Az EU még 2013-ban indított kötelezettségszegési eljárást Németországgal szemben az „Építészeti és Mérnöki Szolgáltatások Díjszabásának” (HOAI) díjakkal kapcsolatos előírásai miatt.

 

Az eljárásról és annak eredményéről már korábban beszámoltunk, a Mérnök Újság hasábjain a német szakmai szervezetek HOAI-ért felelős bizottságának elnöke, dr. ing. Erich Rippert foglalta össze a kialakult helyzetet. Számunkra, magyar mérnökök és építészek számára nagyon fontos volt az is, hogy a magyar kormány – egyedüliként Európában – a per során támogatta a német álláspontot.

A Mérnöki Kamarák Európai Tanácsa (ECEC) elnökségi ülésén ismét napirendre került a németországi szabályozás, az új törvényt Erich Rippert foglalta össze számunkra. Alaposan megvizsgálva a bíróság határozatát, meg lehetett találni azt a pontot, aminek alapján nem kellett az egész HOAI-t hatályon kívül helyezni, hiszen annak a díjszámítás mellett nagyon fontos része a szolgáltatások tartalmának és a szolgáltatási szakaszoknak a meghatározása.

Az új törvény a HOAI korábbi szabályozását megtartja, és törli a minimális és maximális díjakra vonatkozó kötelezettséget. A díjtáblák azonban továbbra is részei a törvénynek és a korábbi minimális értéket iránymutatónak kell tekinteni szerződéskötéskor. A továbbiakban a szövetségi kormány feladata, hogy a táblázatokat és az iránymutató díjakat az egyes szövetségi államokkal egyetértésben, azokkal konzultálva felülvizsgálja. Ez a felülvizsgálat megkezdődött, de mivel a 16 szövetségi állam különböző építési és közbeszerzési előírásaival is össze kell hangolni, még hosszabb időt vesz igénybe.

A „HOAI 2021” csak a 2021. január 1-je után kötött szerződésekre alkalmazható és ezekben az esetekben a felek már szabadon állapodhatnak meg az építészi és mérnöki szolgáltatások díjában. Továbbra is vitatott azonban a korábban kötött szerződések módosításának a kérdése, vajon ezekben az esetekben alkalmazhatóak-e ezekre a korábbi, sokesetben több évvel ezelőtti előírások? Ezt a kérdést jelenleg az Európai Unió is vizsgálja, ebben 2021 vége előtt nem várható döntés.

Fontos tapasztalat lehet számunkra, hogy a beruházások előkészítésének és tervezésének szakaszait megtartva, az iránymutató középárak meghatározásával a minőségbiztosítás elemei továbbra is érvényesek és meghatározhatóak lehetnek.

Szőllőssy Gábor