Archívum

Beszámoló a Vasúti Szakosztály rendezte „Felsővezetéki szakmai nap”-ról

 

A Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztálya 2012. december 12-én a MÁV Zrt. Távközlő, Erősáramú és Biztosítóberendezési Központjában (Budapest, VI. Kmety u. 3.) 10.30 órai kezdettel „Felsővezetéki szakmai nap” névvel rendezvényt szervezett. A szakmai napon megjelent 80 résztvevő teljesen megtöltötte az előadási termet; három előadás hangzott el.
Csoma András okleveles villamosmérnök: „A felsővezetéki oszlopok méretezése, a kiválasztási folyamat szempontjai, a megoldás lehetséges alternatívái” című előadásában áttekintette a vasúti villamos felsővezetéki tartóoszlopok fejlődésének útját, az ezekkel szemben támasztott követelményeket, a kiválasztásuk és méretezésük során felmerülő gyakorlati problémákat, e problémák szilárdságtani szempontból való kezelési módját. Előadása végén javasolta az eddigi hagyományoktól eltérő, új oszloptípusok alkalmazását.
Kövér Gábor okleveles villamosmérnök: „A felsővezeték diagnosztikai mérőállomásának fejlesztése” című előadásában a felsővezetéki hosszláncok optimális kihasználhatóságának kérdéskörét elemezve ismertette a hőfüggést megvalósító védelem fejlesztési eredményeit, ezzel kapcsolatosan a hosszlánc-diagnosztikai mérőállomás tervezésének és kivitelezésének tapasztalatait, az energiaellátást biztosító szigetüzemű szolár energiaellátó egység vizsgálatának és alkalmazásának eredményeit. Befejezésül javaslatot tett a hálózati szintű hosszláncfelügyeleti rendszer kialakítására.
Rónai András okleveles villamosmérnök: „A felsővezetéki hálózat üzemviteli biztonságának fokozása” című előadásában a felsővezetéki hálózat üzemirányítása szempontjából adott áttekintést a távkezelt és távvezérelt rendszerek integrált kialakításáról, a lehetséges fejlesztési alternatívákról, a rendszerek adatátviteli kérdéseinek a MÁV MPLS IP VPN kapcsolaton való kialakításának változatairól, a különböző irányítási szintek hozzáférésének biztosításáról. Befejezésül a tervezett, egységes Villamos Vontatási Terhelésfelügyelet koncepciójáról tartott tájékoztatót.
A szakmai nap az előadásokkal kapcsolatos szakmai konzultációkkal fejeződött be. A résztvevők hasznosnak tartanák a villamos felsővezetői szakterületen további szakmai rendezvények megszervezését.

Csoma András tájékoztatója alapján összeállította: Rege Béla