17° C
Ma 2023. május 30., kedd, Janka és Zsanett napja van.
17° C
Ma 2023. május 30., kedd, Janka és Zsanett napja van.
Júniusi mérnök-kalauz

Júniusi mérnök-kalauz

Technikatörténeti érdekességek, műszaki- és mérnöki évfordulók 2023 júniusában.   140 éve született Mende Jenő tanár Bátorkeszin, 1883. június 3-án született Mende Jenő (1883-1944) fizikatanár, ismeretterjesztő, rádióamatőr. A budapesti Tudományegyetemen szerzett...

2,8 százalékkal csökkentek a beruházások az első negyedévben

2,8 százalékkal csökkentek a beruházások az első negyedévben

A beruházások volumene 2023 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,8 százalékkal csökkent, az előző negyedévhez képest – szezonálisan kiigazítva – 1 százalékkal nőtt. A beruházások volumenét jellemzően a vállalkozások csökkenő aktivitása...

Áprilisi mérnök-kalauz

márc 28, 2023 | história

Technikatörténeti érdekességek, műszaki- és mérnöki évfordulók 2023 áprilisában.

 

140 éve született Nádai Árpád mérnök

Budapesten, 1883. április 3-án született Nádai Árpád Ludvig (1883-1963) gépészmérnök, egyetemi tanár. Neumann Miksa és Schein Rozália fiaként született. 1906-ban Zürichi Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet. Előbb a budapesti Schlick-gyárban dolgozott, majd Münchenben vállalt tervező-mérnöki állást. 1909-től 1912-ig a Berlini Műszaki Egyetemen Eugen Meyer (1868-1930) mellett volt tanársegéd, közben 1911-ben műszaki doktori fokozatot szerzett. 1918-ban a Felix C. Klein (1849-1925) német matematikus által Göttingenben alapított kutatóintézetbe került. 1926-tól a Göttingeni Egyetem alkalmazott mechanika tanára volt. 1927-ben, az USA-ba, a Westinghouse Laboratories-ba ment, Sztepan Timosenko utódjaként. 1929-ben Pittsburghba költözött, ahol a Westinghouse Electric Company műszaki szakértője és tanácsadója lett. Tudományos munkássága a rugalmasságtan körében maradandó értékű; úttörő jelentőségű a lemez-elméletre vonatkozó kutatása. 1975 óta az Amerikai Gépészmérnökök Társasága (American Society of Mechanical Engineers – ASME) a legkiválóbb anyagtudósokat évenként Nádai Éremmel tünteti ki.

 

125 éve született Gombás Tibor mérnök

Nagykenden, 1898. április 4-én született Gombás Tibor (1898-1968) gépészmérnök. Tordán érettségizett, majd az I. világháborúban katona volt. Mérnöki diplomájának megszerzése után a Ganz Mozdony-, Vagon- és Gépgyárban dolgozott, ahol a Diesel-motorok számítás- és méretezéstechnikájával foglalkozott, főként a dinamikai lengéstani és szilárdsági méretezéssel. Nemcsak tehetséges mérnök, hanem kiváló pedagógus és szervező is volt. A Ganz-Technikum egyik alapítója, majd évekig annak tanára és igazgatója volt. A BME Hadmérnöki karán 1957-ig, a kar megszűntéig a gépelemek c. tantárgy meghívott előadója volt. A Gépipari Tudományos Egyesület kiadásában megjelent Műszaki Nagyjaink életrajzgyűjtemény első három kötetének munkájában mint szerző, mint társszerző és lektor vett részt. Kutató- és értékelő munkát végzett a leendő magyar Műszaki Múzeum alapjainak megteremtésére a Művelődésügyi Minisztérium műszaki emlékek nyilvántartó és gyűjtő csoportjában.

