Jegyzőkönyvek

A Vasúti Szakosztály elnökségi ülésének jegyzőkönyve – 2016. 03. 09.

JEGYZŐKÖNYV,

amely a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről készült.
Az ülés helye: MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2016. március 9.
Megjelentek:

Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Bokory Gábor elnökségi tag
Csoma András elnökségi tag
Kuna Ferenc elnökségi tag
Halmos Benedek küldött
Károly István meghívott

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

 1. Újabb események
 2. Vasúti Szakosztály tisztújítás 2016
 3. Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad 1.
Sullay János tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közlekedési Tagozat elnökségi ülését később tartják meg, így ezzel kapcsolatban nincs újabb információ.

Ad 2.
Károly István, a Jelölőbizottság elnöke beszámolt a Vasúti Szakosztály elnökségi tagjainak és küldötteinek tisztújítására vonatkozó előkészítésekről.
A Vasúti Szakosztály elnökére vonatkozó jelölést Bokory Gábor elfogadta. A jelenlegi elnökség tagjai közül eddig Csárádi János, Csoma András, Kuna Ferenc vállalták a jelölést. Az elnökségbe jelenleg tíz fő jelöltet vettek számításba, ebből egy póttagot kell választani. A küldöttek jelöltjeivel kapcsolatban a tagok felével sikerült beszélni. Csoma András szerint további küldöttjelöltekkel javasolt tárgyalni.
A 2016. április 28-i tisztújítás napirendje a következő lesz:

 1. Regisztráció 9.00 órától
 2. Megnyitó
 3. Elnökség beszámolója, hozzászólások, a beszámoló elfogadása
 4. Jelölőbizottság beszámolója, helyszíni jelöltállítások
 5. Elnök, elnökségi tagok megválasztása
 6. Dr. Mosóczi László igazgató: „A NIF vasútfejlesztési projektjei 2020-ig” című előadása
 7. Elnök, elnökségi tagok választási eredményeinek ismertetése
 8. Küldöttek választása
 9. Küldöttek választási eredményeinek ismertetése

A meghívót a Mérnök Újságban és a Közlekedési Tagozat honlapján jelentetjük meg. A Közlekedési Tagozat honlapján ezenkívül a Jelölőbizottság által megadott valamennyi jelölt nevét (elnök, elnökségi tagok, küldöttek) megadjuk. Felelős: Rege Béla.

Ad 3.
A következő elnökségi ülést 2016. április 20-án (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Károly István meghívott