25° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
25° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...

Tervezői pályázat az Országos Magyar Épületgépész Napok alkalmából

aug 27, 2020 | praxis

Az Országos Magyar Épületgépész Napok koordinációs bizottsága nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére az „Országos Magyar Épületgépész Napok – 2020” alkalmából.

 

A pályázat témaköre

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése. A tervezett létesítmény nagysága nem releváns. Elsősorban igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól. Műemlék épületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti megoldása érdekes.

 

A tervpályázat célja

  • Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kísérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, a tervezők munkájának értékelése.
  • Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

 

Pályázati feltételek

A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek. Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat. Pályázni 2015–2020-ban megkezdett vagy megvalósult, magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet. Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy az „önkéntes” jelentkezés, a saját projekttel való pályázat hatékonysága csekély. Ennek oka többnyire a szerénység. Ezért 2020-ban új lehetőségként a személyes pályázaton túl mások – tervezői szervezetek, személyek – jelölésére, javaslatára is számítunk. A beérkezett javaslatok alapján az OMÉN koordinációs bizottsága felkéri pályázati anyag beadására a javasolt tervező kollégát.

Az értékelhetőség feltétele a pályázatok bemutatása előadás formájában az „Országos Magyar Épületgépész Napok – 2020” rendezvényen a Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4. alatti székházában. A prezentáció minősége is értékelési szempont lesz.

 

A pályázat beadásának módja

A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy a szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 A4-es oldalon.

A tervdokumentációból 1 példány műleírást és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.

Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak.

Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.

Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

 

A tervpályázat meghirdetése

A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu), a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata honlapján (www.e-gepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), az OMÉN önálló szervező honlapján (www.talalkozzunk.hu), valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

 

A tervpályázat jellege

A tervpályázat általános eljárású, a pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 12., 24 h.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat – Tervezői Pályázat” megjelöléssel a Magyar Mérnöki Kamara irodájába (1117 Budapest, Szerémi út 4.) kell postán vagy személyesen eljuttatni.

 

A bírálóbizottság

A pályázatokat elbíráló bizottság az MMK Épületgépészeti Tagozatának szakértői testülete, kibővítve az Épületgépészeti Tagozat elnökével vagy megbízottjával, Virág Zoltánnal, a DUOPLAN Kft. ügyvezető igazgatójával, a tervezői pályázatok állandó szervezőjével, továbbá a MÉGSZ és a MÉgKSZ elnöksége által kijelölt egy-egy taggal.

A beadott pályaművek értékelése november 26-án történik. Első lépésként a beadott pályaművek prezentációjára kerül sor november 26-án 13 órától az MMK földszinti előadótermében. Minden pályázó maximum 15 perc időtartamban mutathatja be a pályaművét. Fontos a kiemelésre érdemes műszaki megoldásokra fókuszálva összeállítani a prezentációt.

Ezt követően ül össze a bírálóbizottság és hozza meg döntését, a bírálandó pályaművek számától függően várhatóan 16–17 óra között.

A bírálóbizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. A pályázat eredményességének feltétele legalább 4 pályamű beérkezése. A pályázat első helyezettje „Az év épületgépész tervezője” díjban részesül. A nyertes pályázatok díjazására az „Országos Magyar Épületgépész Napok – 2020” rendezvényen kerül sor.

 

 

AZ ÉV EMBEREI – JELÖLÉSI FELHÍVÁS

 

Felhívjuk az épületgépész-társadalom minden tagját, a szakmai szervezeteket, az épületgépész-képzésben részt vevő oktatási intézményeket, hogy éljenek az éves díjakra történő jelölés lehetőségével!

 

A díjat azok a természetes személyek kaphatják, akik 2020-ban az épületgépészet terén kiemelkedő szakmai, tudományos vagy gazdasági tevékenységet végeztek, felkészültségükkel, etikus magatartásukkal példát mutattak az épületgépész-társadalom számára.

 

Díjkategóriák: „Az év épületgépész tervezője”, „Az év épületgépész oktatója”, „Az év épületgépész mérnöke”, „Az év épületgépész kivitelezője”, „Az év épületgépész márkaképviselője”.

 

A jelölés az alábbi szempontok szerint történik, a jelölést indokolni kell:

  • a magyar épületgépész-szakma területén kiemelkedően sikeres tevékenység végzése,
  • a jelölt adott kategóriában végzett tevékenysége,
  • feddhetetlen szakmai múlt és példamutató életút,
  • a magyar épületgépészet történelmi hagyományainak ápolása és annak megújulása iránti elkötelezettség,
  • a fiatal generáció szakmai fejlődésének, elhivatottságának támogatása,
  • hozzájárulás a műszaki ismeretek fejlesztéséhez és terjesztéséhez.

 

Jelölni elektronikusan, a rendezvény www.talalkozzunk.hu honlapján, a „Jelölés” menüpont alatti űrlap kitöltésével kell. A tervezői díjra jelölni nem kell, mert a díj nyertese a rendezvényhez kapcsolódó tervezői pályázat győztese.

Jelölési határidő: november 6.

Minden bizonnyal nehéz lesz a nagyszámú, arra érdemes személyből, vállalkozásból és szervezetből választani. Legyen minél nehezebb a bírálótestület dolga, jelöljenek a szakma képviselői, jelöljetek minél nagyobb számban! Éljetek a lehetőséggel, jelöljetek a megadott határidőig!

 

Gyurkovics Zoltán elnök, MMK Épületgépészeti Tagozat, az OMÉN koordinációs bizottságának elnöke

 

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...