Ágazati stratégiák, fejlesztési tervek

Budapesti agglomerációs vasúti stratégia

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) készítése az Európai Unió
támogatásával, a 2016-HU-TMC-0319-S sz. CEF projekt keretében, az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatásával valósult meg. A BAVS-t nyílt közbeszerzési
eljárás (2018/S 075-167058) eredményeként a TRENECON Kft., a FŐMTERV Zrt. és a KTI
Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium dolgozta ki.

A BAVS olyan ágazati stratégia, amelyhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet Stratégiai
Környezeti Vizsgálat (SKV) készítését is előírta.
Az EU módszertani előírások beépítésének érdekében JASPERS szakértők is részt vettek a
Stratégia és a környezeti értékelés szempontjainak kidolgozásában.
A BAVS minden munkafolyamatában vizsgálta a fenntarthatósági- illetve környezetvédelmi
szempontok érvényesülését. A környezeti értékelés beépülése biztosítja, hogy csak olyan
intézkedések legyenek elfogadva, melyek környezetileg is értéket teremtenek és óvnak.

A BAVS tartalma

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia arra vállalkozik, hogy stratégiai szintű
javaslatot adjon az átjárhatósági nehézségek miatt létrejött utas- és teherforgalmi szűk
keresztmetszetek feloldására. A Stratégia a budapesti vasútfejlesztések céljainak és
intézkedéseinek levezetése mellett a vasút és város kapcsolatának rövid leírását, a távlati
megoldás bemutatását is tartalmazza, mely alapján azonosíthatók lesznek a jövőbeni
fejlesztési projektek és intézményi változtatási igények.

Ismerje meg a teljes dokumentumot: https://budapestvasut2040.hu/strategia/

További információ a projekt honlapján: https://budapestvasut2040.hu/