22° C
Ma 2024. május 18., szombat, Erik és Alexandra napja van.
22° C
Ma 2024. május 18., szombat, Erik és Alexandra napja van.
Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Emberarcú közgazdaságtan

A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta egy automatizmusok mentén működő gépezethez hasonlítják. A piacpártiak szerint automatikusan a közjót szolgálja, de a kritikusok szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működteti. Azonban...

Belvízbiztonság növelési projekt az Észak-Alföldön

jan 13, 2023 | országjáró

A projekt az észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Felsőszabolcsi Szakaszmérnökségének működési területén valósul meg, azon belül a Felsőszabolcsi öblözet Belfő-csatornától északra eső területén és a Beregi öblözet középső részét foglalja magába. A beavatkozási területek közül a 21. számú Beregi öblözet belvízzel nagyon, illetve közepesen veszélyeztetett, a 45. számú Felsőszabolcsi öblözet fokozottan belvízveszélyeztetett terület. A fejlesztés hatásterülete 11 települést érint.

 

A projektbe bevont belvízcsatornák, azokon elhelyezkedő vízépítési műtárgyak, és létesítményeik nem felelnek meg a követelményeknek, a csatornák vízszállító képessége, a műtárgyak áteresztő képessége, esetenként a vízvisszatartó képessége nem megfelelő, így nem tudják megfelelően ellátni fő funkciójukat, nem biztosított a megfelelő áramlási viszony, az Európai Unió Víz Keretirányelvében megfogalmazott jó állapot elérése, a vizek helyben tartása. Ezért szükségesek a beavatkozások.

A projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, melyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek lehető legnagyobb arányú visszatartását, a hasznosíthatóságuk növelését szolgálják. A beavatkozásokat úgy tervezték, hogy a ráfordított költséggel a legjobb állapot legyen elérhető. A beavatkozások megvalósítása során szem előtt tartják a védett területeket.

 

Tervezett beavatkozások

Csatorna kotrási és depóniarendezési munkák

a Belfő-csatorna 9+800-13+360 km szelvényei között,

a Belfő-csatorna 18+000-25+800 km szelvényei között,

a Halásztanyai (XXI.) csatorna 0+472-5+050 km szelvényei között,

a Felső-alvízi tápcsatorna 0+000-1+243 km szelvényei között,

a Szöveteni-csatorna 5+748-10+000 km szelvényei között,

a felújítandó csatorna szakaszokon a meglévő 16 db műtárgy kézi iszaptalanítását is elvégezzük.

 

A kotrási munkával eltávolítandó iszap becsült összes mennyisége: 33.550 m3.

Műtárgy rekonstrukciós munkák:

a Belfő-csatorna 13+359 km szelvényében a Kétérközi-zsilip rekonstrukciója,

a Belfő-csatorna 16+765 km balparti szelvényében a Zöldtói-csatorna torkolati zsilip átépítése,

a Veresmarti kivezető csatorna 0+480 km balparti szelvényében a Holtmeder torkolati zsilip átépítése,

a Szipa-főcsatorna 8+221 km balparti szelvényében a Fejércsei (19. sz.) csatorna torkolati zsilip átépítése.

 

A projekt műszaki kivitelezésére a vállalkozási szerződés 2022. április 26-án lépett hatályba, a projekt fizikai befejezése 2023. november 30-a.

 

Forrás: OVF

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Emberarcú közgazdaságtan

A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta egy automatizmusok mentén működő gépezethez hasonlítják. A piacpártiak szerint automatikusan a közjót szolgálja, de a kritikusok szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működteti. Azonban...