170 éve született Zipernowsky Károly mérnök

Bécsben, 1853 április 4-én született Zipernowsky (Zipernovszky) Károly (1853-1942) gépészmérnök, műegyetemi tanár, akadémikus, az elektronikai iparunk megalapozója, aki egyenáramú gépek és az elektromos világítás tökéletesítésével is foglalkozott. Nagy szerepe volt az elektromos közvilágítás kiépítésében. Zipernowsky Károly 1883-ban Déri Miksa (1854-1938) mérnök-feltalálóval öngerjesztésű, váltakozó áramú generátort szerkesztett. Bláthy Ottó Titusz (1860-1939) gépészmérnökkel és Déri Miksával közösen 1885-ben szabadalmaztatott legjelentősebb találmánya a tetszőleges áttételű, zárt vasmagos transzformátor és váltakozó áramú energiaelosztó rendszer párhuzamosan kapcsolt transzformátorokkal. 1893-1924 között a budapesti Műegyetemen az erősáramú elektrotechnika ny. r. tanára, 1910-12-ben a gépészmérnöki osztály dékánja volt. 1905-től 33 éven át a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökeként is tevékenyen részt vett a hazai találmányok és kutatások felkarolásában és összehangolásában.

100 éve született Gesztelyi Ernő tanár

Szerencsen, 1923. április 5-én született Gesztelyi Ernő (1923-1991) matematika-fizika szakos középiskolai tanár. Az egyetem elvégzése után 2 évig a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Matematika Tanszékén volt tanársegéd. 1952-től a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium, majd 1953-1960 között a mezőtúri Teleki Blanka Leánygimnáziumban tanított. 1960-1962 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Természettudományi Karának (TTK) Analízis Tanszékén volt tanársegéd, egyetemi adjunktus, majd 1969-1973 között egyetemi docens. 1973-ban megszervezte a KLTE Számítás-tudományi Tanszékét, amely Debrecenben hosszú ideig az egyetlen informatikai oktatási egység volt. Megalakulásától kezdve vezette a tanszéket (1985-1993 között már egyetemi tanárként). A programozó matematikus (BScC) szak ekkor teljesedett ki, és irányításával indult el a programtervező matematikus (MSc) szak beindítására. Számos jegyzetet írt munkatársaival az új szakok hallgatói számára. 1962-től egyetemi doktor. 1968-ban a matematikai tudomány kandidátusa. 1984-ben szerezte meg a matematikai tudomány doktora címet és nevezték ki egyetemi tanárnak. Fő eredményeit a Mikusinski-féle operátor-elméletben érte el, később érdeklődése a rendszerelmélet, illetve a színelmélet felé fordult. A színérzékelés matematikai leírásának terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket, de foglalkozott automata-elmélettel és a digitális képfeldolgozás alapjaival is.

 

140 éve született Liska József mérnök

Resicabányán, 1883 április 6-án született Liska József (1883-1967) Kossuth-díjas villamosmérnök, akadémikus, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bécsi, budapesti és karlsruhei műegyetemen végezte, ez utóbbin nyerte 1907-ben mérnöki, 1908-ban műszaki doktori oklevelét. Hazatérve 1924-ig a Ganz Villamossági Gyár próbatermében dolgozott, majd 1939-ig különböző villamossági vállalatok főmérnöke, illetve igazgatója volt. 1919-ben a budapesti Műegyetem magántanára, 1939-től a II. elektrotechnikai tanszéken tanár, 1942-től a villamosgépek és mérések tanszékének ny. r. tanára lett. Liska József az 1950-ben létrehozott Villamosmérnöki Kar első dékánja, a villamos gépek tervezésének nemzetközi hírű tudósa volt. Életműve mind időbeli rendezettségében, mind arányaiban a magasrendű műszaki mérnöki alkotó-tevékenység, a tudományos kutatás és az oktatói-pedagógiai munka harmonikus egysége volt. Több éven át volt az Elektrotechnika szakfolyóirat főszerkesztője. 1961-től a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) elnöke volt. A hazai és külföldi szaksajtóban számos tanulmányban közölte eredményeit.

 

125 éve született Haracsi Lajos mérnök

Toponáron, 1898. április 9-én született Haracsi Lajos (1898-1978) erdőmérnök, egyetemi tanár. 1924-ben erdőmérnöki oklevelet szerzett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen „Adatok a levéltetvek biológiájához” című dolgozatával szerzett doktori oklevelet. Erdővédelmi témakörökben dolgozott. 1926 óta tagja és tevékeny vezetője volt az Országos Erdészeti Egyesületnek, 1949-ben lett elnöke. Egyesületi munkáját 1966-ban Bedő-díjjal ismerték el. Több szakkönyve és mintegy félszáz tudományos dolgozata jelent meg. Szakcikkei tudományos sokoldalúságát mutatják.

 

160 éve született Rátz László tanár

Sopronban, 1863 április 9-én született Rátz László (1863-1930), a huszadik század fordulójának kiváló pedagógusa, kiemelkedő felkészültségű egyénisége. Felsőfokú tanulmányait a budapesti, berlini és strasbourgi egyetemeken végezte. 1890-től 1935-ig, nyugalomba vonulásáig volt az Evangélikus Gimnázium matematika tanára, mely 1904-től a Városligeti fasorban működött. 1909-1914 között igazgatója is volt a gimnáziumnak, azonban erről a megbízatásról lemondott, hogy több időt szentelhessen az oktatásnak. Mikola Sándor (1871-1945) kísérleti fizikussal, az iskola híres fizikatanárával együtt érték el az iskola kiemelkedő sikerét: a Fasori Gimnáziumot az ország egyik legjobb középiskolájává tették. Rátz Lászlónak fontos szerepe volt a matematikaoktatás megreformálásában, bevezette a gimnáziumi tananyagba a differenciálszámítást. Húsz éven át szerkesztette a Középiskolai Matematikai Lapokat. Tanítványaiban felismerte a tehetséget, s minden lehetőséget megadott a továbbfejlődésükhöz. Közülük, többek között, oly kiválóságok kerültek ki, mint Neumann János (1903-1957) matematikus, a programvezérlésű számítógép megalkotója és Wigner Jenő (1902-1995) Nobel-díjas fizikus, a világ első reaktormérnöke, akikkel Rátz László külön is foglalkozott. Az ő emlékére alapították a tanárok számára a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.

140 éve született Lampl Hugó mérnök

Budapesten, 1883. április 10-én született Lampl Hugó (1883-1976) mérnök, a XX. század egyik legkiválóbb vízépítő mérnöke, a cement, illetve a beton vízépítészeti alkalmazás kutatója. Oklevelét 1905-ben a József Műegyetemen szerezte. Először a Csepel-szigeti Ármentesítő Társulatnál vállalt munkát, ahol egészen 1912-ig dolgozott. 1913-tól 1914-ig a Kvassay-zsilip építésénél foglalkoztatták. Részt vett a Csepel-szigeti Cementkísérleti Állomás anyagvizsgálati kutatásaiban. Eredményeit Sajó Elemér mérnökkelközösen írt monográfiában foglalta össze. A cementkísérletek mellett 1908-ban Sajó Elemérrel együtt végezték az első hazai vízépítési kisminta-kísérleteket. A Kvassay-zsilip építésétől kezdve a szádfalazás, a talajszilárdítás (cement-besajtolás), a munkagödrök víztelenítése stb. foglalkoztatták. 1919-ben, a soroksári Duna-ág csatornázásának munkálatait a tanácskormány támogatásával, majd a román intervenció idején is folytatta. 1920-tól a budapest-csepeli kikötőépítés osztályvezető mérnöke volt. 1926-ban a Tassi Vízlépcső építésénél elsőként alkalmazta a talajvízszint-süllyesztés elvén működő alapozást valamint az öntő tornyos betonozást. A balatoni kikötők építését is ő irányította. Lampl Hugó vezette a BékésszentandrásiVízlépcső (1936-42), a Tiszafüredi Öntözőrendszer (1940), a Hódmezővásárhelyi Öntözőrendszer (1947), a Duna-Tisza-csatorna tervezését (1947-ig), és a Tiszalöki Vízlépcső főmérnökeként az alapozás és építés munkálatait.

 

Projektmenedzsment (PM) fórum

A hazai projektmenedzsment szakma legnagyobb hagyománnyal rendelkező PM fórumára április 13.-án Budapesten a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Projektmenedzsment Szakosztály szervezésében, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) szakmai támogatásával kerül sor. Az immáron 25. fórum kiváló alkalom a kapcsolatépítésre, az ötletek cseréjére, a szakmai beszélgetésekre. Központi témaként a PM-hez nélkülözhetetlen kompetenciával rendelkező menedzseri karrier jellemzőit, megteremtésének-megtartásának kritikus kérdéseit, lehetőségeit vizsgálja, segítséget kívánva nyújtani a projektmenedzseri karrierépítéshez. Fórum a rendkívüli, hazai – és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezők sikert hozó megoldásainak bemutatásával, a résztvevők kerekasztalban megosztott tapasztalataival kívánja segíteni a karrierelérést. Bővebb infó: www.hte.hu/web/projekt2023

 

Építőipari Nívódíjasok konferencia

A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara, az Építéstudományi Egyesület, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány 2023. április 13-án konferenciát szervez Építőipari Nívódíjasok – 2022 címmel a BPMK székhelyén. Rendezvény célja: 2022-ben Építőipari Nívódíjat nyert fővállalkozók, generálkivitelezők és tervezők széles szakmai körben kapjanak lehetőséget épületeik és létesítményeik bemutatására. A rendezvényen részt vesznek az ÉTE és az ÉVOSZ vezetői, mint alapítók, az Építőipari Mesterdíj Alapítvány kurátorai és a csatlakozó egyesületek és szövetségek képviselői, a bírálóbizottság tagjai, az építési szakma jeles személyiségei. A hagyományos konferencia szervezésében idén is az MMK Építési Tagozata és a BPMK vállal szerepet. Részvétel előzetes regisztráció után ingyenes. Regisztrálni Dévai Zoltánnál az info@eptud.orgcímen lehet. Bővebb infó: bpmk.hu

 

Zalaegerszegi InfoShow kiállítás és konferencia

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Elektromos-ipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége „Biztonságos szerelés, okos megoldásokkal” mottóval Zalaegerszegen, az Apáczai Csere János Művelődési Központban április 13-án rendez kiállítást és konferenciát. Itt értesülhetnek az érdeklődők az aktuális szabályozásokról, a trendekről és kipróbálhatják a legújabb technikai, technológiai megoldásokat. Bővebb infó: infoshow.hu

 

Pollack Expo szakmai kiállítás és konferencia

Pécsi Expo Center ad otthont a Pollack Expo-nak, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar gépész-, építő-, villamos-, informatikai-, és környezetvédelmi szakmai programjainak, az egyetem, az ipar és a mérnöktársadalom immáron hagyományos találkozóhelyének. Bill Gates szerint, „ha a minőséget adottnak vesszük, az időpont mindig bizonytalanná válik”. Az informatika fejlődésére ez igaz! A Pollack Expo esetében azonban e kitétel nem állja meg a helyét, hisz magas minőségben és változatlan időpontban kerül megrendezésre évek óta. Bővebb infó: https://pollackexpo.mik.pte.hu/

 

180 éve született Kunstaedter Jakab Joachim mérnök

Pesten, 1843. április 14-én született Kunstaedter (Kunstädter) Jakab Joachim (1843-1900) gépészmérnök, feltaláló. Már fiatal gépészmérnökként feltűnt tehetségével, megfordult Angliában, Németországban és Franciaországban, a külföldi gépgyárakban fontos beosztásokban dolgozott. 1868-ban jött haza és egy gépgyár műszaki vezetője lett. Vállalata az 1873-as gazdasági válságban tönkrement és ő ismét külföldre kényszerült. Csak élete vége felé, immáron betegen települt haza. Élete fő műve egy teljesen új rendszerű hajókormány-csavarra vonatkozó találmány volt. Később, az ikercsavarok alkalmazása miatt megoldása túlhaladottá vált, feledésbe merült.

 

130 éve született Krupár Géza mérnök

Tardoson, 1893. április 15-én született Krupár Géza (1893-1968) bányamérnök. Felsőfokú tanulmányait 1921-ben Sopronban fejezte be a Bányászati és Erdészeti Főiskolán. Albertaknán 1931-ben a vékony széntelepek új, gazdaságos lefejtési módját kísérletezte ki. 1945 után a Magyar Állami Szénbányák főosztályvezetőhelyettesként kezdeményezte a szénbányászat gépesítését és kidolgozta annak műszaki előfeltételeit. 1954-től Dorogon a tervezőiroda vezetője lett, a víznívó alatti homoktermelés megoldásának elméletével és gyakorlati megvalósításával foglalkozott.

