Díjak, kitüntetések

Csány László-díj

Felhívás a Csány László-díj kitüntetés javaslatára

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére

Csány László-díj

kitüntetést alapított. E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja át, akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint

  • kiemelkedő alkotótevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként vagy építőként;
  • akik alkotói tevékenységükön túl a közlekedés területén működő mérnökök képzésével, társadalmi, illetve tudományos tevékenységükkel a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették, a magyar mérnökök nemzetközi elismertségét növelték.
Csány László

A kitüntetést megtestesítő kisplasztikára – az alkotó szobrászművész által szignózva – Csány László domborított portréja, valamint a „Csány László-díj” és a „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül.

A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat elnöksége, bármely szakosztálya, területi szakcsoportja vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen.
A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással, eredeti aláírással ellátott, nyomtatott dokumentumként, valamint elektronikus levélként, PDF-formátumban

2023. április 21-ig

a Kuratórium elnökének, Kiss Károlynak a postai (FŐMTERV, 1024 Budapest, Lövőház utca 37.) és a kiss.karoly@fomterv.hu elektronikus levelezési címére, „Csány László-díj-javaslat” tárgymegjelöléssel kell eljuttatni.

Csány László-díj

A díj odaítélésére tett javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a javasolt személy adatait (név, kamarai azonosító),
  • szakmai tevékenységét méltató életrajzot,
  • a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását,
  • a javaslat indoklását,
  • az ajánló személyek adatait (név, kamarai azonosító).

A kitüntetésre beérkezett javaslatokat a Csány László-díj Kuratóriuma értékeli, majd titkos szavazással dönt a kitüntetés(ek) odaítéléséről.

Rendkívüli indokolt esetben a díjazottak közül évente legfeljebb egy fő részére adományozható a posztumusz díj.

Nem kaphatnak Csány László-díjat a Kuratórium tagjai mandátumuk lejártáig.

A Csány László-díj átadására a Közlekedési Tagozat küldöttgyűlésén kerül sor, amelynek tervezett időpontja 2023. június 2.

A hatályos Csány László-díj szabályzata és az eddigi díjazottak névsora megtekinthető:

Csány László-díj, Felhívás 2023

Csány László-díj, korábbi díjazottak

Csány László

A Csány László-díj kuratóriuma