Jegyzőkönyvek

A Vasúti Szakosztály elnökségi ülésének jegyzőkönyve – 2015. 12. 02.

JEGYZŐKÖNYV,

amely a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről készült.
Az ülés helye: MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2015. december 02.


Megjelentek:

 • Sullay János elnök
 • Rege Béla elnökhelyettes
 • Csárádi János elnökségi tag
 • Kuna Ferenc elnökségi tag
 • Halmos Benedek küldött
 • Károly István meghívott
 • Bokory Gábor elnökségi tag kimentette magát

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

 1. Az elmúlt időszak eseményei
 2. Vasúti Szakosztály tisztújítás 2016
 3. Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad 1.

 • A Közlekedési Tagozat elnökségi ülésén oktatások területén elsősorban közutas témák voltak napirenden. Vasúti témák körében a V11- és D54-utasítások oktatása fog megtörténni kétórás időszakban. Az oktatást Csárádi János szervezi. További témák a pörgetett vasbeton felsővezetéki oszlopok gyártása, tervezése. Két előadó lehet, az előadások címét Sullay János kéri.
 • A Közlekedési Tagozaton belül internetes vitafórum indul, amely a Tagozat honlapján történik meg. A vitafórummal kapcsolatban felelősségvállalás nincs.
 • A Közlekedési tagozaton belül Közlekedésbiztonsági Szakosztály megalakítása folyamatban van.
 • Az MMK elnöksége továbbra is az elektronikus vizsgáztatást tartja a megfelelőnek.
 • A Bicske–Székesfehérvár vasútvonalon évek óta szünetel a forgalom. Ennek egy szakaszán Bicske–Felcsút–Alcsúti arborétum között keskeny nyomtávú vasút megépítését tervezik, amelynek egy részén, Felcsút–Alcsúti arborétum között a vasúti pálya elkészült. Az NKH a használatbavételi engedélyt csak a nyári időszakra adta meg. A felcsúti kisvasúttal kapcsolatban értekezletet tartanak, amelyen Sullay János vesz részt.

Ad 2.
A Vasúti Szakosztály elnökségi tagjainak és küldötteinek mandátuma 2016. június 19-én lejár. A tisztújítás lebonyolítására Jelölőbizottságot állítunk fel, elnökének Károly Istvánt kértük fel, aki a feladatot vállalta. A korábbi választásokhoz hasonlóan a Jelölőbizottság legalább öttagú lesz. Rege Béla bejelentette, hogy a Vasúti Szakosztályban a 2016. évi tisztújítás után tisztséget nem vállal. Indoklásul elmondta, hogy a Vasúti Szakosztály 1994. évi megalakulása óta az elnökség tagja, kora miatt további tisztséget nem vállal. Az elnökség felkérte Rege Bélát, hogy legyen a Jelölőbizottság tagja, aki ezt a megbízást elfogadta. A Jelölőbizottság tagjainak névsorát a Vasúti Szakosztály elnöksége a következő ülésén hagyja jóvá, amit a továbbiakban a Közlekedési Tagozat honlapján és a Mérnök Újságban is közölni fogunk.

Ad 3.
A következő elnökségi ülést 2016. január 13-án (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Károly István meghívott

Szíves tudomásul: Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján