22° C
Ma 2024. május 18., szombat, Erik és Alexandra napja van.
22° C
Ma 2024. május 18., szombat, Erik és Alexandra napja van.
Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Emberarcú közgazdaságtan

A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta egy automatizmusok mentén működő gépezethez hasonlítják. A piacpártiak szerint automatikusan a közjót szolgálja, de a kritikusok szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működteti. Azonban...

Védelmi gyakorlatot tartottak a LIFE+ SandBoil projekt keretében

aug 24, 2021 | országjáró

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a védelmi létszám rendszeres képzése érdekében augusztus 24-én árvízvédelmi gyakorlatot tartott összesen kilenc védelmi egység bevonásával és csaknem 200 fő részvételével Győrben és környékén a LIFE+ „SandBoil – Természetközeli megoldások a buzgárképződésből eredő árvízkockázatok csökkentésére a Pó folyó mentén” /LIFE19 ENV/IT/000071/ című olasz-magyar projekt támogatásával.
 

 

A 2,822 millió euró összértékben megvalósuló projektben az igazgatóság több olaszországi intézménnyel együtt partnerként vesz részt, vezető partnere a Bolognai Egyetem (UNIBO). A hazai tevékenység összességében 73 millió Ft forrásból valósul meg, melyhez az önrészt a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium biztosítja.

A projekt témája az árvizek hatására a töltés alatti intenzív szivárgások miatt kialakuló mentett oldali jelenségek, a buzgárok elleni beavatkozási lehetőségek tudományos kutatása és kikísérletezett megoldás terepi megvalósítása. Magyarországi célterületek a 2013. évi árvízkor észlelt jelentős buzgárok azon szakaszokon, ahol nem zajlottak KEOP vagy KEHOP fejlesztések: a Duna jobbparti és a Marcal balparti elsőrendű védvonalak szelvényei. A kijelölt szelvényekben 2021. évben helyszíni geotechnikai és geofizikai vizsgálatokra került sor. Jelenleg az elkészült laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok eredményeinek értékelését végzik mintegy 26 km védvonal érintésével. Az így feldolgozott adatok alapján tudományos módszertani alapokon dolgozzák ki a projekt későbbi időszakában a terepen beépítésre kerülő megoldást.

A projekt keretében rendezett védelmi gyakorlat egyik helyszíne a Duna jobbparti fővédvonalon, a 14. sz út keresztezéséhez közel fekvő, 2013 évben megjelent óriásbuzgár helyszínén zajlott. A védelmi szakszemélyzet itt a buzgárelfogást, a töltés magasítás kiépítését és megtámasztó bordák kialakítását gyakorolta. A Marcal folyó balpartján kijelölt másik helyszínen, Koroncó és Rábapatona között, a légvonalban félúton elhelyezkedő Gyirmóti szivattyútelepen elindították a gépegységeket, térvilágítást helyeztek ki, valamint a dunai helyszínhez hasonlóan a buzgárelfogás és töltéserősítés lehetőségeit gyakorolták. A Győr belterületi Iparcsatorna torkolati árvízkapujának ideiglenes elzárását és nagy teljesítményű mobilszivattyúk kihelyezését sajtónyilvános esemény keretében végezték el. A helyszínen búvármunkával feltárták a műtárgy szerkezetek állapotát, az elzáró elemeket daruval emelték a helyükre. A beavatkozásokat részletes munkavédelmi oktatás és a védekezési munkák széleskörű áttekintése előzte meg, mely során a vezénylési és jelentési modulokat is gyakorolták a kollégák. A védelmi gyakorlat komoly logisztikai feladatokat is generált, ezek megoldása szintén a felkészülés szerves részét képezte.

A vízügyes szakemberek ezután frissített tudással és gyakorlattal felvértezve készen állnak a bevetésre egy esetleges újabb árhullám sikeres szakmai koordinációjára és a jelenségek hatékony elhárítására.

A projektről további elérhető információk: https://lifesandboil.eu/

 

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Emberarcú közgazdaságtan

A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta egy automatizmusok mentén működő gépezethez hasonlítják. A piacpártiak szerint automatikusan a közjót szolgálja, de a kritikusok szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működteti. Azonban...