korábbi infrastruktúra fejlesztések eszközeinek amortizációs pótlása/fejlesztése;
• Térinformatikai alkalmazások futtatásához alkalmas szerver, kliens környezet kiépítése;
• Térinformatikai adatok mennyiségének kezelésre alkalmas rendszerkörnyezet;
• Eszközök korszerűsítése a térinformatikai használat biztosításához.

FEJLESZTÉSI TERVEK:
– Vízgazdálkodási Információs Rendszer továbbfejlesztésével egységes és átjárható vízgazdálkodási alapadat nyilvántartás valósul meg, az információs rendszer továbbfejlesztésének eredményeként a különálló vízgazdálkodási célú adatbázisok összekapcsolásával magasabb szintű, hatékonyabb munkafolyamatokat és téradat szolgáltatás elérést biztosít a rendszer a felhasználóinak.
– A projekt során a vízügyi ágazatban kezelt, a vízügyi szakrendszerek által egységesen használt alapadatok számára létrejön egy új, integrált téradatbázis, valamint ennek komplex lekérdező és karbantartó felülete.
– Az állampolgárok, ahogy eddig is közérdekű adtaigényléssel fordulhatnak a környezeti adatok megismerése iránt, melyet a hatályos jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv, a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet) alapján jelenleg is és a projekt után még inkább ki tudunk szolgálni. 

A PROJEKT JELLEMZŐ ADATAI
Kedvezményezett neve:
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
Projekt címe: Vízgazdálkodási Információs Rendszer és téradatbázis fejlesztése
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.1.0-15-2022-00015
Szerződött támogatási összeg:  2 990 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdő időpontja: 2021.12.07.
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2023. 11. 30.