Jegyzőkönyvek

A Vasúti Szakosztály elnökségi ülésének jegyzőkönyve – 2014. 06. 25.

JEGYZŐKÖNYV,

amely a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről készült.
Az ülés helye: MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2014. június 25.

Megjelentek:

  • Rege Béla elnökhelyettes
  • Bokory Gábor elnökségi tag
  • Kuna Ferenc elnökségi tag
  • Igazoltan távol: Sullay János elnök

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:
1. Az elmúlt időszak eseményei
2. Beszámoló a Közlekedési Tagozat tisztújító közgyűléséről
3. Egyéb kérdések
Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:

Ad 1.
A Közlekedési Tagozat új elnöksége Lakits György elnökletével megtartotta első ülését. Elnökhelyettesnek Kocsi Tündét választották meg. Bokory Gábor elnökségi tag tervzsűrifeladatot kapott. A továbbképzés új rendszerében a 2013. december 31-ig megszerzett igazolásokat a Kamara elfogadja (max. 20 pont). A vasúti jogosultságok ügyében a Kamara főtitkára levelet írt a Közlekedési Tagozat elnökének. A levélre az volt a válasz, hogy a Tagozat már korábban elküldte a javaslatait.

Ad 2.
A Közlekedési Tagozat 2014. május 30-án megtartott tisztújító közgyűlésén Bokory Gábort és Horváth Róbertet elnökségi tagnak, Rege Bélát országos küldöttnek választották meg. A közgyűlésen Hamarné Szabó Mária leköszönő elnök beszámolója után Rege Béla a Vasúti Szakosztály nevében megköszönte az elnök asszony munkáját, majd kifogásolta a Csány László-díj odaítélésének rendszerét, amelyben a jelölteknél nem veszik figyelembe a kamarai munkát. Cholnokyné Ferenczi Éva kuratóriumi elnök felszólalásban javasolta, hogy az újjáválasztandó kuratórium ennek megfelelően módosítsa a díj odaítélésének szabályzatát. A továbbiakban Rege Béla megismételte a Vasúti Szakosztály véleményét, hogy a továbbképzés eddigi rendszerének előnye az volt, hogy az érdekelt kollégák színvonalas szakmai előadásokon vehettek részt, és nem a Kamara által sokszor hangoztatott „pontvadászatról” volt ezeken szó. Ismertette továbbá, hogy a vasúti tervezői jogosultságok többszöri felvetésünk ellenére továbbra is kifogásolhatóak. Ennek már szomorú tapasztalata a villamos felsővezeték-tervezése. Szabó István debreceni küldött elmondta, hogy hibás tervezés miatt Püspökladány állomás átépített felsővezetéki rendszerét nem lehetett üzembe helyezni.

Ad 3.
A következő elnökségi ülést 2014. szeptember 10-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött

Szíves tudomásul: Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján