25° C
Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van.
25° C
Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van.
A kínaiak új életet lehelnek a régi napelem modulokba

A kínaiak új életet lehelnek a régi napelem modulokba

A használt napelem modulok újrahasznosítása egyre fontosabb szerepet kap a jövőben. Egy kínai kutatócsoport kifejlesztett egy könnyen méretezhető (felskálázható) módszert nagyszámú napelem modul környezetbarát újrahasznosítására azok életciklusának végén.  A fosszilis...

Garantált minőség a hőszigetelésben: Austrotherm

Garantált minőség a hőszigetelésben: Austrotherm

Az építőanyag-gyártók számára a minőség biztosítása és folyamatos ellenőrzése kulcsfontosságú, mivel az anyag­minőség meghatározza a szerkezetek tartósságát és élettartamát, ezáltal hosszú távon költségmegtakarítás érhető el. Dr. Bozsaky Dávid tanszékvezető egyetemi...

Különleges naperőmű kezdte el működését Környén

Különleges naperőmű kezdte el működését Környén

Üzembe helyezték az első hazai, ipari naperőművet, amelynek termelése automatikusan, a pillanatnyi igények szerint finomhangolható.   Egyre több magyarországi iparvállalat tesz komoly lépéseket, hogy zöldebbé tegye energiafogyasztását. Számukra azonban kihívást...

Szigorú ellenőrzések: 111 jogorvoslati eljárást kezdeményezett tavaly a Közbeszerzési Hatóság

jún 10, 2024 | piac

Összesen 2869 milliárd forint összértékben folytattak le eredményes közbeszerzéseket a magyarországi ajánlatkérők 2023-ban. A verseny fokozódott, hiszen tavaly eljárásonként átlagosan már 7,6 ajánlat érkezett a gazdasági szereplőktől. A közbeszerzések értékéből a kis- és középvállalkozások részesedése 8%-kal nőtt a megelőző évhez képest, így minden közbeszerzésben elköltött 100 forintból 58 forint került a kkv-szektorba.

 

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elfogadta a Közbeszerzési Hatóság 2023-ra vonatkozó beszámolóját. 2023-ban az ajánlatkérők összesen 7964 darab eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le, így az eljárások száma érdemben nem változott, mindössze 0,9%-kal haladta meg a megelőző évi értéket. Az eredményes közbeszerzések végleges összértéke 2023-ban 2869,1 milliárd forintot tett ki, ami mintegy kétharmada a megelőző évben mértnek.

Az eljárások számának beszerzési tárgyak szerinti megoszlása 2023-ban az előző évihez hasonlóan alakult, azonban a közbeszerzések összértékének beszerzési tárgyak szerinti megoszlásában az előző évekhez képest számottevő változásokat tapasztalhattunk. Míg az árubeszerzések értékaránya 2023-ban az előző évi kétszeresére (41,1%-ra) növekedett, addig a korábban legnagyobb részesedéssel rendelkező építési beruházások összértéke az eredményes eljárások értékének kevesebb, mint egyharmadát (31,7%-át) adta. A szolgáltatásmegrendelések értéke az összérték negyedét tette ki. A fenti változások oka az volt, hogy míg az építési beruházás tárgyú közbeszerzések száma mindössze 1,9%-kal maradt el a 2022. évi adattól, addig értékük a harmadára esett vissza egy év alatt.

 

„Az elmúlt év nemcsak a magyar gazdaságot, de a közbeszerzési piac szereplőit is újabb kihívások elé állította. A törölt, illetve elhalasztott építési beruházások, a globális válság, majd az energiaárak növekedése és az energiahordozók világpiacának koncentrálódása teljesen újszerű helyzetet eredményezett. Az adatokból jól látszik, hogy a nemzetgazdaságba 2023-ban is jelentős források áramlottak a közbeszerzési piacon keresztül, annak volumene azonban érzékelhető módon csökkent az építési beruházások értékének visszaesése okán, összetétele pedig így a korábbiakban megszokottakhoz képest jelentősen átrendeződött” – hívta fel a figyelmet Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

A közbeszerzési piacon megvalósuló verseny intenzitásának egyik fontos mérőszáma az egyajánlatos szerződések számának alakulása: számarányuk az egy évvel korábbi adatokhoz képest az uniós és a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzések tekintetében egyaránt csökkent.

A versenyhelyzet másik mérőszáma a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások (HNT-k) alakulása. A lezárult HNT-k szám- és értékaránya a 2022-es évhez viszonyítva alig változott: vagyis mind az uniós, mind a nemzeti eljárásrendben alacsony maradt. A HNT-k számaránya hosszú évek óta az Európai Bizottság által megadott 5%-os küszöb alatt van.

Az ajánlatok átlagos száma, vagyis az egy eljárásra jutó ajánlatok száma 2023-ban megközelítőleg 8 darab volt (7,6 darab), ami határozott növekedést mutat a korábbi évek stagnálása után.

A Közbeszerzési Hatóság összetett és egyre szigorúbb ellenőrzésekkel biztosítja a magyarországi közbeszerzések törvényességét, melynek első állomása a hirdetmény-ellenőrzés. A 2023-ban beérkezett és feldolgozott hirdetmények száma a 2022. évhez hasonlóan kimagasló volt: a Hatóságnál 2023-ban összesen 27 316 db hirdetményt iktattak és dolgoztak fel, az ennek kapcsán kibocsátott hiánypótlási felhívások száma pedig rekordot döntött. Összesen 28 441 db olyan hiánypótlási felhívást küldött meg a Hatóság az ajánlatkérők részére, amelyben az eljárásokkal kapcsolatos hibák kijavítását kérte. Mivel az ajánlatkérők a hiánypótlási felhívásban jelzett problémákat rendszerint orvosolják, az előzetes kontroll számos jogsértést, illetőleg a közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmatlan hirdetmény közzétételét akadályozza meg.

„Munkatársaim a tavalyi évben munkanaponként 113 db, egyenként átlagosan 5 db észrevételt tartalmazó hiánypótlási felhívás kibocsátásával (azaz éves szinten mintegy 142 205 db hiánypótlási ponttal) segítették elő, hogy a magyar közbeszerzési eljárások jogszerűsége biztosított legyen” – mutatott rá Dr. Kovács László.

Emellett a tavalyi év folyamán a Közbeszerzési Hatóság 100 szerződés-ellenőrzési eljárást folytatott le hivatalból. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt 598 jogorvoslati eljárás indult, melyből 254 jogorvoslat szintén hivatalból került kezdeményezésre, ebből 111 jogorvoslati eljárást maga a Közbeszerzési Hatóság kezdeményezett. A Döntőbizottság döntései ellen benyújtott keresetek aránya változatlanul alacsony, és a Döntőbizottság pernyertességi aránya a 2023. évben is elérte a 90%-ot.

A szigorú és következetes ellenőrzési rendszer mellett ugyanakkor a Hatóság továbbra is a prevenciót tartja legalkalmasabbnak a hatékony közpénz-felhasználás átláthatóságának és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítására, továbbá a tisztességes közbeszerzési verseny feltételeinek megteremtésére.

A kínaiak új életet lehelnek a régi napelem modulokba

A kínaiak új életet lehelnek a régi napelem modulokba

A használt napelem modulok újrahasznosítása egyre fontosabb szerepet kap a jövőben. Egy kínai kutatócsoport kifejlesztett egy könnyen méretezhető (felskálázható) módszert nagyszámú napelem modul környezetbarát újrahasznosítására azok életciklusának végén.  A fosszilis...

Garantált minőség a hőszigetelésben: Austrotherm

Garantált minőség a hőszigetelésben: Austrotherm

Az építőanyag-gyártók számára a minőség biztosítása és folyamatos ellenőrzése kulcsfontosságú, mivel az anyag­minőség meghatározza a szerkezetek tartósságát és élettartamát, ezáltal hosszú távon költségmegtakarítás érhető el. Dr. Bozsaky Dávid tanszékvezető egyetemi...

Különleges naperőmű kezdte el működését Környén

Különleges naperőmű kezdte el működését Környén

Üzembe helyezték az első hazai, ipari naperőművet, amelynek termelése automatikusan, a pillanatnyi igények szerint finomhangolható.   Egyre több magyarországi iparvállalat tesz komoly lépéseket, hogy zöldebbé tegye energiafogyasztását. Számukra azonban kihívást...