22° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
22° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...

PTE 3D projekt zárórendezvény – egy új jövő kezdete

dec 17, 2021 | egyetemes

2017-ben a Pécsi Tudományegyetem és konzorciumi partnere, a Debreceni Egyetem a Széchenyi 2020 program keretében megjelent GINOP pályázaton (GINOP-2.3.2-15-2016-00022, „3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen”) 1,85 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. Ez a támogatás tette lehetővé a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ megnyitását a Műszaki és Informatikai Kar kampuszán, amellyel egy mind a műszerekkel való felszereltség, mind a vonatkozó szaktudás szempontjából izgalmas, mindenki számára nyitott, és hatékony szellemi műhely jött létre.
 

 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központja egyedülálló módon ötvözi a műszerekkel való felszereltséget és a szaktudást az innovációs lehetőségekkel, sokszínű, tudományegyetemi környezetben. A PTE 3D Projekt, mint kiemelt regionális stratégiai program közvetlen rektori kezdeményezésként született meg, és több kar – a Műszaki és Informatikai Kar (MIK), a Művészeti Kar (MK), az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Természettudományi Kar (TTK) és a Közgazdaságtudományi Kar (KTK) – idevágó innovációs törekvéseit fogta össze. Maga a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ GINOP pályázati forrásból, kormányzati és európai uniós támogatással jött létre, kialakítása 2016-ban kezdődött el. Mára olyan komplett, 3D technológiákon alapuló szolgáltatási portfólióval bír, amely képes kiszolgálni kutatókat, egészségügyi, ipari szereplőket, a PTE és a régió K+F+I tevékenységeit, oktatási célokat, sőt akár egyéni lakossági igényeket is.

A program szakmai vezetése nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a műszaki tervezésen át a fizikai kivitelezésig lehetővé váljon valamennyi fejlesztési fázis házon belüli megvalósítása, így akár kész, piacosítható termékek az ötlettől a végtermékig való létrehozása akár a semmiből is lehetővé váljon. A 3D technológiákkal foglalkozó műhelyek sorából a szakembergárda tudományos felkészültsége és a projektek változatossága, a multidiszciplinaritás emeli ki. A központban a 3D technológia határterületein zajlanak kutatások és fejlesztések, például a személyre szabott orvosláson belül a protetika; az általános orvosképzés számára különféle szimulátorok fejlesztése és kisszériás gyártása; ipari szereplők részére az additív gyártási eljárás költséghatékonyságát kihasználó rapid prototípus készítés; öntészetek részére mesterdarab készítés; pályázatokhoz koncepciómodell készítés, mindemellett elkezdődött a járműalkatrészgyártásban való közreműködés lehetőségeinek feltárása. Kiemelt helyen állnak a 3D képalkotó megoldások (például 3D szkennelés, fotogrammetria, virtuális és kiterjesztett valóság alapú megoldások), a 3D alapú oktatás és tervezés területei (különösen az orvosi képzési területek támogatására), valamint az ezekhez kapcsolódó szoftveres megoldások egyedi fejlesztése. A speciális szakmai és magas színvonalú innovatív környezet olyan együttműködésekben és projektekben csúcsosodott ki, mint a CorvusMed protetikai tervező és gyártó céggel való közös munka, illetve a Prolimb, az Ember Arm mesterséges intelligencia vezérelt, tanulásra képes művégtag kifejlesztésére létrejött egyetemi spin-off cég megalakítása. Kimondottan gyakorlati célokat szolgál a Gyógyszerésztudományi Karral való együttműködés keretében bionyomtató fejlesztése, és olyan 3D anyagtechnológiai vizsgálatok elvégzése, amely a biokompatibilitásra, sterilizálhatóságra irányul. A PTE Klinikai Központja számára műtéti fúró és vágó sablonok (Idegsebészeti Klinika), orvosi kézieszközök (Fogászati és Szájsebészeti Klinika), szimulációs modellek (Gyermekgyógyászati Klinika) fejlesztése, készítése zajlik.

 

A 3D Központ jövője

Mostanra bátran kijelenthető, hogy a 3D kezdeményezés a PTE egyik sikertörténete. A megvalósításban résztvevők mindannyian egyetértenek abban, hogy a zárórendezvény nem egy projekt végére tett pontot, hanem valami még nagyszerűbb kezdetét jelölte ki. A PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ vezetősége és munkatársai elkötelezettek abban, hogy az intézmény hazai és nemzetközi tekintetben is jelentős oktatási és tudományos centrummá váljon már a nagyon közeli jövőben. Olyan szellemi műhellyé, amely a további egyetemi és regionális fejlesztési tervek megvalósítását és az egyetem piacosítási folyamatait hatékonyan és eredményesen képes támogatni.

Mint különleges oktatási infrastruktúra, tudományos műhely és szolgáltatási központ – ahol a legmodernebb 3D technológiák érhetők el – biztosan továbbra is vonzani fogja a magasan képzett szakembereket, és rendszerbe foglalva segíti az innovációs folyamatokat. Ezeknek a következő lépcsője az egyetemi és a közösségi oktatás felé nyitás. Az előbbire kiváló példa az angol nyelven elindított, nemzetközi szinten meghirdetett Biomedical Engineering mesterképzés (Egészségügyi Mérnök MSc) létrehozásában és elindításában való szerepvállalás, az utóbbira pedig a folyamatosan bővülő, különféle 3D technológiákat – például nyomtatás és tervezés – oktató tanfolyamok szervezése. Hosszabb távú cél a megszerzett tudás és tapasztalat kamatoztatása a nemzetközi tudományos színtéren, melynek zászlóshajója lehet az idővel akár EU-szintű, egyetemközi oktatási programokat lehetővé tevő M3D-Vision platform. A Pécsi Tudományegyetem következő nagy stratégiai programjában, a Tudományos és Innovációs Park létrehozásában is alapvető szerep hárul majd a PTE 3D Központra annak egyedülálló szakembergárdája által az évek alatt felhalmozott speciális tudás, tapasztalat, és az ebben a formában máshol nem elérhető összetettségű eszközparkja révén.

„Az egyes tudományterületek szigorú elhatárolása egyre kevésbé lehetséges és indokolt, így leginkább azok a kutatócsoportok lehetnek sikeresek, akik ezt figyelembe véve fejlesztenek és irányítják vizsgálataikat. Ehhez nagyfokú szellemi nyitottság és bátor, időben megtett lépések szükségesek. Ennek a gondolkodásnak a megtestesítője a 3D Központ. Biztos vagyok abban, hogy ez a folyamatosan fejlődő központ a fiatalok számára is rendkívül fontos egyetemi vonzerő, így a jelen eredményessége mellett a jövő építésében, az utánpótlásképzésben is fontos szerepet kap” – foglalta össze dr. Nyitrai Miklós dékán, a PTE 3D projekt szakmai irányítója.

 

Fotó: Csortos Szabolcs/Univpecs.com

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...