13° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
13° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...

Tetőterek beépítésének biztosítási kérdései

júl 8, 2022 | praxis

Június 27. napján, szörnyű esemény történt Budapest belvárosában, a Jókai utcában. Az 1893-ban épült társasház tetőtér ráépítési munkálatai során a tetőszerkezet az utcára omlott. Az esemény súlyos személyi sérüléssel és anyagi kárral járt. Egy ilyen esemény felveti azt a kérdést, hogy milyen biztosítási aspektusai vannak a tetőtér beépítésnek.

 

Társasház biztosítás

Az érintett ház egy többlakásos társasház volt. A társasházak rendelkezhetnek társasház biztosítással, melynek vagyonbiztosítási részével magát az épületet biztosítja a lakóközösség.

A biztosítási események általában nevesítettek, mint például: tűz, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, vihar, robbanás, vezetékes vízkár, jégverés, hónyomás, árvíz, földrengés, üvegtörés, beázás. Amennyiben ezek az események következnek be, a biztosítási feltételek szerint, a biztosító a szerződés szerint szolgáltat. Az alap társasház biztosítás nem az építés, felújítás időtartamára szolgáló biztosítási védelem.

A felelősségbiztosítási védelem is része lehet a fedezetnek. A felelősségbiztosítás megtéríti azokat a harmadik személyeknek okozott károkat, melyeket a biztosított a kötvényen megjelölt épület, melléképület, építmény tulajdonosaként, használójaként, vagy ezek építtetőjeként, felújíttatójaként okozott. A felelősségbiztosítás esetében is igaz, hogy az alap fedezet nem fog téríteni az építés, felújítás idején.

 

Építés-szerelés biztosítás

Két féle opcióval is találkozhatunk, bár a megkötése egyiknek sem nem jellemző tömegesen. Általában káresemény kapcsán hallanak róla először a beruházók.

  • Építés szerelés biztosítás a társasház biztosítási szerződésén belül, azt kiegészítve.
  • Önálló építés szerelés biztosítás.

A társasház biztosításon belül, lehetőség van a tetőtér beépítést a biztosító társaságnak bejelenteni. A biztosító elkéri a bővítés alap paramétereit. Mi a beruházás időtartama, mennyi a beruházás költségvetése, pontosan milyen technológiát használ a tervező, ki a tervező és kivitelező vállalkozás.

Az építés-szerelés biztosítás biztosítási szerződés feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a szerződés kiterjed a biztosított épületek, épületrészek, építmények szerkezetileg kész állagára, azok beépített és még be nem épített alkotórészeire és tartozékaira, valamint az épület-felszerelési tárgyakra, a biztosítási szerződésben az épületek vagyoncsoportra megkötött biztosítási események vonatkozásában. Továbbá az építés/szerelés alatt álló épületek, épületrészek, építmények vonatkozásában fedezetet nyújt az építési folyamat közben bekövetkező előre nem látható, hirtelen és váratlan események következtében bekövetkező helyreállítást igénylő károkra.

Az építés-szerelés biztosítás is rendelkezik opcionálisan felelősségbiztosítási védelemmel. A felelősségbiztosítással kiegészített építés-szerelés biztosítás, a harmadik személyeknek az építkezés során okozott károkat.

Fontos, hogy a hibás tervezés és a hibás kivitelezés kizárás a fedezetből, hiszen a tervezői munkáért a tervező, a kivitelezésért pedig a kivitelező felel.

Érdemes a beruházás megkezdése előtt, mind a tervező, mind pedig a kivitelező vállalkozás számára a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírni. A felelősségbiztosítási kötelezettség előírásánál nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a felelősségbiztosítási limit megfelelő mértékű legyen. A felelősségbiztosítási limit ugyanis, a biztosító térítési kötelezettségének a felső határa. Alacsony limitek mellett, a biztosító kártérítési kötelezettsége is alacsony. A mai gazdasági környezetben 5-10 millió Ft. felelősségbiztosítási limit nagyon alacsony lehet és messze állhat egy valós kárösszeg fedezésétől.

 

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Mérnöki Kamara egyedi felelősségbiztosítás: www.mmk.hu/biztositas

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...