22° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
22° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...

Ajánlott mérnöki díjszabás

dec 14, 2020 | praxis

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 40/2020. (XII. 9) MMK Elnökségi határozattal a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabását az alábbiak szerint módosítja, illetve kiegészíti:

 

 

 A Magyar Mérnöki Kamara Elnökség

a mérnöki díjszabást évente felülvizsgálja;

a felülvizsgálat során a napidíj változásának mértékét a garantált bérminimum változásához kapcsolja;

megszünteti a mérnöki díjszabás időráfordítási sávjait és az egy mérnöknapra vonatkozó díj mértékét állapítja meg.

 

Az ajánlott mérnöki napidíj tartalma

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 18.§-ának figyelembevételével a mérnöki napidíj magában foglalja:  

 1. a szolgáltatást végzők bruttó munkadíja, valamint ezek járuléka,
 2. adók (az általános forgalmi adó kivételével),
 3. az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke,
 4. az értékcsökkenési leírás,
 5. vállalkozói nyereség,
 6. általános rezsiköltségek, ennek keretében
  1. irodabérlet vagy amortizáció, és rezsiköltségek,
  2. hardverek (számítógép, nyomtató, szkenner stb.), szoftverek költsége,
  3. könyvelés, ügyvédi szolgáltatás költsége,
  4. helyi közlekedés költsége,
  5. adminisztrációs költségek (posta, nyomtatás, másolás),
  6. kommunikációs költségek (weblap stb.),
  7. felelősségbiztosítási díj,
  8. kamarai tagdíjak költsége, szakmai továbbképzés költsége, rendezvények költsége,
  9. banki költségek,
 7. az egyéb ráfordítások

 

teljes összegét.

A mérnöki napidíj nem tartalmazza a távolsági közlekedés költségeit, azt külön kell elszámolni.

 Az ajánlott mérnöki napidíj mértéke

 A mérnöki napidíj mértékét a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

Mérnök kategóriák

Kiemelt mérnök

Különleges szaktudást és szakmai tapasztalatot igénylő, általános műszaki, szervezési, gazdálkodási és irányítási gyakorlattal rendelkező mérnök. Felelőssége műszaki, ügyviteli, gazdasági egyaránt. Széles, átfogó szakterület kiemelkedő, általánosan elismert szaktekintélye, kiemelkedő szakmai és irányítói gyakorlattal, tapasztalattal. Jellemzően nagy gyakorlattal és elismertséggel vezető tervezői, szakértői jogosultsággal rendelkezik.

 

Irányító mérnök

Önálló, nagy gyakorlatú és áttekintő képességű mérnök, széleskörű szaktudást, szakmai és irányítói tapasztalatot igénylő, felelősségteljes alkotó tevékenység. Elsősorban munkacsoport(ok) munkáját irányítja, osztozik azok felelősségében, esetenként önálló munkát is végez. Felelős a saját és az általa irányított mérnökök munkájáért is. Széles szakterület nagy tapasztalatú, átfogó ismerője, egy vagy több speciális terület szakértője, irányításban és gazdálkodásban gyakorlattal rendelkezik. Jellemzően vezető tervezői, szakértői jogosultsággal rendelkezik.

 

Önálló mérnök

Az átlagos, egyszerűbb feladatokat önállóan, felelősséggel megoldja, az összetett, speciális feladatokat esetenkénti irányítással, vagy szakértő bevonásával oldja meg. Irányítja a beosztott mérnök munkáját. Egy szakterületen általános szakismerettel és gyakorlattal rendelkezik. Jellemzően tervezői, kezdő szakértői jogosultsággal rendelkezik.

 

Beosztott mérnök

Irányítás alapján végzett felelősség-teljes mérnöki tevékenység, Munkáját részben önállóan végzi, de rendszeres irányítása szükséges. A munkájáért a felelősség részben őt, részben az irányítóját terheli. Egy adott szakterületen kellő gyakorlattal rendelkezik.

 

Gyakornok

Irányítás mellett végzett műszaki, mérnöki tevékenység. Feladatai kezdő szaktudást igénylő részfeladatok önálló megoldása, de a felelősséget a munkáért az irányító mérnök viseli. Szakismerete az egyetemi, főiskolai végzettség szintjének és 1-2 éves műszaki gyakorlatnak felel meg, tervezői, ill. szakértői jogosultsággal még nem rendelkezik.

 

Segédtervező, szerkesztő (nem mérnöki tevékenység)

Irányítás alapján végzett műszaki vagy irodai betanított tevékenység, szokványos, ismétlődő részfeladatok megoldása. Szaktudása legalább technikusi, vagy egyéb szakirányú középfokú végzettség és legalább hároméves szakmai gyakorlat.

 

A módosítás és kiegészítés 2021. január 1-jén lép hatályba.

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...