 

Energiapolitikai eszmecsere

Az Energiapolitika 2000 Társulat a hazai energiapolitika kérdéseinek megvitatására havi rendszerességgel Budapesten tartja az Energiapolitikai Hétfő Esték címet viselő előadás-sorozatát. Az április 17-ei, 17-19 óra közötti immáron 227. szakmai előadás témaköre: energiapolitikai háttérkép. Felkért előadó: Bogár László. Bővebb infó: enpol2000.hu

 

Rádióamatőr világnap

Április 18-án a rádióamatőrök világnapját ünneplik, annak emlékére, hogy a rádiózás szerelmesei 1925. április 18-án Párizsban létesítettek először találkozót. Itt megalapított Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség (International Amateur Radio Union – IARU) nagyban hozzájárult a modern technológia terjesztéséhez és fejlődéséhez. Az IARU megalapítása óta fáradhatatlanul dolgozik a rádióamatőrök frekvenciakijelöléseinek védelmén és bővítésén. A világ minden részén működő hatóságoknak köszönhetően a rádióamatőrök ma már a rádióspektrumban stratégiailag elhelyezett frekvenciasávokban kísérletezhetnek, kommunikálhatnak. A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) az IARU-t ismerte el a rádióamatőrök érdekeinek képviseleteként, hazánkban pedig a Magyar Rádióamatőr Szövetséget (MRASZ). Ma a rádióamatőrség népszerűbb, mint valaha, több mint 3 000 000 engedéllyel rendelkező operátorral! Az IARU tagegyesületek megmutathatják ma a képességeiket a nyilvánosságnak, és élvezhetik a globális barátságot más amatőrökkel világszerte.

 

Műemlékvédelmi világnap

Az oktatással, kultúrával, tudománnyal és kommunikációval foglalkozó világszervezet (UNESCO) Nemzetközi Műemlékvédelmi Szervezetének (ICOMOS) javaslatára 1984-ben nyilvánították április 18-át műemlékvédelmi világnappá. A nap célja a megemlékezés, az aktuális problémák és konfliktusok megoldása és az emberiség kulturális örökségének előtérbe helyezése; mindemellett fontos a társadalom műemlék-tudatos nevelése és a közös értékek megőrzése is. Világszerte különböző rendezvényeken hívják fel a figyelmet a műemlékekre, különösen azokra, amelyeket feltétlenül meg kell menteni.

 

Felújítás okosan – Építész Tervezői Nap

A meglévő épületek, szerkezetek értékteremtő újra-hasznosításával, az értéknövelő felújítások lehetőségeivel foglalkozik az Artifex Kiadó szervezésében az Építész Tervezői Napok április 20-i budapesti konferenciája, melyet a BME Épületszerkezettani Tanszékével együttműködésben szerveznek. A nap levezető elnöke dr. Dobszay Gergely docens, és ő kérte fel az egyetemi oktató előadókat is. Az építőanyag-forgalmazó cégek szakértői által tartott előadások egy része a felújításokkal történő energiahatékonyság-növelés módjait járja körül; szó lesz a homlokzatokon és a helyiségeken belül elhelyezett hőszigetelésekről, a hőhidak kezeléséről, rögzítési lehetőségekről. Terítékre kerül a felújítások összefüggésében a tetőszerkezetek, az erkélyek és teraszok, valamint a szellőzéstechnika kérdésköre is. Bővebb infó: artifexkiado.hu

 

80 éve kezdte működését a székesfehérvári hengermű

Székesfehérváron, az Arconic-Köfém Hengermű-Öntöde első üzemét augusztus 29-én még a Magyar Bauxitbánya Rt. létesítette. Ezt követően 1943. április 21-én kezdte meg üzemszerű működését a hengermű, ahol kezdetben a német hadiiparnak termeltek, a hadirepülőgép-gyártás számára. 1954-ben az alumínium lett a második legkeresettebb fém Magyarországon. 1961-ben sajtolási- és tuskóöntöde építése, 1965-69 között meleg- és hideghengerállványok telepítése, majd 1970-ben hengerlési tuskóöntöde építése kezdődött. 1975-82: Hengermű üzem korszerűsítése részben nyugati berendezésekkel; 1982: a 7. olvasztó-öntőegység építése kezdődött; 1995: Öntött alumíniumtuskó termelése meghaladta a 150 ezer tonnát; 1997: Felkészülés a keréktárcsa-alapanyag gyártásra; 1999: Öntöde éves termelése meghaladta a 200 ezer tonnát; 1990-es évek vége, 2000-es évek eleje: Piaci igények szerint az Öntödében gyártott szalagtekercsek és tuskók méretének növelése több lépcsőben történt; 2007: A hulladélfeldolgozási kapacitás-növelésének érdekében egy újabb forgácsolvasztó kemence épült; Az elmúlt években: A füstgáz tisztító-rendszerek kiépítése több lépcsőben történt, megfelelve a legszigorúbb, érvényben lévő EU-s környezetvédelmi előírásoknak; 2020. április 1.: Arconic-Köfém Mill Products Kft. mint önálló vállalat megkezdi működését; 2021. április 21-én a Köfém Hengermű-Öntöde immáron a 80 éves évfordulóját ünnepelte.

 

Lakás kiállítás

Az április 21-23. között Budapesten, a MOM Rendezvényközpontban tartandó kiállítás egy olyan lakossági ingatlankiállítás, ahol minden a lakáskeresőkről és a lakáskeresőknek szól. Az EXPO ismét tető alá hozza a lakásközvetítő hálózatokat, bankokat, lakástakarék-pénztárakat, biztosítókat és szolgáltatókat. A kiállításon azokat is várják, akik a közeljövőben vagy középtávon gondolkodnak lakásvásárláson, lakáseladáson, lakás-hasznosításon vagy éppen előnytelen hiteleik kiváltásán. Bővebb infó: www.portfoliolakas.hu

 

110 éve született Salamin Pál mérnök

Budapesten, 1913. április 23-án született Salamin Pál (1913-1984) mérnök, tanszékvezető egyetemi tanár. Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1940-ben. 1946 őszétől a Budapesti Műszaki Egyetem oktatójaként tevékenykedett, 1961-62-ben tanszékvezető egyetemi docens. 1962-1966-ig a vízgazdálkodási tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Mint a vízépítőmérnöki szak referense a reformtantervek kidolgozásában kiemelkedő munkát végzett. Egyetemi professzorként is élénk kapcsolatban maradt a vízügyi szolgálattal: tudományos megállapításait a vízügyi szolgálat hasznosította. Foglalkozott nagy vízépítési műtárgyak, vízerőtelepek előmunkálataival és tervezési kérdéseivel, belvízvédelmi feladatokkal, belvízrendezési problémák megoldásával.

Szellemi tulajdon világnapja

Az ENSZ szakosított világméretű szervezete, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization – WIPO) 1967 április 26-án alakult. Küldetése: védje a szellemi tulajdont az egész világon, és ösztönözze, elősegítse a kreatív tevékenységeket. 2001-ben a saját születésnapját nyilvánította a genfi székhelyű WIPO közgyűlése a „szellemi tulajdon világnapjává”. Mindig tartsuk szem előtt: a világ különböző művészeti és műszaki alkotói munkásságukkal az egész emberiség előre-haladásához járulnak hozzá, éppen ezért fontos az ő szellemi tulajdonuk védelme és tevékenységeik népszerűsítése különböző rendezvény-sorozatokkal, és aktuális témafelvetésekkel.

 

Gépészeti konferencia Temesváron

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Gépészeti Szakosztálya április 27-30. között Temesváron rendezi a nemzetközi gépészeti találkozót, amely lehetőséget teremteni az erdélyi, magyarországi, illetve más államokbeli szakembereknek eredményeik bemutatására, kapcsolatteremtésre. Az idei társszervezők: BME, Gépészmérnöki Kar; Debreceni Egyetem, Műszaki Kar; Kolozsvári Műszaki Egyetem, Közúti járművek, Mechatronika és Mechanika Kar; Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar; MTA – Kolozsvári Akadémiai Bizottság; Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki Informatikai Kar; Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar; Pannon Egyetem, Mérnöki Kar; Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar; Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar. Bővebb infó: http://oget.emt.ro

 

190 éve született Hopp Ferenc iparszervező

A morvaországi Fulnekben, 1833. április 28-án Franz Hopp névvel született Hopp Ferenc (18331919) optikus, iparszervező, földrajzi utazó, műgyűjtő és mecénás. Németajkú család gyermekeként 12 évesen került Magyarországra. Pártfogója, az olasz anyanyelvű lombardiai optikus-kereskedő, Stefano Calderoni (1794-1881) Bécsbe küldte tanulni, innen az Amerikai Egyesült Államokba ment, majd hazatérve 1864-ben átvette a Calderoni Optikai és Tanszer cég vezetését. Nagy súlyt fektetett a legjobb és legszemléletesebb tanszerek forgalmazására, hazai iparosokkal társulva kifejlesztette a magyar tanszergyártást, olyan eredményesen, hogy az osztrák és cseh gyártmányokat kiszorította a környező országok piacáról. Nagy érdeme, hogy hathatósan támogatta a hazai iparosokat, tehetséges alkalmazottait pedig önálló tanszer- és finommechanikai kereskedésre buzdította. 1882-től ötször utazta körül a Földet, útjairól beszámolókat tartott a Magyar Földrajzi Társaság előtt. Rendkívül sok fényképet készített távoli országok akkori életéről, kultúrájáról, tájairól. Emléktárgyakat, majd iparművészeti emlékeket is gyűjtött. Gyűjteményét különböző intézményekre és múzeumokra hagyta, főleg a Magyar Földrajzi Társaságot támogatta. Villáját és Kelet-ázsiai gyűjtését a magyar államkincstárra hagyta, ebből alakult meg a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum.

 

Felhasznált irodalom:

MMK Történeti (Bizottság) Munkacsoport: Magyar mérnökök évfordulói 2023-ban
Internet: mmk.hu/kamarai/historia

Évfordulóink a műszaki és természettudományokban
MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága sorozatának egyes kötetei

História – Tudósnaptár – Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Internet: tudosnaptar.kfki.hu/historia

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Informatikatörténeti Fórum
Internet: itf.njszt.hu

Dr. Hajtó Ödön: A mérnöki hivatásért
2021. – Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Nagy Ferenc szerk.: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig
1997. – BETTER – MTESZ – OMIKK

Kenyeres Ágnes szerk.: Magyar Életrajzi Lexikon I-IV. 1967-1990. – Akadémiai Kiadó
Internet: arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és
a jogelőd Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) kiadványai

Mérnök Újság (MÚ) és MÚ Online História rovat (Magyar Mérnöki Kamara)
Internet: mernokvagyok.hu és mernokvagyok.hu/blog/category/historia

Mérnöki évfordulók, emléknapok és programok – 2014. január 1-től havi bontásban
Internet: mmk.hu/kamarai/historia

Fejér László szerk.: Vizeink Krónikája (Vízügyi múzeum 2001.)
Internet: library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_067/?pg=0&layout=s

A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei 1917-2017 között (MHT, 2019.)
Internet: hidrologia.hu/mht/letoltes/LEXIKON_WEB.pdf

Kozák Péter író, szerk.: © Névpont, 2022. Nemzeti életrajzi adatbázis, virtuális sírkert
Internet: nevpont.hu/

Egyéb szakmai életrajzok és műszaki források

 

Készítette: Sipos László József villamosmérnök, minőségügyi szakmérnök

Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Történeti (Bizottság) Munkacsoport tagja

Júniusi mérnök-kalauz

Júniusi mérnök-kalauz

Technikatörténeti érdekességek, műszaki- és mérnöki évfordulók 2023 júniusában.   140 éve született Mende Jenő tanár Bátorkeszin, 1883. június 3-án született Mende Jenő (1883-1944) fizikatanár, ismeretterjesztő, rádióamatőr. A budapesti Tudományegyetemen szerzett...

2,8 százalékkal csökkentek a beruházások az első negyedévben

2,8 százalékkal csökkentek a beruházások az első negyedévben

A beruházások volumene 2023 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,8 százalékkal csökkent, az előző negyedévhez képest – szezonálisan kiigazítva – 1 százalékkal nőtt. A beruházások volumenét jellemzően a vállalkozások csökkenő aktivitása...