27° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
27° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács két útmutató-módosítást fogadott el

febr 23, 2023 | praxis

A hiánypótlás szabályairól szóló útmutató és a közbeszerzési eljárások előkészítéséről szóló útmutató módosítását fogadta el február 20-án a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács – közölte honlapján a hatóság.

 

A hiánypótlás szabályairól szóló útmutató a Döntőbizottság D.428/16/2021. számú határozatában foglaltak alapján kiegészült azzal, hogy a Kbt. 69. § (5) bekezdése nem tesz különbséget a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást megelőzően, illetőleg azt követően benyújtott igazolások tekintetében. Az útmutató kiemeli, hogy ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások az ajánlatban/részvételi jelentkezésben részben benyújtásra kerültek, és az ajánlattevő/részvételre jelentkező egyáltalán nem nyújt be igazolást a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra, akkor – a Kbt. 69. § (4) bekezdésének utolsó mondatában szereplő jogi fikció alapján – úgy kell tekinteni, hogy a korábban már benyújtott igazolást/igazolásokat az ajánlattevő/részvételre jelentkező az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására nyújtotta be, ennélfogva ilyen esetben helye van hiánypótlásnak – olvasható a kozbeszerzes.hu portálon.

Mint írják, 2023. január 1. napjától kezdődően módosult a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelenségét eredményező jogalap, és ezzel összefüggésben a Kbt. 71. § (4) bekezdése is. Ennek eredményeképpen az ezen jogszabályhelyeket érintő, jelenleg hatályos szabályozás, ezen módosítások indoka, illetőleg az ezzel elérni kívánt jogalkotói cél is beépítésre került az útmutatóba a jogalkalmazók segítése érdekében.

A közbeszerzési eljárások előkészítéséről szóló útmutatóból törlésre került az összeférhetetlenségi szabályokra vonatkozó fejezet, a jogintézmény lényeges szabályainak módosítására tekintettel erre a kérdéskörre külön útmutató kerül kiadásra. Az útmutató egyéb fejezeteiben az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályi hivatkozások hatályosítása megtörtént. Az útmutató felhívja a figyelmet a Kbt. 3. § 39. pontjában található támogatás fogalom hatályon kívül helyezésére, kiemeli továbbá, hogy a Kbt. 5. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok bármilyen egyéb feltétel vizsgálata nélkül is minden esetben ajánlatkérőnek minősülnek.

Az útmutató felhívja a figyelmet az orosz-ukrán háború miatti új szabályok alkalmazására, arra, hogy az eljárás várható időigényének meghatározása során az ajánlatkérőnek az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések kapcsán már az Integritás Hatóság szerepével is számolnia kell, valamint a dokumentálás kiemelt jelentőségére a Kbt. 46. § (4c) bekezdése kapcsán.

 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...