10° C
Ma 2024. február 21., szerda, Eleonóra és Zelmira napja van.
10° C
Ma 2024. február 21., szerda, Eleonóra és Zelmira napja van.
XXVI. Mérnökbál

XXVI. Mérnökbál

„Elképesztően csodálatos és tiszteletreméltó a mérnökök világa” A báli szezon legrangosabb és legjobb hangulatú eseménye a hagyományos fővárosi mérnökbál, melyet két év szünet után, február 9-én rendezett újra Budapesten a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a Budapesti...

Ez a kis ultrahang matrica figyeli a testet

Ez a kis ultrahang matrica figyeli a testet

Egy amerikai kutatócsoport olyan ultrahangos matricát fejlesztett ki, amely képes a szervek bizonyos tulajdonságait elemezni a test mélyén. Könnyen viselhető a bőrön, és nagyobb biztonságot nyújthat, különösen a krónikus betegségben szenvedők vagy az átültetett...

3D nyomtatás folyékony fémmel

3D nyomtatás folyékony fémmel

Robusztusabb, gyorsabb, olcsóbb: az MIT kutatói továbbfejlesztették a folyékony fém 3D nyomtatási eljárását. Az eljárás forradalmasíthatja a fém nyomtatását és formázását.   Legyen szó acélról, alumíniumról vagy rézről: a fémnyomtatás nem újdonság az...

Építési és energetikai tárgyú kormányrendelet módosítások

márc 11, 2021 | piac

A Magyar Közlöny 39. számában megjelent több, az építésüggyel, valamint az energetikai előírásokkal kapcsolatos jogszabálymódosítás.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról szóló 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet előírásai szerint a veszélyhelyzet idején az építtető dönt arról, hogy alkalmazza-e az az Étv., a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, a katasztrófavédelemről és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint az ezek alapján kiadott rendeletek módosító rendelkezéseit. Amennyiben az új előírásokat az építtető nem alkalmazza, úgy a fent hivatkozott törvények 2020. november 4. előtti állapota az alkalmazandó.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet tartalmazza az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítását.

A módosítások alapján az épületekre vonatkozó, közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló 13/2021. (III. 10.) ITM rendelet előírásai szerint ha az építészeti-műszaki tervezési dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, a 6. melléklet szerinti követelményszintnek 2022. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni azzal, hogy a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat ebben az esetben is alkalmazni kell.

A rendelet módosítása tartalmazza az épületek szellőzésére vonatkozó szabályok módosítását is, amely szerint ha az  épület tartózkodási zónájába bejuttatandó friss levegő mennyiségét szabályozott működésű hővisszanyerős vagy központi elszívásos szellőztetőrendszer biztosítja, akkor a rendszer részeként és kialakításánál figyelembe vehetők a  friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus működésű páraszabályozású légbevezető elemek, de az épület külső nyílászáróinak teljes vagy részleges nyitásával történő frisslevegő-bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték számításánál nem szabad figyelembe venni.

A hivatkozott rendeletek a kihirdetésüket követő napon, azaz 2021. március 11-én léptek hatályba.

 

A rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről szóló 1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat tartalmazza a rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésére irányuló javaslatok és kezdeményezések vizsgálatának eljárásrendjét.

A kezdeményezés vizsgálatának előzetes szakaszát követő részletes vizsgálati szakasza tartalmazza – többek között – a területen korábban folytatott tevékenységek, a kezdeményezés elbírálása időpontjában a környezeti állapotok, környezethasználatok vizsgálata, azok jellemzőinek, a terület fejlesztésre alkalmassá tételének egyéb feltételei és az ehhez szükséges intézkedések, valamint a fejlesztések pozitív és negatív hatásainak vizsgálatát.

A bizottság a kijelölés indokoltságával kapcsolatos véleményét a részletes vizsgálatra utalást követő 30 napon belül alakítja ki, és javaslatot is tartalmazó írásos véleményét a miniszternek megküldi. Ha a részletes vizsgálat során összetett szakkérdés értékelésének, illetve külső szakvélemény megkérésének a szükségessége merül fel, a bizottság a véleményét a részletes vizsgálatra utalást követő 75 napon belül alakítja ki.

 

A határozat a kihirdetését követő napon, azaz 2021. március 11-én lépett hatályba.

 

Magyar Közlöny 39. szám

 

XXVI. Mérnökbál

XXVI. Mérnökbál

„Elképesztően csodálatos és tiszteletreméltó a mérnökök világa” A báli szezon legrangosabb és legjobb hangulatú eseménye a hagyományos fővárosi mérnökbál, melyet két év szünet után, február 9-én rendezett újra Budapesten a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a Budapesti...

Ez a kis ultrahang matrica figyeli a testet

Ez a kis ultrahang matrica figyeli a testet

Egy amerikai kutatócsoport olyan ultrahangos matricát fejlesztett ki, amely képes a szervek bizonyos tulajdonságait elemezni a test mélyén. Könnyen viselhető a bőrön, és nagyobb biztonságot nyújthat, különösen a krónikus betegségben szenvedők vagy az átültetett...

3D nyomtatás folyékony fémmel

3D nyomtatás folyékony fémmel

Robusztusabb, gyorsabb, olcsóbb: az MIT kutatói továbbfejlesztették a folyékony fém 3D nyomtatási eljárását. Az eljárás forradalmasíthatja a fém nyomtatását és formázását.   Legyen szó acélról, alumíniumról vagy rézről: a fémnyomtatás nem újdonság az...