Szakmai állásfoglalások

Az MMK Közlekedési Tagozatának szakmai nyilatkozata

2015. január 25-én megcsúszott a Kelenföldet és a Déli pályaudvart összekötő alagút déli bejárata melletti rézsű. Néhány napra rá további rézsűmozgások, illetve a helyükről elmozdult kapuzati kőelemek miatt az üzemeltető teljes vágányzárat rendelt el.

Az elmúlt időszakban több sajtóhír is megjelent a Déli pályaudvar pótlás nélküli megszüntetésével kapcsolatban. Ezek egy része arról szólt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálja a pályaudvar megszüntetésének lehetőségét is.

A Déli pályaudvarnak az 1861. évi megnyitása óta jelentős szerepe van az ország vasúti közlekedésben betöltött szerepe jelentős, a főváros nyugati, délnyugati elővárosi forgalmát alig pótolhatóan szolgálja ki, városközponti elhelyezkedéséből, metró- és villamoskapcsolataiból eredően Budapesten belüli szerkezeti pozíciói kiválóak.

A korábbi években is időről időre felmerült a pályaudvar átalakításának, megszüntetésének gondolata. Az üzemeltető bevonásával legutóbb 2001-ben készült átfogó vizsgálat. E vizsgálat és más tanulmányok is arra az eredményre jutottak, hogy a pályaudvar megszüntetése szolgáltatásminőségi, hálózatfejlesztési és szerkezeti szempontok alapján egyaránt indokolatlan, feladatköre a főváros vasúthálózati rendszerében nem vagy csak rendkívül nagy költségigénnyel és az érintett utazóközönséget hátrányosan érintően pótolható. A legutóbbi évek közösségi közlekedést előtérbe helyező szakmapolitikai törekvései, a tervezett S-Bahn-közlekedés kifejlesztése, a fővárosi behajtási díj (dugódíj) várt bevezetése különösen indokolják, hogy a legnagyobb forgalmi terhelést fogadó délnyugati városrész fogadó vasúti kapacitásai ne csökkenjenek, hanem inkább növekedjenek.

Forrás: Wikipedia Commons

Természetes, hogy a pályaudvar esetleges megszüntetése kapcsán többször felmerült már a ma vasúti üzemi területek által elfoglalt, értékes bel-budai területek hatékonyabb használatának jogos gondolata is. Célzott tanulmányok és külföldi példák azonban egyaránt igazolják, hogy a vasúti forgalmi funkciók megőrzése és az érintett terület ingatlanfejlesztése nemhogy egymást kizáró, hanem inkább egymást erősítő városfejlesztési esély lehet.

Fentiek értelmében a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata nem ért egyet a Déli pályaudvar megszüntetésével, hanem azzal a javaslattal él, hogy a megszüntetése helyett inkább arra irányuljanak a törekvések, hogy jobban beilleszkedjen a városszerkezet szövetébe.

Mindemellett a kamara szakemberei ismernek olyan építési, építésszervezési, munkabiztonsági megoldásokat, amelyek lehetővé tennék, hogy az előállt rézsűcsúszás helyreállítási munkálatai a vasúti forgalom minimális idejű zavarásával történjenek.

Kamaránk szakemberei készséggel állnak a döntések meghozóinak rendelkezésére jelen üggyel kapcsolatban éppúgy, mint más, hasonló esetek elkerülése vagy szakszerű, gyors kárenyhítése érdekében.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége