Jegyzőkönyvek

A Vasúti Szakosztály elnökségi ülésének jegyzőkönyve – 2015. 02. 25.

JEGYZŐKÖNYV,

amely a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről készült.
Az ülés helye: MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2015. február 25.

Megjelentek:

 • Sullay János elnök
 • Rege Béla elnökhelyettes
 • Bokory Gábor elnökségi tag
 • Csárádi János elnökségi tag
 • Csoma András elnökségi tag
 • Kuna Ferenc elnökségi tag
 • Halmos Benedek küldött

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

 1. Az elmúlt időszak eseményei
 2. Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad 1.
A Közlekedési Tagozat elnökségi ülésén a Vasúti Szakosztály nem vett részt.

 • A vasúti jogosultsági rendszer továbbra is rendezetlen. A területi kamarák számára a Kamara vezetése semmilyen írásbeli utasítást nem adott ki.
 • Csárádi János bejelentette, hogy kezdeményez egy petíciót a Kamara nagyobb mértékű bevonásra a vasúti kérdések megoldása érdekében.
 • A Vasúti Szakosztálynak vasúti szakmai kérdésekben fórum összehívását kell kezdeményeznie. Zaránd György úr, a MÁV Start vezetője tervezi a rendezvényen való részvételt.
 • Rege Béla beszámolt az MMK rendkívüli küldöttgyűléséről, amelyet 2015. január 31-én tartottak meg a Lurdy Házban.
 • Bokory Gábor bejelentette, hogy vasúti pályás szakmérnöki diplomát szerzett a BME-en, továbbá megválasztották a Budapesti és Pest Megyei Kamara küldöttévé.
 • Csárádi János beszámolt arról, hogy a MÁV az ÖBB-től Oerlikon fékes, használt vasúti kocsikat szerzett be, darabonként 40 millió forintért. A MÁV-nál jelenleg csak Knorr fékrendszerű kocsik vannak forgalomban, így a megvásárolt kocsik üzemeltetése nem lesz egyszerű és olcsó feladat.

Ad 2.
A következő elnökségi ülést 2015. március 25-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött

Szíves tudomásul: Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján