Archívum

Beszámoló a „Vasúti műtárgyépítések 2013-ban” című szakmai napról

A Vasúti Hidak Alapítvány, a Magyar Mérnök Kamara (MMK) Vasúti Szakosztálya, valamint a MÁV Zrt. közös rendezésében a Baross Gábor Oktatási Központban 2013. november 4-én „Vasúti műtárgyépítések 2013-ban” című szakmai napot tartottak. A rendezvénynek 125 fő résztvevője volt.
A szakmai napon, amelyet Vörös József, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitott meg, jelentős vasúti hídépítésekről hallhattunk előadásokat. Átadták a Kelenföld–Tárnok vonalszakaszt, beszámoltak a Szajol–Lökösháza vasútvonal egyes szakaszainak átépítéséről, a Szolnok–Szajol vonalszakasz hídépítéséiről.
A szakmai nap első részének levezető elnöke Rege Béla, a Vasúti Szakosztály elnökhelyettese volt. A következőkben röviden ismertetem az elhangzott előadásokat.

Erdődi László, MÁV Zrt.: Vágányzárbarát technológiák jelentősége a vasúti hídépítéseknél című előadásában felhívta a figyelmet az előírások változására, az 1/2010 MÁV Vágányzári Utasításra, a tervezési mód és idő fontosságára, továbbá arra az új szemléletre, hogy a fuvaroztató érdeke megelőzi a biztonság érdekét, a felügyeleti feladatok újraértékelődnek. A felvetett problémákra a szakma válasza az, hogy nagyobb szerepe lett a diagnosztikának és az állapot értékelésének. A gyakorlati megvalósítás során a tervezési irányelveket, típusterveket kell alkalmazni, az acél- és vasbeton hidak szerkezeteit a fenti követelmények szerint kell tervezni, a résfalas szerkezeteket az építési idő rövidítésre kell alkalmazni. Az úszólemezeknek új funkciója is lesz, a rugalmas átmenetet biztosítják a pálya és hídszerkezet között. A korszerű, hegesztett szerkezetű, nagyobb sebességre alkalmas provizóriumok alátámasztásainál új megoldásokat mutatott be.

Lakatos István, MÁV Zrt.: Gyoma–Békéscsaba vasúti vonalszakasz hídmunkái című előadásában ismertette, hogy az érintett kétvágányú szakaszon 46 darab, vasúti terhet viselő híd található. Ezek közül különösen figyelemre méltó az az acélhíd, amelynél a jobb vágányban a meglévő, szegecselt rácsos szerkezet főtartóit megtartották, a pályaszerkezetet viszont átépítették. A bal vágányban ferde gerincű, hegesztett szerkezetet építettek be. A vonalszakaszon négy darab, vasúti terhet nem viselő hidat (közúti felüljáró, gyalogfelüljáró) építettek. Elemezte az előfordult építési hibákat (aluljáróban a víztelenítő szivattyú helytelen beállítása, csapóeső elleni védelem).

Tóth Axel Roland, MÁV Zrt.: Hídépítések a Budapest–Esztergom vasútvonalon című előadásában elmondta, hogy a vasútvonal három szakaszban épül át. Az I–II. szakasz kiviteli tervei készen vannak, a kivitelezés megkezdődött. A III. szakaszon a hídvizsgálatokat végzik. A sebességet 100 km/h-ra emelik, a menetidő lényegesen csökken. A vasútvonal villamosítása 2014–2015-ben készül el. Külön érdekességek közé tartozik a téglaboltozatok védelmének megoldása. A Dorog állomás vágányai alatt átvezető aluljárót Dorog önkormányzata ipari műemléknek nyilvánította, ezért itt nem lehetett megoldani az akadálymentesítést. Az új közúti aluljárók tartóbetétes áthidalásokkal épülnek meg.

Szűcs József, KÖZGÉP Zrt.: Vác állomás műtárgyépítései című előadásában az itt épülő 17 műtárgy közül a legfontosabbak építéséről számolt be. A 333+35 szelvényben épülő, hat méter nyílású aluljáró egyben peronaluljáró is, amelynek akadálymentesítését liftekkel oldották meg. A munkagödör biztosítása hátrahorgonyzott szádfalakkal készült el.

Maller László, KÖZGÉP Zrt.: A Körmendi gyalogfelüljáró építése című előadásában az első fűthető burkolatú vasúti gyalogfelüljáró építését ismertette. A régi gyalogfelüljárót 2010-ben elbontották. Az új, háromnyílású együtt dolgozó vasúti pályalemez folytatólagos szerkezetű. Az acél áthidalószerkezetet több darabban előregyártva, közúton szállították a helyszínre. A közbenső támaszokat éjszakai vágányzárban építették meg. További újdonság, hogy a gyalogfelüljáró térfigyelő kameráit bekötötték a rendőrséghez.

A szünet után, a második részben a levezető elnöki feladatokat Kuna Ferenc, a Közlekedési Tagozat elnökhelyettese látta el.

Legeza István, MÁV Zrt.: Hídvizsgálatok és próbaterhelések tapasztalatai című előadását a hatályos jogszabályok, a vasúti hídszabályzati és műszaki előírások ismertetésével kezdte. Ezután a Kelenföld–Tárnok, illetve a Piliscsaba–Pilisvörösvár vasútvonalakon szerzett hídvizsgálati és próbaterhelések tapasztalatait adta elő.

Sélley Tivadar, KÖZGÉP Zrt.: Műtárgyépítések a Szajol–Püspökladány vasútvonalon című előadásában gyalogaluljárók (Karcag, Törökszentmiklós, Püspökladány) építését ismertette. Külön érdekesség volt az apavári Hortobágy-csatornahíd acélszerkezetének felújítási munkája. A rácsos főtartó hegesztett kivitelű, a pályaszerkezet szegecselt szerkezetű. Az új felépítmény Edilon-kivitelű, a kicserélt saruk korszerű megoldásúak. A kivitelezési idő a tervezett 60 nap helyett 42 nap volt.

Az előadások után került sor a Vasúti Hidak Alapítvány díjainak 2013. évi átadására. Az egyéni szakmai nívódíjat Simon Ilona, a MÁV PVTK Pécs-Dombóvár alosztályának hidász szakaszmérnöke kapta. Az indokolást Virág István, a MÁV Zrt. Vasúti Híd- és Alépítményi Osztályának vezetője ismertette. Simon Ilona kiemelkedő munkát végez a felügyelete alá tartozó vasúti hidak fenntartási és felújítási munkáiban. Ezekben kitűnik korszerű megoldási javaslataival. Kiváló munkát végzett a 2012. évi VIII. Vasúti Hidász Találkozó alkalmából kiadott „Vasúti hidak a Pécsi Igazgatóság területén” című szakkönyv egyes fejezeteinek megírásában. A díjat Kuna Ferenc, az MMK Közlekedési Tagozatának elnökhelyettese adta át. A 2013. évi Korányi-díjat a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma Rege Bélának, a kuratórium volt elnökének ítélte oda. Az indoklást Kissné Edit, a kuratórium titkára ismertette. Rege Béla egész munkásságát a vasúti hidaknak szentelte, a Vasúti Hidak Alapítványnak alapításától kezdve,16 éven át volt elnöke, a közlekedésügy területén elért hazai és nemzetközi sikerei és életműve elismeréseként érdemelte ki a Korányi-díjat. A díjat Korányi Noémi, Korányi professzor unokája adta át. A díjazottak megható szavakkal, külön-külön köszönték meg az elismeréseket.
A szakmai nap Vörös József elnöki zárszavával fejeződött be. Megköszönte az előadók felkészülését, a levezető elnökök közreműködését és az időkeretek pontos betartását, valamint Virág István osztályvezető úrnak az előkészítési munkáját, Kissné Edit és Legeza István szervezési munkáját, megköszönte a résztvevők figyelmét, és jó egészséget kívánva ajánlotta az elhangzott ismeretek hasznosítását.

Összeállította: Rege Béla